Streljani Ubijeni I Umrli

SPISAK

INTERNIRACA SA PODRUČJA JUGOISTOČNE SRBIJE U KONCENTRACIONIM LOGORIMA NORVEŠKE

STRELjANI, UBIJENI I UMRLI

Aleksić Miodrag, Skoplje
Andrejić M. Borivoje, Krajkovac
Anđelković D. Branko, Prokuplje
Anđelković P. Milivoje, Veliki Vrtop
Anđelković P. Vlajko, Mala Kopašnica
Antić J. Jovan, - Kursula, Donje Krajince
Aranćelović Radomir, Ovsinjince
Arsić D. Radomir - Rade, Bujanovac
Babić V. Radomir, Niš
Banović I. Ljubomir, okolina Leskovca
Blagojević M. Sava, Brenica
Bogdanović L. Dragoljub, Komarica
Bogdanović V. Borće, Razgojna
Borko Kosmovac
Cakić Lj. Gojko, Leskovac
Cakić M. Svetozar, Bratmilovac
Cakić N. Živojin, Manojlovac
Cakić P. Josif - Bogdan, Vučje
Cerić Esad, Prijedor -
Conić J. David, Toponica
Cvetanović Dragi, Ličje
Cvetković Boža - Turčin, Veliki Vrtop
Cvetković Miodrag, Pridvorica
Cvetković S. Stevan, Piskupovo
Cvetković S. Vladimir - Vladisav Semča
Cvetković T. Dragutin - Daka, okolina Leskovca
Ćirić Mladen, Kozje
Dalipanović Mladen, Zaječar
Dejanović Dušan, Ostrvica
Dinić S. Jovan - Bonda, Nši
Dinić Sima, Svetozarevo
Dodić B. Čedomir, Leskovac
Dodić J. Milivoje, Mala Kopašnica
Dragojević A. Dragojlo, Prokuplje
Dragutinović Budimir, Prekonoga
Đokić R. Stojko, Piskupovo
Đokić S. Ranđel, Piskupovo
Đorđević A. Danilo, Mali Krčimir
Đorđević B. Jevrem, Ličje
Đorđević D. Žarko, Donji Rinj
Đorđević M. Stojan, Čubura
Đorđević Petar, Bučumet
Đorđević T. Danilo, Čubura
Đorđević T. Dragutin - Daka, Gorina
Đorđević V. Dragomir, Davidovac
Đorđević V. Ratomir - Ratko, Veliki Krčimir
Đurđvić M. Milorad, Skoplje
Đurić M. Božidar - Javor, Prokuplje
Đurić S. Cvetko, Leskovac
Đurić S. Lazar, Bratiševac
Filipović A. Mladen, Bučumet
Gačić K. Sreten, Bratmilovac
Gavrilović D. Mihajlo, Mala Kopašnica
Golubović Petronije, Prekonoga
Gorčić B. Mirko, Bratmilovac
Grozdanović K. Trajko, Veliki Krčimir
Grozdanović T. Bogosav - Gode, Sopotnica
Grozdanović T. Bogosav Sopotnica
Grozdanović V. Velimir, Ličje
Ibišević U. Mihajlo, Gradašnica.
