Stradali Toplicani U Kl Mauthauzen

STRADALI TOPLIČANI U KLM

ime i prezime, datum rođenja, mesto, logorski broj i datum smrti

Aleksandrović Tijosav 7 06 1916 Međuhana 27 .356 3 03 .1945
Aleksandrović Božidar 24 12 1893 Međuhana 27 .355 6 11 .1943
Arsenijević Lazar 10 03 1887 Pridvorica 27 .370 25 10 .1943
Arsenijević Jovan 15 03 1912 Pridvorica 34 .233
Arsenijević Miodrag 15 02 1908 Pridvorica 27 .666 29 11 .1943
Anđelković Velimir 22 03 1922 Donji Statovac 25 .681 10 12 .1944
Antanasković Milivoje Dubovo
Antonović Mladen 5 05 1911 Bele Vode 29 .601
Bogdanović Velimir 9 03 1921 Bublica
Bogdanović Dušan 1 02 1923 Bresnica 19 .446
Bogdanović Milivoje Novo Selo 38 401
Borisavljević Miloje 12 06 1925 Brežane 27 377 11. 02 .1944
Bojat Uroš 12 03 1918 Grabovac 27 376 9. 10 .1943
Bošković Borivoje 15 05 1916 Pasjača 29 608 13. 01 .1944
Bumbić Radoš 05. 04 1907 Kuršumpija 15 279 14. 04 1943
Vasiljević Čedomir 20 01.1911 Popova 107063 14 02 1945
Vasiljević Agomir 20 01. 1911 Popova 15 02 1945
Vasiljević Bogdan 10 1898 Grgure 27 638 22 10 1943
Veličković Staniša 26 10 1925 Dragi Deo 33 605 29 11 1944
Veličković Svetislav 17 03 1915 Badnjevac 29 118
Veličković Milisav 9 09 1899 Šiljomane 34 004 27 07 1944
Veljković Stojan 8 1901 Bregovina 25 974 28 10 1943
Vidosavljević Živorad 15 08 1924 Novo Selo 38 647 15 11 1943
Vučković Stojan 20 10 1902 Donji Statovac 27 644 6 07 1944
Vučković Živojin 15 05 1894 Zdravinje 25 484
Vuj ičić Janko 14 02 1921 Beli Kamen 38 650
Vojskić Svetolik 14 03 1901 Grabovac 38 648 2 07 1944
Gašić Svetozar 1901 Jasenice 99 948 8 12 1944
Gorić Ilij a 7 07 1903 Trnava 24 591 27 04 1945
Golubović Svetozar 1890 Dragi Deo 27 409 1 11 1943
Golubović Božidar Dragi Deo
Govedarević Dr Vitomir 12 05 1895 Prokuplje (Rakinac)15 294
Daković Savo 18 02 1908 Pasjača 29 261 9.06.1943
Dakić Dragoljub 20 10 1919 Đurevac 48 .064
Dikić Čedomir 22 05 1902 Kuršumlija 45 032
Dinić Ranko 8 10 1910 Žitni Potok 25 726 18.02.1944
Demić Dušan 5 05 1899 Bublica 44 154
Dimitrij ević Živojin 20 02 1897 Međuhana 27 387 26.12.1943
Dimitrij ević Stanko 1920 Prokuplje 106 679 25 04 1945
Đorđević Radoslav 16 11 1920 Prokuplje 99 918
Đorđević Arsenij e 3 05 1922 Bublica 5.03.1944
Đorđević Todor 14 04 1901 Bublica 25 728 24 08 1944
Đorđević Cvetko 16 03 1904 Bublica 27 396
Đorđević Radovan 10 10 1915 Pridvorica 27 399 26 11 1943
Đorđević Mihajlo 9 06 1908 Pridvorica 27 398 31 12 1944
Đorđević Vujica 1896 Pridvorica 27 401 8 08 1944
Đorđević Trifun Mađare 28 938 2 11 1943
Đokić Danilo 18 03. 1890 Babotinac 29. 625 16 09. 1943
Đorić Ljubisav 20 01. 1906 Donji Statovac 25. 738 8 03. 1944
Đukić Krstivoje Međuhana
Đukić Stojko Međuhana
Đurović Radoje 20. 05. 1895 Samokovo 106 711 23 04 1945
