Ucesnici Proboja Logora

ALEKSANDRIĆ Živka OGNjEN, 8. 7. 1900., Gračac, Vrnjačka Banja, borac Vrnjačkog NOP odreda, poginuo na žici prilikom proboja.

ANĐELKOVIĆ Koste RADISAV, koritar, 1925., Sezamča, Kruševac, borac Rasinskog NOP odreda, poginuo kod Cerjanskih pojata posle proboja

ANTONIJEVIĆ Ljubomira STANISLAV, krojački radnik, 24. 11. 1923., Deonice, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, poginuo prilikom proboja.

ANČEVIĆ Petruša ĆIRKO, rudar Ibarskih rudnika, rođen u Tetovu, borac Kopaoničkog NOP odreda, ranjen prilikom proboja logora, lečen na Lipovačkim pojatama, zarobljen aprila 1942, vraćen u logor i streljan.

BABEOVIĆ Stevana PETAR, rudar Ibarskih rudnika, 21. 10. 1907., Zlot, Bor, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju odlazi u Zlot, gde se legalizuje.

BALTIĆ Petra BOŽIDAR, građevinski radnik, 2. 7. 1901., Brezova, Ušće, bio borac četničkog odreda Vula Vukašinovića, poginuo prilikom proboja.

BIORAC Svetozara RADE, kovač u Ibarskim rudnicima, 20. 12. 1916., Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Toplički NOP odred, ostaje nekoliko meseci i napušta ga.

BJEGOVIĆ Jovana BRANKO, student prava, 5. 4. 1920., Glina, Hrvatska, član SKOJa u 16., a KPJ u 20. godini, hapšen, suđeno mu po Zakonu o zaštiti države, borac Kraljevačkog NOP odreda, jedan od organizatora proboja, po proboju borac Ozrenskog NOP odreda, poginuo 8. 8. 1942. kod Fabrike duvana u Nišu prilikom izvršenja nekog zadatka.

BOGDANOVIĆ Borivoja VELIMIR, alas, 24. 4. 1911., Donji Milanovac, borac Požarevačkog NOP odreda, posle proboja vraća se u svoj kraj, radi aktivno za NOP, ubili ga četnici D.M. 1943. godine.

BOŽA „CRNOGORAC", bio borac nekog NOP odreda, verovatno pobegao prilikom proboja, bližih podataka o njemu nema.

BOJANIĆ Svetozara STOJAN, nadničar, 17. 6. 1907., Lozno, Kraljevo, borac Kraljevačkog NOP odreda, posle proboja dolazi u svoj kraj i radi za NOP, uhvatili ga belogardejci, streljan 1943. gbdine.

BOROVIČANIN Maksima NIĆIFOR, šumski radnik, 9. 2. 1920., Savovo, Raška, živeo u Konarevu kod Kraljeva, borac Kraljevačkog NOP odreda, posle proboja stupa u SvrljiškiNišavski, a zatim u Toplički NOP odred, prilikom odlaska Kopaoničana na njihov teren odvaja se i ostaje u svom kraju.

BRANKOVIĆ Todora DOBRICA, krojački radnik, član KPJ, Prokuplje, uhvaćen kao kurir OK KPJ Niš decembra 1941. predat Nemcima, poginuo prilikom proboja.

VASIĆ Nikole BORISAV - BARON, radnik V.T.Z. Kragujevac, 10. 7. 1917., Bunar, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju borac Ozrenskog, zatim Topličkog NOP odreda, nosilac Partizanske spomenice 1941.

VAŠ Jozefa PAVLE, rudar Ibarskih rudnika, 4. 10. 1903., Mokrin, Velika Kikinda, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju borac Svrljiškog i Ozrenskog NOP odreda, zarobljen kao ranjenik u borbi na Ražnju 24. marta 1942. godine, doveden po drugi put u logor, interniran u Norvešku, nosilac Partizanske spomenice 1941.

VAŠ Jozefa FRANjA, rudar Ibarskih rudnika, 12. 12. 1907., Mokrin, Velika Kikinda, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Toplički NOP odred, nosilac Partizanske spomenice 1941.

VELEV Gerasima VANČA GOCE. obućarski radnik, član KPJ, 1908., Štip, odgovarao po Zakonu o zaštiti države, rat ga zatekao u Kaznenom zavodu u Nišu, prebačen uoči proboja u logor, posle proboja stupa u Ozrenski NOP odred, 1943. godine prelazi po zadatku u Makedoniju, teško ranjen kod Strumice, zarobili ga Bugari i streljali polovinom 1944. godine.

VUJANAC Petra ČEDOMIR, rudar Ibarskih rudnika 1911., Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, ranjen prilikom proboja, probio se do svoje kuće, uhvatila ga SDS i sprovela u bolnicu kao ranjenika, pobegao iz bolnice, ubili ga pripadnici SDS kao aktivistu NOPa 1943. godine.

VUJISIĆ Jovana IVAN, kapetan I klase biv. jug. vojske u penziji, 15. 10. 1894., Prekobrđe, Kolašin, živeo u Pokuplju. Po okupaciji formirao četnički odred, otkazao poslušnost Kosti Pećancu, uhapsili ga četnici i predali nemačkom logoru, po proboju odlazi u Toplicu, a zatim u Ribarsku Banju, uhapšen i po drugi put doveden u logor, interniran, stradao u Mauthauzenu.

