Teror U Prvoj Polovini 1942 Godine

DRUGI DEO

VIII

TEROR U PRVOJ POLOVINI 1942. GODINE

Velika streljanja na Bubnju februara 1942. godine oslobodila su kapacitete Logora na Crvenom krstu i u Kaznenom zavodu za nova hapšenja aktivista NOPa, članova KPJ i SKOJa, organizatora ilegalnog rada u gradovpma i selima i za zarobljene borce partizanskih odreda i mesnih partizanskih desetina. Ono što je hapšenjima do kraja 1941. godine i streljanjima do februara 1942. godine neprijatelj učinio bio je samo početak velikog terora. Tokom čitave prve polovine 1942. godine u talasima su se smenjivali snažni udari Specijalne policije u gradovima, kao centrima partijskih foruma, i oružane akcije neprijateljskih formacija protiv partizanskih odreda na njihovim operativnim područjima.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License