Sabotaza Politicki Zadatak

SABOTAŽA - POLITIČKI ZADATAK
— sjećanje dr Đorđa Nikolića -
Prvi veliki uspjeh zatočenika Buchenvvalda u borbi protiv fašizma bio je sabotaža nacističke ratne industrije u tvornicama u neposrednoj blizini samog logora. Kada su tokom 1943. i 1944. godine proradile tvornice oružja Gustloff VVerke i Mi-Bau za proizvodnju naoružanja i raznih elektronskih dijelova za rakete V-1 i V-2, te ostalih uređaja, Internacionalni logorski komitet postavio je u prvi plan sabotažu njemačke ratne industrije u spomenutim tvornicama, u kojima je radilo oko 10 000 logoraša. Oformljena je međunarodna trojka - Ilegalni komitet za sabotažu — sastavljena od jednog Nijemca za germansku grupu interniraca, Francuza za romansku i Dugo- slavena za slavensku grupu zatočenika. Zadatak je da se u svim halama ovih tvornica formira strogo konspirativna mreža sabotera od najpovjerljivijih ;…_rniraca, aktivista. Premda su u svakoj hali bili njemački inženjeri, majstori, poslovođe, civilni radnici i kontrolori, te pripadnici SS-a, ipak je uspjelo organizirati mrežu sabotera i planiranu sabotažu uspješno sprovoditi, tako da je od početka rada u tvornicama koje su radile punim kapacitetom, i u dvije smjene, gotovo uvijek sabotaža uspješno sprovedena i rijetko je koji ispravan proizvod predan u daljnju upotrebu.
Ne samo bratstvo i drugarstvo interniraca, već i dobra organizacija i konspiracija, onemogućili su da saboterska organizacija bude otkrivena, iako je i poneki internirao bio uhvaćen prilikom sabotaže. Tako je uhvaćen kapo iz Gustloff Werke i još dvadesetak sovjetskih, poljskih, njemačkih i francuskih interniraca. Oni su bili zatvoreni u »bunker« logora (odjel kod samog ulaza, gdje su bile ćelije za mučenje), te zatim mučeni i zlostavljani do smrti. Organizacija ipak nije bila otkrivena, niti se prekinulo sa sabotažom.
Sabotiralo se na sve moguće načine. Materijal je razbacivan i uništavan. Višežilni kablovi bušeni su, a žice u njima prekidane. U ležaje strojeva stavljan je sitan pijesak i šećer, kraden iz odjeljenja za pravljenje prstenova - kalemova, što je dovodilo do zaribavanja i prestanka rada strojeva na duže vrijeme.
Iz kontrolnih aparata vađeni su i lemljeni pojedini dijelovi cijevi. Po naređenju i pod vodstvom međunarodne saboterske trojke svuda je proizvodnja pala za 50 posto
i više. Naročito se sabotiralo u Mi-Bau, u halama 4 i 5, gdje su proizvođeni specijalni dijelovi za rakete V-1 i V-2. Dok je civilni radnik na specijalnim mašinama za 9 sati rada proizvodio 30 kalemova raznih vrsta, dotle je zatočenik za 11 sati rada jedva proizveo 15 komada, s većim ili manjim brojem namotanih žica od propisane norme. Uz to je žica pri namotavanju bila prekidana, sa žica je skidan tanak končani ili lakirani sloj, tako da su se kod namotavanja dodirivali goli žičani navoji, čime je smanjivan kvalitet kalemova. Naravno da se kod kontrole koju su vršili i zatočenici na kontrolnim aparatima o
ovom vodilo računa. Na kartonima uz kalemove, koje su radili zatočenici, bile su oznake, pa su oni bili kontrolirani na nešto preuređenom kontrolnom aparatu. Prirodno je da su ovakvi kalemovi poslani ratnoj industriji vraćeni poslije mjesec-dva kao neispravni i tako se neupotrebljiv materijal gomilao.
O sabotaži u dva odjeljenja 4 i 5 Mi-Bau najbolje govori slijedeći dokument:
Gospodinu
SS Obersturmfuhreru Schvvartzu
radno odjeljenje
Predmet: MDB, Hale 4 i 5 MDB,
21. 3. 1944.