VUJIČIĆ Živka BOŠKO BOŽA, rudar, 1910., Grahovac, Grahovo, živeo u selu Kolo kod Vučitrna, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski a potom u Toplički NOP odred, vraćen na teren Ozrena i Timoka, bio 1943/44. godine komandant bataljona Zaječarskog NOP odreda, ranjen, otkriven kao ranjenik u plevnji početkom 1944. godine u Borovcu kod Minićeva, bori se do zadnjeg metka, pali plevnju i vrši samoubistvo.

VUKAŠINOVIĆ Jovana VULE, fotograf, 22. 2. 1893., Niš, živeo u Kraljevu, formirao Ibarski četnički odred, odbio poslušnost Kosti Pećancu, zajedno sa partizanima učestvovao u borbama prilikom opsade Kraljeva, zarobili ga četnici Mašana Ćurovića, priključio se organizatorima proboja logora, poginuo prilikom proboja.

VUKAŠINOVIĆ Vukašina RADE, fotograf, 1915., Niš, živeo u Kraljevu, zarobljen zajedno sa ocem, posle proboja dozvoljeno mu da ode u Kraljevo, ubili ga četnici D.M. 20. juna 1943. godine i mrtvog izložili u Kraljevu.

VUKOVIĆ Vasilija BOGOLjUB, kafedžija, 1910, Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju borac Ozrenskog NOP odreda, zatim prelazi na Jastrebac, potom na Kopaonik, gde ostaje na terenskom radu, uhvatili ga četnici D.M. i predali Nemcima, streljan u Kosovskoj Mitrovici 22. aprila 1943.

VULOVIĆ Radisava MOMIR, radnik Fabrike vagona u Kraljevu, 2. 3. 1922. godine, Čibukovac, Kraljevo, borac Kraljevačkog NOP odreda, po proboju borac Svrljiškog-Nišavskog NOP odreda gde ostaje kraće vreme, napušta ga i odlazi u svoj kraj.

VUČKOVIĆ Čedomira SRETEN, apsolvent prava, 21. 1. 1912., Donji Milanovac, politički i vojni rukovodilac Majdanpečkog NOP odreda, jedan od organizatora proboja logora, po proboju borac Ozrenskog partizanskog odreda posle toga po nalogu Partije odlazi u Timočku Krajinu i tamo rukovodi NOP-om, nosilac Partizanske spomenice 1941.

GVOZDENOVIĆ Andrije JAROSLAV, grafički radnik, 22. 2. 1908., Brvenica, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju borac Ozrenskog NOP odreda, zatim prelazi na Jastrebac, odlazi sa grupom boraca na Kopaonik radi obnove odreda, deluje kao partijski radnik na tom terenu, nosilac Partizanske spomenice 1941.

GVOZDENOVIĆ Jezdimira RADOJE, rudar Ibarskih rudnika, 9. 9. 1916., Brvenica, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju borac SvrljiškogNišavskog NOP odreda, odlazi sa grupom Kopaoničana na Jastrebac, a zatim na Kopaonik, gde radi kao terenski radnik, nosilac Partizanske spomenice 1941.

GLIGORIJEVIĆ Stanimira MIHAJLO, zemljoradnik, 1911., Čibukovac, Kraljevo, borac Kraljevačkog NOP odreda, po proboju borac Ozrenskog NOP odreda, posle mesec dana ga napušta i odlazi u svoj kraj, legalizuje se, stupa u NOV 1944.

GORETA Franje JOSO, rudar Ibarskih rudnika, 1904, Kadina Glavica, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

DEVIĆ Pavla LAZAR, rudar Ibarskih rudnika, 1. 6. 1902., Biočić, borac Kopaoničkog NOP odreda, u proboju teško ranjen, donešen u Davidovac, stupio u Svrljiški-Nišavski NOP odred, ostavljen na lečenju, ubili ga izdajnici za novac juna 1942. godine.

DEDIĆ Pavla STEVAN, rudar Ibarskih rudnika, 1. 6. 1905. u Biočiću (Mijučiću), Drniš, borac Kopaoničkog NOP odreda, teško ranjen prilikom proboja u ruke i noge, partizani Svrljiškog-Nišavskog odreda su mu ukazali pomoć, odlazi u selo Jelakce u Župi, a zatim u Gubarevac, gde ostaje do kraja rata.

DOLINAR Jozefa RUDOLF, učenik VI razreda gimnazije, član SKOJa, 19. I 1925., Bogovina, Zaječar, živeo u Baljevcu na Ibru kao dete rudara, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

DRAGIĆEVIĆ Todora STOJAN MATE, ŠOfer, 10. 12. 1897., Golubić, Obrovac, borac Vrnjačkog NOP odreda, prilikom proboja delovao otetom puškom, pokošen rafalom na žici.

DRAŽEVIĆ Milenka DUŠAN DVICA, rudar Ibarskih rudnika, 23. 11. 1913., Rvati, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, prelazi sa grupom boraca na Jastrebac, zatim na Kopaonik, ostaje na terenu kao pozadinski radnik, zarobili ga i ubili četnici 4. aprila 1944. godine.