Ibišević U. Milan, Gradašnica
Icić M. Slavko, Gradašnica
Ilić A. Nikola, Veliki Krčimir
Ilić A. Svetislav - Meci, Leskovac
Ilić A. Živojin, Ličje
Ilić Dragomir, Niš
Ilić G. Dragutin - Gute, Donje Krajince
Ilić M. Božidar, Šebet
Ilić Milan, Ostatovica - Babušnica
Ilić O. Živojin, Čubura
Ilić S. Živojin, Ličje
Ilić Vukašin, Galibabinac
Ivanović J. Stojan, Gornji Drenovac
Ivković K. Božidar, Gradašnica
Jan, Čeh, živeo u Beloj Palanci
Janković B. Lazar, Kalotinac
Janković Boka - Mangup, Bela Palanka
Janković G. Božidar, Bežište
Janković K. Stanimir, Veliki Vrtop
Janković M. Najdan, Gradašnica
Janković N. Vladislav, Gornje Dragovlje
Janković P. Josif, Vučje
Janković Ž. Života, Niš
Jevtić Radomir, Tijovac
Jocić K. Vitomir, Ličje
Jocić Krsta, Bela Palanka
Jovanović - Stefanović B. Lazar, Kalotinac
Jovanović A. Mihajlo - Kalča, Malča
Jovanović A. Živojin, Veliki Vrtop
Jovanović Božidar, Piskupovo
Jovanović D. Radomir - Dičić, Piskupovo
Jovanović D. Sreten, Veliki Vrtop
Jovanović D. Živojin, Veliki Krčimir
Jovanović I. Dušan, Donje Krajince
Jovanović J. Milan, Leskovac
Jovanović K. Borisav, Leskovac
Jovanović M. Ljubomir - Buća, Veliki Vrtop
Jovanović M. Vladimir - Gorski, Leskovac
Jovanović P. Sima, Gradašnica (Vlasotince)
Jovanović P. Simon, Leskovac
Jovanović S. Stavra, Gornji Prisjan
Jović M. Mile, Mala Kopašnica
Karamarković Milić - Greben, Kestenovac
Kitanović M. Božidar, Ličje
Kitić A. Miodrag, Niš
Kocić A. Borisav, Pečenjevac
Kocić B. Dragoljub, Pečenjevac
Kocić M. Petar, Petrovac kod Slišana
Kostić G. Svetozar, Stajkovac
Kostić M. Aleksandar, Stajkovac
Kostić S. Stojan, Gornji Bunibrod
Kostić V. Milorad, Leskovac
Krstić A. Božidar - Bogoljub, Veliki Krčimir
Krstić A. Vukašin. Mokra, Bela Palanka
Krstić I. Vladimir, okolina Leskovca
Krstić Lj. Dragomir - Katin, Babičko
Krstić M. Božidar, Gornji Prisjan
Krstić M. Božidar, Gornji Prisjan
Krstić M. Petronije, Veliki Krčimir
Krstić T. Božidar, Bratmilovac
Krstić V. Mladen, Veliki Krčimir
Krstić V. Svetomir, Veliki Krčimir
Lakićević J. Blagoje - Danilo, Zorovac
Lazarević S. Dobrivoje, Gornje Dragovlje
Lukić D. Krstonije, Ličje
Ljubenović J. Krsta - Šakara, Gornji Dušnik
Manić B. Jovan, Moklište
Marinković S. Antanasije - Zmaj, Donje Dragovlje
Marjanović M. Borivoje - Oblak, Babičko
Marjanović V. Vitomir, Leskovac
Marković Đorđe, Niš
Marković J. Radomir - Palas, Niš
Marković Milutin, Kočinar
Marković V. Života, Niš
Marković Žika, Bela Palanka
Matejić S. Nikola, Prekopčelica
Miladinović Vlajko, Ostrvica
Miladinović Vlajko. Ostatovica
Milenković M. Trojan, Velika Kopašnica
Milenković Milojković B. Mirko, Štrbovac - Babušnica
Milenković N. Čedomir, Gornji Prisjan
Milenković Svetislav, Donja Lakošnica
Milenović M. Dušan, okolina Prokuplja
Milić Stevana Momir - Musa, Špaj
Milojević D. Aleksandar, Niš
Milojević D. Dobrivoje, Niš
Milojković V. Živojina - Uča, Marina Kutina
Milošević Nenad, Periš
