Zadaca Tehnickog Aparata

ZADAĆA TEHNIČKOG APARATA
a) Doznavanje i obavještavanje o svim promjenama kod SS-a. Moralo se u prvom redu znati koliko SS-ovske snage prelaze snage logoraša. Kod uobičajenih promjena trupa, moralo se ustanoviti otkuda dolaze, da li su to novoobučeni ljudi i dolaze li s fronta. Sve je ovo bilo potrebno da se ocijene neprijateljske snage.
Kontrola brojčane snage, a isto tako i naoružanje, bili su aktualni problemi, o kojima se uvijek vodilo računa. Svaka promjena bila je prenijeta na vojno rukovodstvo, a zatim na štabove, koji su bili odgovorni za pojedine sektore. 9. travnja 1945. godine podnijet je vojnom rukovodstvu zadnji izvještaj o ukupnoj jačini SS-ovaca — 2800 do 3000 Ijudi.
b) Radio stanica SS-komande nalazila se u baraci pokraj kuće komandanta logora. Preko jakog prijemnika i drugih tehničkih pomagala, političko i vojno rukovodstvo bilo je o svemu točno informirano. SS-komandantura je imala telefonsku centralu i telex (Ffernschreibstelle) s priključkom na alarmni uređaj. SS-komandantura je imala još jedan direktan telefonski priključak s kasarnom Liinzedorf u VVeimaru. Na podlozi ovih obavještenja u planu A (ofenzivnom planu) su bila sva mjesta određena tako da su ovi izvještaji odigrali veliku ulogu u razvoju ustanka.
c) Obavještajna sredstva Internacionalnog logorskog komiteta i vojno-političkog rukovodstva su bila slijedeća (ožujak 1945): — Radio prijemnik napravljen u logoru i spremljen u logorskoj ambulanti (u nadležnosti lik) — Kratko-valni aparat (u nadležnosti vojnog rukovodstva) također napravljen u logoru, a ugrađen u jednoj baraci u boksu za spavanje. — Dva radio-aparata, od kojih je jedan bio kod sovjetskih ratnih zarobljenika, a drugi kod njemačkog logorskog rukovodstva. — Jedna radio-sta- nica. - Dvanaest poljskih telefona s 3000 metara kabela s priborom. Naoružanje SS-a je krajem ožujka 1945. godine bilo ovakvo:
— 15 SMG (teških mitraljeza)
— 40 LMG (lakih mitraljeza)
— 250 pušaka u skladištu oružja
— 2900 naoružanih SS-ovaca
— 300 pušaka u oružarnici logorskog štaba
— 8 Panzerfausta na jednu stražarsku kulu
— 1 laki mitraljez na jednu stražarsku kulu
Naoružanje ilegalne logorske organizacije
— 91 karabin s 2500 metaka
— 1 laki mitraljez s oko 2000 metaka
— 16 njemačkih ručnih granata
— 20 pištolja
— 150 vlastito proizvedenih udarnih i oštrih oružja
— 80 ručno izrađenih ručnih granata
— 200 zapaljivih boca
Sve je bilo sakriveno na razna mjesta, kao na primjer u podrumu barake broj 50 (podrum za koks), u baraci 7 i u podrumu ambulante (skladište lijekova).
Iz ovog pregleda se vidi kolika je bila razlika u omjeru snaga između fašista i logoraša, ali se računalo s potpunim iznenađenjem, te napadom na skladište oružja (a naročito na oružarnicu logorskog štaba) da bismo tako došli do veće količine oružja, a poslije, kada bi bio uspjeh osiguran bilo bi svega i previše.
Unatoč velikoj kontroli, oružje i dijelovi oružja su postupno stizali u logor, tako da je do travnja 1945. godine sve bilo kompletirano. Kod prenošenja oružja su se istakli, pored njemačkih komunista, i Jugoslaveni. Sabotažom u njemačkim tvornicama oružja i organizacijom prenošenja rukovodila je »saboterska trojka«, a jedan od članova trojke je bio dr Đorđe Nikolić iz Beograda.
Poljski drugovi su vojnom rukovodstvu predali 16 ručnih , granata, mitraljez su u logor unijeli njemački drugovi, dok su 200 zapaljivih boca i 80 ručnih granata izradili ruski ratni zarobljenici.
Pomoćna sredstva su također bila spremna: otpirači, poluge za dizanje, lomljenje i eventualno tuču, torbice s kartama, benzin, nožice za rezanje žica, kliješta, sanduci za alat i pribor tehničkih grupa. Predviđeno je i 5 mjesta za previjanje ranjenika. Mjesta su bila opskrbljena lijekovima i instrumentima. Liječnici i pedesetak sanitetskih bolničara bili su kompletno opremljeni.
Prehrana je bila predviđena na osnovu iskustva iz logora. U posljednje vrijeme prije oslobođenja drugovi, sudionici u otporu, nastojali su i uspjeli osigurati dovoljne količine hrane, za slučaj trajnije blokade. Te zalihe su bile strogo kontrolirane i registrirane.
Pojačana je kontrola nad voznim parkom SS-ovaca, pa se zadnjih dana primjećivalo da odlazi većina teških kamiona, a i nešto lakih, te isto tako i stanovit broj motorkotača. Tako je gotovo većina transportnih sredstava tih kritičnih dana poslije 2. travnja 1945. godine bila otposlana, vjerojatno radi približavanja fronta i potrebe njemačke vojske za svakom rezervom. Čak su SS-ovci, pod kraj, vjerojatno po naređenju, morali slati iz logora i konjsku zapregu, tako da sada nije postojala ni mogućnost za popunjavanje postojećih kontingenata i zaliha za logor i oko njega. Došlo je vrijeme da su se i SS-ovci počeli lagano, ali sigurno, brojčano smanjivati, jer Nijemci nisu više imali dovoljno ni ljudstva za borbu, a posada logora Buchenvvald je i tako bila neznatna.
Vojno rukovodstvo je osnovalo od drugova iz logorske zaštite (Lagerschutz), jedinicu za vezu, koja se sastojala od 7 grupa po 3 do 4 druga, ukupno oko 26, a ta formacija je bila sastavljena od prekaljenih drugova komunista i španskih boraca, među kojima je bio i Nikola Čečura.
Vođa obavještajne jedinice i njegov pretpostavljeni, od vremena do vremena, sastajali su se s vođom grupe za slanje vijesti u eter i to one vijesti koje nisu narušavali tajnost poslanog. Vijesti koje smo primali putem naših radio-prijemnika prenašane su u grupe. Drugovi obavještajci morali su biti upoznati s djelovanjem u logoru i oko njega, sa čitanjem karata, te kretanjem po terenu uz pomoć kompasa, danju i noću.
U nedjelju, 8. travnja 1945. godine, prvi puta je za udarne grupe izvršena alarm-proba, a ponovljena je i
10. travnja i sve je teklo kao dobro uhodani stroj, jer su
svi, u vrlo kratkom vremenu, bili na određenim mjestima i funkcijama.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.