DRAGOJLOVIĆ Samuila RADOMIR, rudar Ibarskih rudnika, 1919., Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, posle proboja odlazi u svoje mesto i krije se, stupa 1944. godine u NOV, poginuo kod Mladenovca oktobra iste godine.

ĐORĐEVIĆ Andrije SVETISLAV BRKA, zemljoradnik - nadničar, 1919., Šuljkovac, Svetozarevo, borac Beličke Partizanske čete, ranjen prilikom proboja, javio se Ozrenskom NOP odredu, ostavljen na lečenje na nekoj pojati, ilegalno se prebacuje u svoje selo, skriva se i leči u zemunici, povezuje se 1944. godine sa terenskim partizanskim radnicima, poginuo u saobraćajnoj nesreći 1956. godine.

ĐURĐEVIĆ Milutina LjUBISAV ČEMBERLEN, sudski službenik, 28. 3. 1909, Kožuar kod Uba, živeo i radio u Raškoj, organizator i borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

ĐURIĆ Sretena MILOSAV ERA, elektroinstalater, 7. 11. 1918., Milićevo, Užička Požega, radio i živeo u Vrnjačkoj Banji, kandidat za člana KPJ, borac Vrnjačkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, a zatim u Toplički (Jastrebački), u kome ostaje do kraja rata, nosilac Partizanske spomenice 1941.

ŽIVANOVIĆ Dušana VLASTIMIR, zemljoradnik, 1931., Guševac, Svrljig, zbog prikrivanja oružja i usluga partizanima na pojati uhapšen sa ocem i bratom, poginuo prilikom proboja.

ŽIVANOVIĆ Mine DUŠAN, zemljoradnik, 1898., Burdimo, živeo u Guševcu kod Svrljiga, uhapšen sa sinovima zbog prikrivanja oružja i kontakta sa partizanima na pojati, ra­njen prilikom proboja, probio se do svoga kraja i ilegalno lečio.

ŽIVANOVIĆ Dušana GRADIMIR, zemljoradnik, 1925., Guševac, Svrljig, zbog prikrivanja oružja i kontakta sa partizanima na pojati uhapšen, poginuo prilikom proboja.

ŽIVANOVIĆ Vojina PAUN, šumski radnik, 15. 5. 1925., Debeli Lug, Majdan Pek, borac Požarevačkog i Majdanpečkog NOP odreda, posle proboja borac Ozrenskog NOP odreda, po zadatku se prebacuje sa Sretenom Vučkovićem u Krajinu, gde aktivno radi za NOP.

ŽEGARAC Nikole ILIJA, rudar Ibarskih rudnika, 25. 12. 1911., Otišić, Sinj, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Svrljiški-Nišavski NOP odred, prelazi sa grupom na Jastrebac, nosilac Partizanske spomenice 1941.

ZARIĆ Milorada VIDOJE, zemljoradnik, 30. 3. 1923., Lanište, Svetozarevo, borac Beličke čete, posle proboja probio se do svoga sela, ponovo uhapšen i po drugi put doveden u logor, interniran u Mauthauzen i tamo ubijen

ZDRAVKOVIĆ Bogomira MILEN, zemljoradnik, 14. 1. 1914., Duboka, Svetozarevo, borac Beličke čete, zarobljen, poginuo prilikom proboja.

ZEČEVIĆ Mirka LjUBOMIR, učenik pekarskog zanata, 15. 10. 1925., Brekinje, Bosanska Dubica, radio u Velikom Gradištu na Dunavu, borac Zviškog NOP odreda, posle proboja stupa u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Krajinski NOP odred.

ZRNIĆ ĐURO, šumski radnik, 1905, borac Kraljevačkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, u borbi na Ražnju 24. marta 1924. gubi mu se trag.

ILIJA, rudar Resavskih rudnika, po proboju logora stupa u Ozrenski NOP odred, poginuo polovinom 1942. godine oko Paraćina, pri izvršenju zadatka.

JAKOVLjEVIĆ Savatija STANOJE, stolarski radnik, 1918., Pavlica, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.
JANjIĆ Đorđa VOJISLAV GOLUB, zemljoradnik, 30. 1. 1906., Donja Jajina, Leskovac, uhapšen dan uoči proboja logora kao saradnik NOPa, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, posle nekoliko dana prelazi u Kukavički (Leskovački), u kome se bori do kraja rata.

JASNIĆ Kostadina DRAGOMIR DRAŽA, zidarski radnik, 15. 5. 1902., Boljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju logora produžava ka svom kraju, živeo ilegalno, aktivno radio za NOP.

JEMUOVIĆ Savka DUŠAN, rudar Ibarskih rudnika, 13. 2. 1916., Baljevac naIbru, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, prelazi sa grupom boraca na Jastrebac, odvojio se od grupe koja je pošla na Kopaonik i ostao u svom kraju.

JEREMIJAŠ Franje FRANjO, bravar Ibarskih rudnika, 1910., Banja Luka, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

JEREMIĆ Borisava MILAN, zemljoradnik, 14. 7. 1921., Šantarovac, Svetozarevo, borac Beličke partizaiske čete, po proboju stupa u Ozrenski, prelazi u Toplički NOP odred, a zatim na Ozrenski teren, nosilac Partizanske spomenice 1941.