Milošević V. Milivoje, Veliki Krčimir
Miljković Borće, Niš
Miljković D. Blagoje,
Miljković D. Blagoje, Zoljevo
Miljković N. Vojislav, Veliki Krčimir
Miljković R. Dobrivoje, Štrbovac - Babušnica
Miljković R. Jevrem, Štrbovac - Babušnica
Miljković S. Petronije, Veliki Vrtop
Miljković T. Vitomir, Kaletinac
Miljković Živojin, Niš
Mišić S. Živojin, Veliki Krčimir
Mišip i. Jevrem, Veliki Krčimir
Mitić D. Borće, Leskovac
Mitić D. Božidar, Grajevac
Mitić M. Aleksandar, Veliki Krčimir
Mitić M. Živojin, Moklište
Mitić Živorad, Tulare - Medveća
Mitrović M. Žarko, Divljana
Mladenović D. Dušan, Prokuplje
Mladenović N. Tihomir, Donji Rinj
Mladenović P. Božidar - Marmir, Leskovac
Mladenović V. Rajko, Donji Rinj
Najdanović A. Vitomir, Krupac kod Pirota
Nedeljković N. Dobrivoje, Krajkovac
Nedeljković T. Slaviša, Niš
Nikolić D. Dragoljub, Veliki Krčimir
Nikolić D. Milivoje, Veliki Krčimir
Nikolić J. Jovan, okolina Leskovca
Nikolić Lj. Milisav, Veliki Krčimir
Panajotović M. Stanimir - Branko, Ragodež
Panić M. Dragan Niš
Panić M. Miodrag, Niš
Pašić Aleksandar - Paša, Niš
Pavlović Gradimir, Crna Trava
Pavlović S. Dragoljub - Dragan - Kozak, Leskovac
Pavlović S. Toma, Gurgurovo
Pavlović T. Stojan, Gurgurovo
Pejčić - Nešić J. Aleksandar, Pirot
Pejić M. Draško - Dragomir, Gornje Konjuvce
Pejić M. Miodrag, Niš
Pejić Predrag, Bela Palanka
Perić G. Dobrivoje, Čubura
Perović N. Jovan, Obilić
Perunović Petar, Retkocer
Pešić I. Slavko - Brka, Bunuša
Petković D. Branko, Niš
Petković J. Milivoje, Donji Dušnik
Petrović K. Dragomir, Čubura
Petrović Ljubiša, Niš
Petrović Mile, Piskupovo
Petrović S. Radivoje, Rujkovac
Petrović S. Radivoje, Rujkovac
Petrović Vlada, Razgojna
Popović B. Gligorije, Veliki Krčimir
Popović M. Nikola, Gornji Dušnik
Popović M. Ratko, Moklište
Popović Stevan, Beloljin - Prokuplje
Prokopović S. Jovan, Bratmilovac
Radović K. Petar, Podgorica
Ranđelović A. Sibin, Ličje
Ranđelović A. Viden, Ovsinjince
Ranđelović D. Božidar, Ličje
Ranđelović J. Dragomir, Sopotnica
Ranđelović K. Božidar, Ovsinjince
Ranđelović S. Borće, Ovsinjince
Ranđelović S. Ratomir, Ovsinjince
Ranđelović S. Stanimir, Ovsinjince
Ranđelović Vidoje, Tijovac
Satić G. Borisav, Vlasotince
Savić A. Čedomir, Burdimo
Savić J. Mihajlo - Zidarče, okolina Leskovca
Savić J. Mihajlo, Leskovac
Savić M. Aleksandar - Marko, Jelašnica kod Niša
Savić R. Ilija - Kalajdžija, Bela Palanka
Savić S. Radovan, Velcki Krčimir
Savić V. Čedomir, Burdimo
Simonović M. Milisav, Veliki Vrtop
Spiridonović L. Petronije, Mali Krčimir
Stamenković - Stojiljković Sreten - Dušan, Ostatovica
Stamenković A. Blagoje, Jarsenovo
Stamenković A. Milutin - Mića, Semča
Stamenković V. Miodrag, Ličje
Stanisavljević M. Dimitrije, Grdelica
Stanković D. Živojin, Prokuplje
Stanković K. Tomislav - Toma, Velika Biljanica
Stanković Lj. Živan, Miljkovac - svrljiški
Stanković M. Dragić, Ličje
Stanković M. Jevrem, Štrbovac