Đorović Dušan 11. 11. 1920 Končić 26 04 1945
Živković V. Dragoljub 8 01 1926 Prokuplje 27 651
Živković Arsenije 15 02 1903 Dragi Deo 34 049
Živković Sava Dragi Deo
Živković M. Dragoljub 10 12 1901 Dragi Deo 27 650 26 09 1944
Živković Milovan 15 08 1914 Bublica 5 02 1944
Živković Mirko 2 02 1883 Bublica 27 652 5 02 1944
Živković D. Nastas 3 1929 Prokuplje 100 527 17 03 1945
Zlatanović Živojin 8 11 1922 Prokuplje 27 657 30 09 1943
Zlatanović Sibin 15 04 1920 Bublica 27 656
Zdravković Dobrivoj e 1923 Dragi Deo 27 646
Ilić Aksentij e 11 11 1892 Bela Voda 29 646 7 09 1943
Ilić Dragiša 25 12 .1916 Gornja Stražava 13 574
Ilić Živko 1927 Jovine Livade 29 648
Ilić Radomir 5 10 1917 Bublica
Ivančević Milorad 28 08 .1921 Dobri Do 25 377
Ivanović Svetomir 8 .09 .1910 Žitni Potok 49 .810 22 .07 .1944
Ivić Svetomir 26 .03 .1909 Kuršumlija 82 .104
Ivković Vlastimir 24 .11 .1904 Prokuplje 34 .295
Jovanović Aleksandar 1907 Bublica
Jovanović Bogoslav 1 .12 .1922 Bublica 25 .759 11 .12 .1943
Jovanović Nenad 25 .10 .1910 Bublica 27 .424 .
Jovanović Stojan 1921 Bublica 27 .427 10 07 1944
Jovanović Stanislav 8 01 1921 Bublica 49 .809 2 05 1944
Jovanović Milorad 11 09 1920 Bublica 24 493 1 01 1945
Jovanović Vučić 2 02 1902 Pridvorica 27 428 30 12 1943
Jevtić Đorđe 16 04 1915 Prokuplje 48 075 10 07 1944
Jablanović Grujo 15 02 1908 Pasjača 29 651 20 07 1943
Jović Dragoslav 3 01 1925 Prokuplje 100 004
Jocić Vladimir 15 07 1908 Žitni Potok 25 760 5. 09. 1944.
Kalić Dušan 30. 12. 1925 Kuršumlij a 27. 430
Kimcelić Tridon 13. 08. 1908 Pridvorica 3. 05. 1944
Kostić Krstomir 12. 06. 1926 Resinac 27. 434
Kostić Nestor 25. 11. 1898 Prokuplje 100. 052
Kostić Obren 12 1897 Međuhana 27 436 18 07 1944
Kostić Milko 1. 03 1908 Međuhana 27 435 17 02 1944
Kostić Ranđel 18. 03 1896 Međuhana
Kosović Avram 1906 Staro Selo 30 543 16 10 1943
Kovačević Desimir 26 10 1914 Blace 27 431
Kostadinović Vojislav 15 10 1912 Bublica 25 778 29 10 1943
Kostadinović Budimir 25 10 1910 Bublica 27 432 10 08 1944
Kostadinović ŽIVOJIN 6 06 1899 Bublica 33 802 8 11 1943
Krivokapić Dušan 25 03 1900 Baćoglava 29 692 6 01 1945
Lapčević Vučić 23 05 1900 Međuhana 27 440
Lapčević Miloš 20 11 1914 Međuhana 27 438
Lapčević Tijosav 25 07 1925 Međuhana 21 01 1944
Maksimović Slobodan 24 04 1925 Boguj evac 25 796
Marković Stanimir 8 08 1909 Pridvorica 14 118
Marković Jovan 17 05 1897 Blace 27 463 4 04 1944
Marković Dobrivoje 10 09 1911 Bublica 27 461
Marković Dragomir 10 01 1904 Pridvorica 27 462 30 04 1945
Mutavdžić Vasilije 15 01 1908 Pasjača 29 741
Marinković Budimir 10 .10 .1897 Dragi Deo 27 .458 8 .08 1944
Marinković Jevta 10 .02 .1902 Dragi Deo 27 .459 16 .06 1943
Marinković Adam 25 .10 .1892 Dragi Deo 27 .457 24 12 1943