JOVANOVIĆ Stevana ALEKSA, zemljoradnik, 1913., Glogovac, Bela Palanka, uhapsili su ga Bugari zbog oružja, po proboju otišao kući, krio se, a zatim legalizovao.

JOVANOVIĆ Stojana BRANKO, mesarski radnik, 1. 2. 1920., Panjevac, Svetozarevo, borac Beličke čete, po proboju odlazi u svoj kraj i krije se.

JOVANOVIĆ Radisava DOBRIVOJE RANĆEL, koritar, 1925., Sezamča, Kruševac, po proboju poginuo kod Cerjanskih pojata.

JOVANOVIĆ Janka MILAN, zemljoradnikkoritar, 1924., Sezamča, Kruševac, borac Rasinskog NOP odreda, po proboju poginuo na Cerjanskim pojatama.

JOVIĆEVIĆ Janićija DRAGOMIR, rudar Ibarskih rudnika, 1917., Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred< prešao sa grupom boraca na Jastrebac i tamo poginuo juna 1942. godine.

JOKOVIĆ Vojislava BRANIŠA, učitelj, 19. 12. 1912., Gradac, Raška, ^borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

JONOVIĆ Jovana MLADEN, zemljoradnik, 6. 5. 1891., Plavna, Negotin, borac Krajinskog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

KAŠIĆ Vladislava DESIMIR ĆORO, zemljoradnik, 12. 8. 1922., Piskanja (Kašići), Baljevac, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim sa grupom boraca odlazi na Jastrebac, prilikom odlaska na Kopaonik dezertira, posle stupa u JDM.

KAŠIĆ Radoslava LjUBISAV, rudar Ibarskih rudnika, 24. 8. 1922., Piskanja (Kašić), Baljevac, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

KOVAČEVIĆ Bože DRAGAN, rudar, 1915., Ivanjica, borac Moravsko-Resavskog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

KOVAČEVIĆ Bože ĐURO, obućarski radnik, 1901., Ivanjica, borac Moravskog-Resavskog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

KOVAČEVIĆ Đuke JOVO CIGO. šumski radnik, 1913., Bravski Vaganac, Bosanski Petrovac, radio na planini Goč, borac Kraljevačkog NOP odreda, io proboju stupio u Ozrenski NOP odred, prelazi sa grupom boraca u Jastrebački NOP odred, u sastavu Prve Južnomoravske brigade odlazi u Bosnu, gine prilikom povratka kod Stopanje kao komandant bataljona oktobra 1944. godine.

KOLAŠINAC Adema VEBO VELjKO, rudar Ibarskih rudnika, 1915., Janča, Novi Pazar, živeo u Ušću, borac Kopaoničkog NOP odreda, prilikom proboja teško ranjen, nije mogao da hoda, javio se Ozrenskom NOP odredu koji ga je smestio kod poverljivog seljaka, uhvaćen prilikom pretresa terena u Aćimovićevoj ofanzivi oko Kameničkog Visa, doveden po drugi put u logor i streljan na Bubnju.

KOSTOVIĆ Milojka JOVAN, nadničar, 1. 9. 1922., Vojmilović, Jošanička Banja, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, zatim sa grupom boraca prešao na Jastrebac, a prilikom odlaska na Kopaonik odlazi kući
zbog teškoća od rana zadobijenih u proboju, kasnije stupa u NOVJ.

KOCIĆ Todora BORIVOJE BORKO, gimnazijski maturant, 15. 6. 1922., Leskovac, predratni član SKOJa, član sreskog rukovodstva SKOJa za vreme rata, borac Kukavičkog NOP odreda, zarobljen kao ranjenik, prilikom proboja teško ranjen, priključio se Ozrenskom NOP odredu, lečio se u Miljkovcu, u leto 1942. godine otkriven i po drugi put doveden u logor, streljan na Bubnju polovinom decembra iste godine.

KRAĆUNOVIĆ Ilije NIKOLA, radnik, 5. 2. 1909., Golubinje, Donji Milanovac, borac Zviškog NOP odreda, po proboju došao u svoj kraj, četnici ga otkrili i ubili 1943. godine.

KRSTIĆ Blagoja JOVANČA JOVAN, zemljoradnik, 1862 (?), Špaj, Bela Palanka, uhapsili ga Bugari zbog oružja, poginuo prilikom proboja na žici.

LABUS Đure VASO, rudar u rudniku Belo Brdo na Kopaoniku, rođen u Velikoj Popini kod Gračca, Karlovac, borac Kopaoničkog NOP odreda, u proboju teško ranjen, odlazi u Toplički NOP odred, lečen u zemunici nedaleko od Azbresnice, gde je posle izvesnog vremena nađen i ubijen.

LEKIĆ Đorđa ILIJA, kovač Ibarskih rudnika, 20. 11. 1889., Vražogrnac, Zaječar, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju odlazi u Vražogrnac, krije se i aktivno radi za NOP.

