Umjetnici U Logoru

UMJETNICI U LOGORU
Mnogi poznati umjetnici iz cijelog svijeta bili su također zatočenici Buchenvvalda: kazališni glumci iz Moskve, Beča, Ljubljane, operni pjevači, slikari, pisci iz svih krajeva Evrope.
Nisu mirovali. Bilo je dovoljno naći komadić papira, na neki način doći do olovke i umjetnici bi se već laćali posla. Pred kraj rata oformljen je i pjevački zbor.
Lojze Krakar, poznati slovenski pjesnik, također je bio zatočenik Buchenwalda. Mnogo godina kasnije napisao je Pjesmu »V Buchenwaldu 1960.«:
— Po sledi moje krvi hodijo radovedni turisti in slikajo ugasle peči v katerih sežgali so moje brate.
Iz kraja grozne smrti, iz kraja človeške sramote, od koder nekoč so bežale še ptice, so zdaj naredili idilo in mesto ganljivih spominov s prospekti, vodiči — in sila poučno razstavo zločinov.
Nam zanjo nekoč prestrelili so srca posekli ude in glave, cepili nas s kupo kot miši in kožo nam s hrbtov odrli, da danes lahko po teh glavah nagaračenih po knjigah, v človeško usnje vezanih, po zakljih iz las podušenih deklet preceni zemljan, kaj velja.
So vedno kri moja je živa in živa še slehema kaplja, ki tu je ostala… kot živa je mina, pozabljena v travi,

da sproži se v hipu, ko stopi na njo nepovabljena noga in krikne v ognjenem jeziku v ušesa neba:
Če kazni ni, niti zločina, potem naj premine, kar nosi človeško ime. Naj premine ta rod, ki želi osvojiti posednjo strmino vesolja in živ se povzpeti v nebesa, če ni poravnal pred slovesom na zemlji dolgov za to pot.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License