Skracenice

SKRAĆENICE
AVII - Arhiva Vojnoistorijskog instituta
AIRPJ - Arhiva za izučavanje radničkog pokreta, Beograd
AIRPS - Arhiva Instituta radničkog pokreta Srbije
AJ - Arhiva Jugoslavije
AS - Arhiva Srbije
AST - Teritorijalna Abverova ustanova
BdO - Zapovednik policije poretka
BdS (BdS) - Zapovednik policije bezbednosti i službe sigurnosti
VIG - Vojnoistorijski glasnik
G - Fond Narodnog Muzeja u Nišu „Okupator i njegove slute u Nišu"
GFP (GFP) - Tajna vojna polipija
Gestapo - Tajna državna policija (politička)
DK - Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
DM - Duaža Mihailović
DCK - Društvo Crvenog krsta
EG - Operativna (delatna) grupa (formacija Sipo i SD)
EK - Operativna (akciona) komanda (formacija Sipo i SD)
Zb.NOR - Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda
IaB - Istorijski arhiv grada Beograda
IaN - Istorijski arhiv - Niš
KOZARA - Fond komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača pri IaN
KPJ - Komunistička partija Jugoslavije
MP KPJ - Mesni komitet komunističke partije Jugoslavije
Mf - Mikrofilm
n. d. - navedeno delo
NmN - Narodni muzej - Niš
NOO - Narodnooslobodilački odbor
NOP - Narodnooslobodilački pokret
NRGFSP - Neregistrovani fond Specijalne policije u Nišu
PK KPJ - Pokrajinski komitet Komunističke partije Jugoslavije
OK KPJ - Okružni komitet Komunističke partije Jugoslavije
SDK - Srpski dobrovoljački korpus (ljotićevski)
SDS - Srpska državna straža
SKOJ - Savez komunističke omladine Jugoslavije
SD - Služba bezbednosti (Obaveštajna služba nacističke partije)
Sipo - Policija bezbednosti
SS - formacija nacističke partije
GSHA - Glavna uprava bezbednosti Rajha
UGB - Uprava grada Beograda

Iz knjige

Miroslav M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu, NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELЈANJA NA BUBNЈU, Institut za savremenu istoriju – Beograd, Opštinski odbor SUBNOR – Niš,IRO „Narodna knjiga“ – Beograd.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License