LEKIĆ Ilije STEVAN, učenik VII razreda gimnazije, 30. 11. 1924, Vražogrnac, Zaječar, živeo u Baljevcu na Ibru, član SKOJa, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

LUČIĆ Mike MILOŠ, učitelj, 10. 12. 1913., Zabrđe, Pljevlja, borac Kopaoničkog NOP odreda, prilikom proboja teško ranjen, nošen do železničke pruge NišZaječar i tu izdahnuo, sutradan ga Nemci našli, mrtvog doneli u logor i sahranili sa ostalim poginulim u proboju.

MAKELARSKI Damjana NIKOLA BUCKO. građevinski radnik, 26. 9. 1914., Debar, rat ga zatekao na izdržavanju kazne u Kaznenom zatvoru u Nišu, kao osuđenik po Zakonu o zaštiti države, prebačen u logor pred proboj, po proboju stupa u SvrljiškiNišavski NOP odred, zatim sa grupom boraca odlazi na Jastrebac, odakle po zadatku odlazi u Makedoniju 1943. godine, nosilac Partizanske spomenice 1941.

MALINOVIĆ Dimitrija MAKSIM, rudar Ibarskih rudnika, 10. 12. 1911., Proleksija, Kriva Palanka, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, a potom u Jastrebački, prilikom odlaska na Kopaonik zarobili ga četnici, pobegao, krio se, a olda se legalizovao i vratio na rad u rudnik, četnici ga zaklali marta 1944. godine.

MARKOVIĆ Andrije ŽIVORAD ŽIKA, student prava, 20. 5. 1914., Kraljevo, član KPJ, delovao u Jošaničkoj banji, borac Kopaoničkog NOP odreda, za vreme proboja pucao otetom puškom na Nemce, pokošen mitraljeskim rafalom na žici.

MARKOVIĆ JOVAN, rudar Ibarskih rudnika, 1898., Berane, živeo u Baljevcu na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, prilikom proboja teško ranjen. došao do sela Kamenice i prikrio u jednoj štali, gonioci ga otkrili po tragovima krvi, uhvatili, vratili u logor i streljali.

MARTIĆ Konstantina LAZAR, stolar, 1912., Šumnik, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, prelazi sa grupom boraca na Jastrebac, teško ranjen, ostao na svome terenu oko Raške, kasnije stupa u NOV, poginuo kao komandant radnog bataljona početkom 1945. godine.

MARTIĆ Sekule STAMENKO, rudar, 9. 6. 1918., Šumnik, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Toplički, po izdvajanju Kopaoničana ostaje na terenu, kasnije stupa u NOV.

MEDAREVIĆ Savatija VITOMIR VLASTA, trgovački pomoćnik, 14. 6. 1912.,
Piskanja, Baljevac, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, prelazi u Toplički, a zatim po zadatku u dolinu Ibra, nosilac Partizanske spomenice 1941.

MILADINOVIĆ Životija MILAŠIN, zemljoradnik, 1916., Deonice, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, prelazi u četnike Koste Pećanca, pa se opet vraća u partizane, zarobljen, po proboju mu suđeno zbog izdajstva i streljan kod Cerjanskih pojata.

MILADINOVIĆ Životija MIODRAG BELI, zemljoradnik, 5. 8. 1920., Deonice, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, prešao u četnike Koste Pećanca, vratio se partizanima, po proboju osuđen zbog izdajstva i streljan kod Cerjanskih pojata.

MILENKOVIĆ Nikole ŽIVOJIN ĆOPA, zemljoradnik, 1913., Crnče, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, poginuo prilikom proboja.

MILETIĆ Mihajla ALEKSANDAR KEPA, trgovački pomoćnik, 1923., Žabare, Požarevac, član SKOJa, borac Moravske čete Drugog Šumadijskog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, kasnije prelazi na područje Zaječara, poginuo 1. 10. 1943. godine u borbi protiv Nemaca i četnika kod Šljivara blizu Zaječara.

MILETIĆ Marka DAMNjAN, rudarski tehničar, 24. 11. 1911., Miočić, Drniš, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, poginuo u borbi na Ražnju 24. marta 1942. godine.
MILETIĆ Dimitrija MILAN, zemljoradnik, kasnije železnički službenik, 14. 12. 1918., Lanište, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju odlazi u svoj kraj, krije se i kasnije stupa u NOV.

MILETIĆ Luke NIKOLA, rudarski nadzornik, 18. 12. Miočić, Drniš, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim u Toplički, napušta borbu, odlazi u svoj kraj, kasnije ponovo stupa u NOV.

MILETIĆ Spasoja KRISTIVOJE, rudar Ibarskih rudnika, 1917., Lukocrevo, Novi Pazar, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju odlazi u svoj kraj, bio u Topličkom NOP odredu, prilikom izdvajanja Kopaoničana ostao na terenu, poginuo kao terenski radnik.

MILOVIĆ Trajka BOŠKO KOSOVAC, rudar u rudniku Belo Brdo, 14. 9. 1913., Deljane, Zvečan, borac Kopaoničkog NOP odreda, ranjen u proboju, stupa u Svrljiški NOP odred, ponovo ranjen u borbi kod Popšice, ostavljen na lečenju kod Labukova, radi kao sluga, oktobra 1944. odlazi u NOV.

MILOJKOVIĆ Miljka SAVA, zemljoradnik, 14. 1. 1898., Lukovo, Svrljig, uhapšen zbog oružja, po proboju došao u svoje selo, krio se neko vreme, a zatim legalizovao.