Stanković M. Milija, Ličje
Stanković V. Aragutin, Veliko Trnjane
Stanković V. Vojislav, Veliki Krčimir
Stefanović - Stojanović Aleksandar, V. Krčimir
Stefanović B. Stevan - Tref, Skoplje
Stefanović K. Sava, Sopotnica
Stefanović L. Stojan - Bata, Prokuplje
Stefanović Todosije, Prokuplje
Stevanović Dragiša, Tijovac
Stevanović Milentije, Tijovac
Stevanović P. Todosije, Čubura
Stevanović R. Radojica, Čubura
Stevanović T. Vladimir, Čubura
Stojanović - Jovanović Aleksandar, Ostatovica
Stojanović A. Petronije, Veliki Krčimir
Stojanović B. Borko, Bobičko
Stojanović B. Radisav, Donja Lakošnica
Stojanović C. Živojin, Čubura
Stojanović D. Živojin. Manojlovac
Stojanović I. Krsta, okolina Leskovca
Stojanović J. Toma, Piskupovo
Stojanović Jovan, okolina Prokuplja
Stojanović L. Dobrivoje, Gornje Dragovlje
Stojanović N. Dobrosav, Babičko
Stojanović Petar, Brza - Vlaško Polje
Stojanović S. Svetozar - Pirka, Donje Krajince
Stojanović Sava, Prokuplje
Stojanović T. Čedomir, - Muka, Kozare
Stojanović V. Aleksandar, Leskovac
Stojanović V. Borće, Moklište
Stojiljković M. Branko, Veliki Krčimir
Stojiljković M. Petar - Tihomir, Gornji Prisjan
Stojiljković M. Slavko, Babičko
Stojiljković Ž. Draža, Veliki Vrtop
Stojković G. Jaćim, Sopotnica
Stojković G. Nikola, Sopotnica
Stojković Stanislav, okolina Leskovca
Stojković T. Radivoje - Španović, Leskovac
Šatić G. Borivoje, Vlasotince
Tasić J. Dragomir, Ličje
Todorović C. Žika, Grajevac
Todorović M. Petar, Grajevac
Todorović S. Slobodan, Niš
Tončić S. Branko, Bratmilovac
Tričković Borisav, Štrbovac - Babušnica
Trifunović Aleksandar, Rečica kod Prokuplja
Urošević B. Slavko, Grajevac
Urošević Borće, Gradašnica
Vasić Svetislav, Orašac
Vasiljević N. Andon, Prokuplje
Veličković M. Stanko - Relja, Gornje Krajince
Vlahović J. Branislav, Leskovac
Vučković M. Krstivoje, Beli Potok
Vujić Živojin, Prekonoga
Zdravković Hrista, Oraovica
Zdravković Vukašin, Oraovica
Zlatković Lj. Milisav, Veliki Krčimir
Živić I. Božidar - Viktor, Moklište
Živković - Ilić M. Slavko, okolina Leskovca
Živković Budimir, Orašac
Živković D. Milivoje, Gradašnica
Živković K. Mladen, Gradašnica
Živković V. Mihajlo - Šućuren, Leskovac
Živković V. Svetozar, Gradašnica
Živković V. Svetozar, Ovsinjince
Živković Vojislav, Niš

NAPOMENA:

Pripremajući izložbu „Internirci jugoistočne Srbije u Norveškoj" nastojali smo da prikupimo najelementarnije podatke o internircima i damo ih u vidu spiska. U tom poslu mnogo su nam pomogli preživeli internirci, boračke. organizacije, mesne zajeddice i mesne kancelarije, kao i mnogi pojedinci. Posebnu zahvalnost dugujemo našem saradniku drugu Branku Nožici koji je sve spiskove pripremio.
Međutim, i pored želje da spisak bude potpun, u tome nismo uspeli, pa ovom prilikom pozivamo sve koji mogu da pruže podatke za lica kojih nema u spisku, to učine preko Narodnog muzeja u Nišu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License