Upitnik O Zrtvama

UPITNIK: “SVAKA ŽRTVA IMA SVOJE IME”

Cilj ovog projekta je sakupiti informacije o ljudima koji su bili ubijeni u logoru “Crveni Krst” ili koji su prošli kroz isti. Želeo bih da pokažem da žrtve nisu anonimne kako su nacisti želeli, želim da spomenem sve logoraše. Želim da se podsetimo na njihove živote. Bio bih vrlo zahvalan ako bi ispunili ovaj upitnik.

Prezime i ime žrtve (ako se radi o ženi, molim vas, uključite i njeno
devojačko prezime:
…………………………………………………………………………………………………………………
Datum i mesto rođenja:
…………………………………………………………………………………………………………………
Gde je živeo/la pre rata:
…………………………………………………………………………………………………………………
Obrazovanje:
Nepoznato:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zanimanje:
Nepoznato
…………………………………………………………………………………………………………………
Pripadništvo nekoj organizaciji (verskoj, političkoj, kulturnoj):
Nepoznato
…………………………………………………………………………………………………………………
Podaci o porodici žrtve:
Ime i prezime oca:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ime i prezime majke:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ime i prezime supruge/a:
Nepoznato
…………………………………………………………………………………………………………………
Informacija o deci (koliko dece, i ako je moguće, njihova imena):
Nepoznato
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Mesto boravka tokom rata:
…………………………………………………………………………………………………………………

Život tokom rata:
Nepoznato
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Informacija o hapšenju, odvođenju u logor:
Odakle je odveden/a u logor:
…………………………………………………………………………………………………………………
Datum doterivanja u logor:
…………………………………………………………………………………………………………………
Članovi porodice dovedeni u logor:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Druge osobe dovedene u logor tom prilikom (ako su poznata njihova
imena):

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Informacija o osobi koja je ispunila upitnik:
Ime i prezime:
…………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba za kontakt:
…………………………………………………………………………………………………………………
Datum ispunjavanja upitnika:
…………………………………………………………………………………………………………………

Ako posedujete bilo kakvu fotografiju žrtve ili njegove/njene porodice, biću zahvalan ako mogu da napravim kopiju. Isto tako, ako posedujete pisma ili druga dokumenta pisana žrtvi ili od strane žrtve, biću zahvalan ako bih mogao da kopiram.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License