MILOSAVLjEVIĆ Pavla MILOSAV, zemljoradnik, 30. 10. 1922., Panjevac, (sada Kočino Selo), Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju vraća se u svoj kraj, stupa u četnike, likvidiran kao odmetnik 1945.

MILORADOVIĆ Miluna MIRKO, nadničar, 10. 12. 1923., Paraćina (sada Končarevo), Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju dolazi u svoj kraj, kasnije se povezuje sa terenskim radnicima, radi za NOP i stupa u NOVJ.

MILjKOVIĆ Radeta HRANISLAV KRENA, krojački radnik, 1912., Dragosinjsci, Kraljevo, borac Kraljevačkog NOP odreda, prilikom proboja teško ranjen u nogu, prebačen u Grbavče, lečio se u sastavu SvrljiškoNišavskog NOP odreda nekoliko meseci, otkriven u leto 1942. i streljan.

MITIĆ Dimitrija PAVLE, zemljoradnik, 1902., Strižilo, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, poginuo prilikom proboja.

MLADENOVIĆ Manasija STOJAN, rudar, 1913., RavnoArbanaška, Makedonija, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, potom dolazi u Toplički, prilikom odlaska grupe boraca na Kopaonik ostaje na svom terenu, legalizovao se i radio za NOP; otkrili ga četnici DM i zaklali 1944. godine kao saradnika NOPa.

MLADENOVIĆ Vasilija ČEDOMIR, stolar, 1900., Baljevac na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, prilikom proboja ranjen u butinu, stupio u Ozrenski NOP odred, potom u Toplički, prilikom odlaska Kopaoničana odvojio se od njih, lečio i prikrivao, povremeno kontaktirao sa saradnicima NOPa, uhvatili ga Bugari u jesen 1943. pri izvršenju nekog zadatka, predali Nemcima u Kosovskoj Mitrovici, koji su ga streljali.

NEŠOVIĆ Novice RADENKO, rudar Ibarskih rudnika, 1918., Brvenica, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupa u Svrljiški NOP odred, ubijen posle borbe na Popšici.

NIKOLIĆ Stanka ALEKSANDAR, učitelj, 17. 3. 1914., Novi Pazar, živeo i radio u okolini Raške, borac Kopaoničkog NOP odreda, u proboju teško ranjen, drugovi ga doneli do Jasenovika i Grbavče gde je lečen pod zaštitom SvrljiškogNišavskog NOP odreda, otkriven kod Jasenovika, uhvaćen i streljan od neprijatelja u leto 1942.

NIKOLIĆ Andrije DUŠAN, nadničar, 8. 11. 1908., Vranovac, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, poginuo po proboju kod Cerja.

NIKOLIĆ Miljka ŽIVOJIN VUČKO, miner kamenoloma, 28. 3. 1898., Turija, Kučevo, živeo u Boljetinu kod Donjeg Milanovca, borac Zviškog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

NIKOLIĆ Svetislava MILUTIN, kovač, 22. 4. 1922., Prokuplje, član KPJ, uhvaćen kao kurir OK KPJ Niš na železničkoj stanici u Nišu, poginuo prilikom proboja.

NIKOLIĆ Stamenka STOJAN CONjA. trgovački pomoćnik, 11. 9. 1922., Vlasotince, član SKOJa, ilegalac, uhapšen decembra 1941. godine u provali, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, a zatim odlazi na teren Babičke Gore, ponovo zarobljen i po drugi put doveden u logor, interniran u Norvešku, nosilac Partizanske spomenice 1941.

NOVAKOVIĆ DRAGOMIR DRAŽA, zemljoradnik, 1902., Banat, živeo u Slatini kod Kruševca, aktivni saradnik NOPa, sin prvoborac Rasinskog NOP odreda, Nemci mu spalili kuću, pobili porodicu a njega uhapsili, poginuo prilikom proboja.
PAVIĆEVIĆ Sime MIHAJLO, učenik u trgovini, 1921., Slap, Danilovgrad, živeo u Nevoljanu kod Vučitrna, član SKOJa, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

PANOVIĆ Dragomira BOGDAN, kafedžija, 18. 3. 1906., Rapina, Kraljevo, borac četničkog dreda Vula Vukašinovića koji se sa partizanima borio kod Kraljeva na opsadi, zarobljen, prilikom proboja teško ranjen, došao na teren SvrljiškogNišavskog NOP odreda, prihvaćen, ostavljen na lečenju, predao se četnicima koji ga prihvataju i leče, stupio u četnički odred kod Kraljeva, oktobra 1944. prelazi u NOV, posle rata emigrirao iz straha od odgovornosti.

PERUNIČIĆ Dragutina MILIJA, učitel>, 1906., Slatina, Čačak, borac Čačanskog NOP odreda, po proboju stupa u Svrljiški NOP odred, a zatim ide u svoj kraj, uhapšen i oteran na Banjicu, a odatle u Mauthauzen.