Poslovođa hale 4 Konti obavijestio me da je kod puštanja u rad jednog mosta za mjerenje permeabiliteta utvrđeno da je iz sva tri mosta izvađena po jedna cijev. Zbog toga nije kompletna garnitura cijevi, pa se sva tri mosta ne mogu pustiti u rad. Radi se o slijedećim tipovima cijevi: EBF-11, EF-11 i EZ-11. Prostorija (zapadna strana hale 4) u kojoj je smješten špiritus, osigurana je rešetkama i čvrstom bravom zbog ranijih krađa. Sada je utvrđeno da je ponovo došlo do krađe špiritusa i da je lopov ušao kroz prozor. Dipl. ing. Henkler iz hale 5 saopćio mi je 20. 3. 1944. da je velika peć za žarenje, koja služi za specijalne obrade, oštećena, kako izgleda zbog sabotaže, i da se ne može izvjesno vrijeme pustiti u rad. 3aka spirala za grijanje istrgnuta je iz cilindra za žarenje, a njeni pojedini dijelovi nađeni su u blizini. Dakle, nastale štete prekinut će rad na elektromontaži za dulje vrijeme. Molimo Vas da se logorska straža, odnosno kontrola radionica, pojača i o gornjem obavijesti. Preuzimanje izrađenog materijala postaje sve više otežano zbog navedenih razloga.
Schumaher, pogonski inžinjer
U hali 6 Mi-Baua počelo se s proizvodnjom uređaja za prisluškivanje i radio navođenje. Internirci, inžinjeri i električari izradili su, odnosno razradili po nalogu šefa hale, detaljne planove za serijsku proizvodnju, koji su bili izmijenjeni u odnosu pa original. I uređaj za kontrolu donesen iz Berlina bio je izmijenjen prema saboterskim planovima. Izrađena je serija od 200 uređaja. Posebna komisija iz Berlina došla je da ih primi. Uređaji su kontrolirani na kontrolnom aparatu. Raznobojni svijetlosni signali potvrdili su visok kvalitet proizvodnje. SS general i predsjednik komisije pohvalio je internirce. Uređaji su otpremljeni iz Buchenwalda.
Tri mjeseca kasnije došlo je naređenje da se obustavi daljnji rad u hali 6.
Osim sabotaže, vršene su krađe raznog materijala od kojeg su u logoru napravljena dva radio aparata za slušanje vijesti stranih radio stanica i jedan manji radio odašiljač.
Oružje je kradeno iz Gustloff VVerke i DAW, dalekozori iz odjeljenja optika, benzin za izradu zapaljivih boca iz SS-ovskih garaža. Proizvedeni materijal iz Mi-Bau i raketnih odjeljenja Gustloff VVerke, poslan iz Buchenwalda u Doru, vraćen je natrag kao neispravan. Kada je sabotaža postala gotovo sistem rada u tim tvornicama i kada se nagomilao ogroman neispravan i vraćeni materijal, došla je, krajem kolovoza 1944. godine u Buchenwald komisija stručnjaka iz Berlina, da ispita stanje u tvornicama, posebno u halama, gdje se radilo na V-1 i V-2 raketama i u ranije već zatvorenoj hali 6.
Obaviještena o skorom dolasku komisije, međunarodna trojka za sabotažu, preko veze i našeg radio odašiljača emitirala je u eter poruku saveznicima o opasnosti koja prijeti logoru. Bilo je to moguće jer su anglo-ame- rički avioni tada već svakodnevno nadlijetali Buchen- wald sa zadatkom da bombardiraju neki od gradova ili teritorija u Njemačkoj.
Nekoliko dana nakon našeg obavještenja, saveznički avioni počeli su nadlijetati sam logor i kružeći oko njega u nekoliko navrata razgledali su objekte koje smo im označili. Alarmi su počeli, a rad je u tvornicama prekidan i internirci su se povlačili u logor. Zatim su avioni dva puta uzastopce opisali nad tvorničkim postrojenjima veliki magličasti krug — znak da je primljeno naše obavještenje i da će Buchenwald biti bombardiran. Nikome o ovom nismo govorili da ne bi na neki način došlo do provale i nepoželjnih posljedica. Na sam dan započinjanja rada specijalne komisije, 24. kolovoza 1944. godine u podne, anglo-američki su avioni jednim strahovitim bombardiranjem — tepihom za desetak minuta točnim pogo- cima potpuno uništili sva tvornička postrojenja Gustloff VVerke, Mi-Bau i DAW i na taj način su svi dokazi o sabotaži uništeni i unatoč mnogim nevinim žrtvama spasili živote tisuća interniraca koji su radili u tim tvornicama i od kojih je znatan dio pripadao organiziranoj logorskoj sabotaži njemačke ratne industrije.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License