Zrtve

JEDNO OBJAŠNJENJE I RAZJAŠNJENJE:

Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd


FOTOGRAFIJE

SUDBINE

SVITAK SEĆANJA

UPITNIK O ŽRTVAMA

mauthausen24.jpg Pred zidom - Slavoljub Ivanović-Pura


“Meseca februara 1942. godine odveden sam od strane Feldžandarmerije oko četiri sata izjutra zajedno sa oko 25 mojih sunarodnika (Cigana) kamionom na mesto
zvano Bubanj. Po našem dolasku dobili smo od Nemaca ašove i krampove, pa smo čekali do 6 časova, a tada su počeli da pristižu kamioni sa Jevrejima. Kad bi kamion stigao, Nemci su izvodili iz njega po 12 lica, pa ako su bila nešto bolje odevena, svlačili ih i potom odvodili na jedno 30-40 metara od kamiona. Tu bi ih poređali leđima okrenutim Nemcima koji treba da ih streljaju. Na 6 metara daljine od žrtava, stojali su oko 12 Nemaca i na dati znak pucali u potiljak žrtava. Pošto je posao završen sa prvom dvanaestoricom, Nemci su dovodili drugih 12. Tako je to išlo celog dana, sve do 4 časa po podne, tako da je celog dana streljano 1000 osoba. Sva streljana lica bili su Jevreji, a među njima i dve žene i oko 12 dečaka između 12-13 godina” (Svedok Medo Omerović, streljanje 17. februara 1942)


NEKE OD FOTOGRAFIJA ŽRTAVA:

logorasi.jpg logorasi(2).jpg logorasi(3).jpg logorasi(4).jpg logorasi(5).jpglogorasi(6).jpg logorasi(7).jpg logorasi(8).jpglogorasi(9).jpglogorasi(10).jpglogorasi(11).jpglogorasi(12).jpglogorasi(13).jpg logorasi(14).jpgvlogorasi(15).jpglogorasi(16).jpg logorasi(17).jpg logorasi(18).jpg logorasi(19).jpg logorasi(20).jpg logorasi(21).jpg logorasi(22).jpg logorasi(23).jpg logorasi(24).jpg logorasi(25).jpg logorasi(26).jpglogorasi(27).jpg logorasi(28).jpg logorasi(29).jpglogorasi(30).jpglogorasi(31).jpglogorasi(32).jpglogorasi(33).jpglogorasi(34).jpg logorasi(35).jpgvlogorasi(36).jpglogorasi(37).jpg logorasi(38).jpg logorasi(39).jpg logorasi(40).jpg logorasi(41).jpg logorasi(42).jpg logorasi(43).jpg logorasi(44).jpg logorasi(45).jpg logorasi(46).jpg logorasi(47).jpglogorasi(48).jpg logorasi(49).jpg logorasi(50).jpglogorasi(51).jpglogorasi(52).jpglogorasi(53).jpglogorasi(54).jpglogorasi(55).jpg logorasi(56).jpgvlogorasi(57).jpglogorasi(58).jpg logorasi(59).jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License