Mladenović Dimitrije 20 .02 .1906 Dragi Deo 27 .454
Mladenović Milan 1898 Pridvorica 27 .496 16 10 1943
Mladenović Filip 9 07 1903 Pridvorica 27 .493 5 08 1944
Mladenović Milomir 5 .05 .1911 Pridvorica 27 497 7 03 1944
Mladenović Petar 3 10 1898 Donji Statovac 25 826 14 09 1943
Mladenović B. Dragoljub 26 08 1896 Donji Statovac 25 819 6 07 1944
Mladenović V. Dragoljub 1914 Donji Statovac 25 820
Mladenović Stanko 1912 Donji Statovac 25 832 12 11 1943
Mladenović Spasoje 2 05 1920 Bogujevac 25 828 24 12. 1943
Mladenović Lazar 5 08 1899 Donji Statovac 25 822 27 04. 1944
Mladenović Sibin 8 12 1923 Donji Statovac 25 827
Mladenović Gmitar 2 01 1897 Donji Statovac 27 4 94 8. 08. 1944
Mladenović Vlastimir 1911 Donji Statovac «… 499
Mladenović Miodrag 1920 Dragi Deo 25 824 24 . 09. 1944
Minić Budimir 25 03 1914 Alabana 2 7 480 10. 1944
Milanović Jovan 20 06 1914 Bublica 25. 794
Mitrović Budimir 4. 09. 1920 Bublica 25. 815
Mitković Vidosav 13 06 1926 Kuršumlija 27 486 26 11 1944
Mitović Miodrag 16 04 1910 Bela Voda 29 .739 17 12 1943
Mrvović Puniša 26 06 1904 Matarova 27 505 30 06 1943
Milosavljević Stanko 27 03 1902 Klisurica 82 .160
Milošević Milisav 15 04 1896 Donji Statovac 25 .813
Milosavljević Božidar 7 01 1910 Gornja Konjuša 82 157 18 03 1945
Milošević JBubomir 10 12 1897 Donji Statovac 25 995 8 04 1944
Milošević Dragoslav 31 12 1923 Grabovac 14 101 20 01 1943
Milošević Milorad 2 01 1900 Bublica 27 479 18 07 1944
Milošević Svetozar 1903 Bublica 25 814 28 02 1944
Milenković Aleksandar 6 07 1898 Bublica 27 471
Milenković Miloje 23 03 1922 Bublica 27 473 2 11 1944
Mijajlović Radovan 2 02 1908 Pridvorica 27 468 7 01 1944
MijaJlović Budimir 10 1900 Pridvorica 27 465 24 01 1944
Mijajlović Božidar 20 03 1905 Pridvorica 27 466
Milenković Marinko Danković
Novaković Petar 28 06 1923 Prokuplje 27 523 26 06- 1944
Novčić Aleksandar 25 05 1904 Pridvorica 27 524
Ninković Vukman 6 04 1924 Mrljak 29 753
Nikolić Jeftimij e 20 .03 .1907 Kruškar 25 .838 15 .03 .1943
Nikić Vukota 1904 Alabana 27 .511 22 .08 .1943
Nešović Blagoje 20 .06 .1899 Stubal 27 .510
Nešković Milan 8 .06 .1908 Donji Statovac 25 .834 10 .04 ,1944
Nedeljković Miloš 28 .02 .1922 Kuršumli j a 27 .509 8 .02 1944
Pantić Božidar 24 .08 1918 Prokuplje 27 .526
Pavlović Aleksandar 2 .04 1918 Pridvorica 24 581
Pavlović Slavimir 2 10 1908 Međuhana 27 529
Pavlović Tihomir 16 04 1914 Donji Statovac 27 531
Pavlović Milutin 15 03 1909 Bublica 25 857 30 03 1944
Pavlović Budimir 16 10 1907 Kaševar 27 528
Paunović Svetozar 8 10 1907 Bublica 37 527
Popović Dragoljub 10 07 1925 Prokuplje 27 551
Popović Miloš Prekadin
Popović Ratko 10 03 1912 Međuhana 27. 554
Popović Pavle 30 06. 1892 Međuhana 27. 552 2 , 01. 1945