PETKOVIĆ RISTIĆ Đure DRAGOMIR DRAŽA, krojač, 1898., Lipovac, Ražanj, živeo u Beogradu, član KPJ, ilegalno živeo u Vrnjačkoj Banji, radio na formiranju Vrnjačkog NOP odreda, prilikom proboja teško ranjen, probio se do Kameničkog Visa, gde se survao kod Srećkovog Vrela, još teže povredio, prihvatili ga borci Ozrenskog NOP odreda i preneli u Cerje, podlegao ranama.

PETROVIĆ Lazara ŽIVOJIN RIBARAC, zemljoradnik, 8. 4. 1920., Ribare,
Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, u proboju ranjen, probio se do svoga sela, krio se izvesno vreme, .. stupio u DM i prilikom povlačenja poginuo.

PETROVIĆ Đorđa LjUBIŠA ZELENKO, limarski radnik, 24. 4. 1920., Donji Milanovac, borac Zviškog NOP odreda, ranjen u proboju, krio se na Resničkim pojatama, uhvaćen i vraćen u zatvor Specijalne policije u Nišu, prebačen u zatvor u Negotinu iz koga beži, krije se, sarađuje sa NOPom i kasnije odlazi u NOV.

RADELjAK Ivana MATE, rudar u rudniku kod Ušća, 1917., Drniš, živeo u Baljevcu na Ibru, borac Kopaoničkog NOP odreda, zarobljen, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Toplički, poginuo 19. januara 1943. kod Razbojne u borbi protiv četnika.

RADMANOVIĆ Miloša LUKA, građevinski radnik, 17. 10. 1915., Brđani, Darudar, živeo u Bukošu kod Vučitrna, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odrsd, zatim u Toplički, prilikom odlaska grupe boraca za Kopaonik, odvaja se i ostaje na terenu.

RADMANOVIĆ Miloša NIKOLA, zidar, 5. 6. 1916., Brđani, Daruvar, živeo u Bukošu kod Vučitrna, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Toplički, odvojio se od odreda i vratio u Ibarsku kotlinu, kasnije stupa u NOV.

RAJAČIĆ Mane BOGDAN KECAN, rudar, 1906., Prokike, Karlovac, borac Kopaoničkog NOP odreda, zarobljen, po proboju probio se ka Kopaoniku, upao u četničku zasedu, ostao kod četnika kao kuvar i u njihovom sastavu poginuo od partizana.

RAJIČIĆ BRANISLAV BRANKO, krojač, 1908., Čibukovac, Kraljevo, član KPJ, borac Kopaoničkog NOP odreda, pogiiuo prilikom proboja.

RAJKOVIĆ Milana VITOMIR, zemljoradnik, 1898., Lukovo, Svrljig, prilikom pretresa terena uhapsili ga Nemci, po proboju krio se kod svoje kuće, a zatim legalizovao.

RAJČIĆ Andrije BRANISLAV BRANKO, zemljoradnik, 10. 10. 1921., Salaš, Zaječar, borac Krajinskog NOP odreda, po proboju stupa u Svrljiški NOP odred, zatim odlazi na zaječarski teren, nosilac Partizanske spomenice
1941.

RADOVANOVIĆ Jevtimija ŽIVOJIN, radnik impregnacije, 21. 11. 1911., Dvorane, Kruševac, živeo u Kapidžiji kod Kruševca, zarobljen kao saradnik NOPa, po proboju stupa u Svrljiški NOP odred, zatim prelazi u svoj kraj i živi ilegalno, kasnije se povezao sa terenskim radnicima i stupio u NOV.

RADOVANOVIĆ Živana NIKOLA, zemljoradnik, 1907., Lozan, Svrljig, saradnik NOPa, uhapšen zbog pronađene pisane partizanske poruke i skrivene puške, u proboju ranjen, dospeo do svoje kuće, lečio se i krio.

RADOJKOVIĆ Jefte SVETISLAV TISA, rudar Ibarskih rudnika, 1916., Radošić, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju poginuo kod Cerjanskih pojata.

RADOSAVLjEVIĆ Milena SLAVKO, seoski sluga, 19. 12. 1925., Velika Vrbnica, Aleksandrovac, uhapšen zbog ubistva, po proboju služio kod seljaka, ponovo uhvaćen izdajom svoga brata, vraćen u logor i pušten kući 1942.

RAKIĆ Sibina MILORAD, tipografski radnik, 1920., Beograd, živeo u Kruševcu, uhapšen u raciji posle napada na Kruševac, poginuo prilikom proboja.

RAPAJIĆ Tome MILOŠ, rudar Ibarskih rudnika, 20. 2. 1903., Brlog, Otočac, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski, a zatim prelazi u Toplički NOP odred, nosilac Partizanske spomenice 1941.

RISTIĆ Stojiljka JOVAN IVA, zemljoradnik, 1891., Kosmovac, Bela Palanka, živeo u Novom Selu kod Bele Palanke, uhapsili ga Bugari zbog skrivanja oružja, poginuo prilikom proboja.

SAVIĆ Svetozara MIRKO, mesarski radnik, 1. 4. 1910., Burdimo, Svrljig, živeo u Nišu, uhapšen zbog slušanja radiovesti, poginuo prilikom proboja.

SAMARDžIĆ Milovana MILUTIN, učenik VIII razreda gimnazije, 12. 11. 1921., Peć, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, potom u Toplički, kada je grupa boraca pošla na Kopaonik, zarobljen, uspeo uz pomoć oca da se izvuče iz zatvora u Kuršumliji, prebacuje se u Ibarsku kotlinu i radi aktivno za NOP do kraja rata.