Perišić Trajko 9. 10. 1911 Velika Plana 47. 716
Petrović Gavrilo 1907 Bogujevac 19. 08. 1943
Petrović Toma 18. 10. 1911 Lukova 38. 575
Pešić Jovan 21 11. 1914 Prokuplje 100 225
Pešić Milija 7 03. 1920 Donji Statovac 25 863 10 12 1944
Pešić Milorad 20 10 1908 Donji Statovac 25 864 29 09 1943
Pejčić Dragutin Donji Statovac
Pejčić Milorad 8 1901 Trnava 27 533 23 10 1943
Radosavljević Milutin 14 10 1925 Prokuplje 27 560
Radovanović Radovan 1927 Dragi Deo 27 562
Radovanović Radivoje 1910 Novo Momčilovo 29 791
Radenković Lazar 15 03 1902 Dragi Deo 33 511 14 02 1944
Radenković Dobrosav 9 03 1913 Dragi Deo 27 557
Radenković Svetislav 20 10 1910 Dragi Deo 3 02 1945
Radović Milivoje 21 02 1919 Trnov Laz 96 670
Rakonjac Dragoslav 18 02 1916 Prebreza 96 675
Ročkomanović Ratomir 27 06 1926 Prokuplje 27 575 26 06 1944
Ristić Borivoj e 28 02 1923 Prokuplje 137 687
Ristić Aleksandar 8 07 1928 Prokuplje 27 572
Ristić Dragutin 1910 Donji Statovac 27 574 2 10 1943
Ristić Velimir 1 09 1912 Donji Statovac 27 573
Ristić Svetislav 10 1924 Donji Statovac 25 888 20 03 1944
Ristić Boško 27 .12 .1924 Kuršumli j a 27 .568
Savić Isidor 8 .08 1911 Prokuplje 27 .578
Savić Svetislav 22 .11 1885 Pridvorica 27 580 7. 03 1944
Stanković Zvezdan 28 01 1922 Kuršumlija 48 107 25. 02 1944
Stanković Srboljub 28 01 1910 Žitni Potok 25 913 16. 12 1943
Stamatović Mihajlo 4 04 1901 Staro Selo 22 966 22. 04 1943
Stamenković Dragoljub 13 03 1913 Bublica 33 979
Stamenković Svetislav 2 09 1922 Bublica 27 593
Stojadinović Svetomir 15 03 1915 Jošanica 15 369 11. 09 1943
Stevanović Steva 1922 Prokuplje 27 603
Stevanović Milentij e 1 06 1895 Donji Statovac 25 933 12. 10 1944
Stevanović Miloš 6 01 1932 Srednji Statovac 25 945
Stevanović Čedomir Međuhana
Sredojević Sredoj e Mrljak 7 -8 1943
Stojanović Dragoljub 25 11 1906 Međuhana 27 608
Stojanović Vlastimir Žitni Potok
Stojanović Milan 1898 Donji Statovac 27. 471 6. 07. 1944
Stopanović Radisav 20 10. 1906 Bublica 27. 615
Stojiljković Borisav 1923 Donji Statovac 25. 954
Stojiljković Milorad 1898 Donji Statovac 18 04 1944
Stojković Svetomir 10 09 1911 Bublica 27 617 16 03 1945
Stoj ković Dušan 1903 Bublica 27 622 5 01 1944
Tasić Vojislav 2 01 1925 Prokuplje 27 631 25 02 1944
Tešić ' Nikola Donji Statovac
Tomić Miodrag 12 10 1919 Zdravinje 25 475 25 08 1944
Trenčić Radosav 1924 Dubovo 100 456 12 02 1945
Hadži Tonić Siniša 4 05 1901 Prokuplje 99 969 20 01 1945
Hadži Tonić Negosav 22 06 1928 Prokuplje
Cvetanović Đorđe 10 04 1917 Žitni Potok 25 713
Cvetanović Stojan 21 11 1911 Žitni Potok 25 714 13 10 1943
Cvetković Cvetko 3 02 1898 Baćoglava 29 620 21 09 1944
Šajković Svetolik 12 08 1900 Prabovac 28. 601 16. 05 1944

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License