SIMIĆ Miloša MIHAJLO, učenik V razreda gimnazije, 13. 12. 1925., Kamenica, Kraljevo, član SKOJa, borac Kraljevačkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

SMILjANIĆ Bude BOGDAN, rudar rudnika Belo Brdo, 15. 3. 1906., ProkikeBrinje, Karlovac, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja (po drugima u nekoj borbi).

SMILjKOVIĆJOVANOVIĆ ŽIVOJIN KURTA, zemljoradnik, 10. 5. 1907., Šuljkovac, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju stupio u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Toplički gde ostaje do pogibije jula 1943.

STANIŠIĆ Save TODOR, učitelj, 13. 11. 1920., Vinić, Danilovgrad, živeo u Raški, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja.

STANKOVIĆ-NIKOLIĆ Arse MILAN, pekarski radnik, 1914., Gornji Orah, Vlasotince, borac Babičkog NOP odreda, po proboju prebacio se na Babičku Goru, polovinom 1943. godine uhvatili ga Bugari i streljali.

STANOJEVIĆ Adama MIODRAG MIŠA, zemljoradnik, 16. 4. 1923. Lanište, Svetozarevo, borac Beličke partizanske čete, po proboju teško ranjen, stupio u Ozrenski NOP odred i ostavljen na lečenju u Lipovačkim pojatama, otkriven izdajom, bio u zatvoru u Aleksincu, a onda u zatvoru SDS u Nišu odakle je pobegao sredinom 1942. godine, otišao u svoj kraj, a kasnije stupio u NOV.

STEFANOVIĆ Vasilija TRAJKO, krojački radnik, 1920., Nakrivanj, Leskovac, pripadnik mesne desetine, poginuo prilikom proboja.

STOLOVIĆ Mijajla VLADIMIR, rudar Ibarskih rudnika, 1919., Stolovići, Raška, doteran u logor kao zarobljeni partizan, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, prelazi sa grupom boraca na Jastrebac, po izdvajanju Kopaoničana ostaje u svom kraju, kasnije sarađuje sa NOPom i stupa u NOV.

STRAINOVIĆ Milutina MILAN, rudar u Majdanpeku, 30. 9. 1922., Rudna Glava, Majdanpek, borac Požarevačkog NOP odreda, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi u Timočku Krajinu, nosilac Partizanske spomenice 1941.

TODOROVIĆ Janićija STAVRA, zemljoradnik, 18. 5. 1942., Gornji Prisjan, Vlasotince, naseljen u Novoj Topoli kod Lebana, borac Jablaničkog, potom Babičkog NOP odreda, po proboju odlazi na Jastrebac i javlja se Rasinskom NOP odredu, a zatim po dozvoli odlazi u Pustu Reku, radi za NOP, kasnije stupa u NOV.

TOMOVIĆ Milinka DUŠAN, sin rudara, student prava, rođen 24. 12. 1914.,
Polja Kolašinska, Kolašin, živeo u Kosovskoj Mitrovici, član KPJ od 1934. godine, sekretar MK KPJ za Kosovsku Mitrovicu, organizator i komesar Kopaoničkog NOP odreda, jedan od organizatora proboja, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, zatim prelazi na Jastrebac sa grupom boraca, a onda na Kopaonik radi obnavljanja Kopaoničkog NOP odreda, upućen na partijski rad na Kosovo, nosilac Partizanske spomenice 1941.

ĆURČIĆ Milenka BRANISLAV BRANA, student prava, 25. 9. 1916., Kaznovići, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, jedan od organizatora proboja logora, po proboju stupa u Ozrenski NOP odred, potom u Toplički, a onda upućen na partijski rad na Kopaonik, nosilac Partizanske spomenice 1941.

ČOLOVIĆ Vasilija DUŠAN, rudar Ibarskih rudnika, 27. 9. 1921., Pavlica, Raška, borac Kopaoničkog NOP odreda, poginuo prilikom proboja (po drugim podacima poginuo kod Kravljanskih pojata posle nekoliko dana od proboja kao borac Ozrenskog NOP odreda).

ŠILER Ante TOMA ZVONKO, žandarmerijski podnarednik, 1901., Tomeš, Bjelovar, živeo na Kosovu, borac Kopaoničkog NOP odreda, u proboju teško ranjen, stupio u Ozrenski NOP odred, lečen na Lipovačkim pojatama, otkriven aprila 1942. i streljan.

ŠKUNDRIĆ Andrija RADE, rudar rudnika Trepče, 15. 12. 1912., Velika Popina, Knin, borac Kopaoničkog NOP odreda, po proboju odlazi u Ozrenski, a zatim u Toplički NOP odred. Posle neuspelog pokušaja obnove Kopaoničkog odreda vraća se na Jastrebac i bori se i dalje u sastavu Prve Južnomoravske brigade, nosilac Partizanske spomenice 1941.

ŠUNDOVIĆ ČEDOMIR, žandarm, borac Kopaoničkog NOP odreda, a potom u četničkom odredu Vula Vukašinovića, poginuo kod Cerjanskih pojata posle proboja.*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License