Resenje Gradskog Poglavarstva O Izbacivanju Jevreja I Roma S

Prvih dana okupacije predsednik niške opštine Dragutin Živković je potpisao “Rešenje na osnovu Uredbe i naredbe vojnog zapovednika u Srbiji o jevrejima i ciganima, a u vezi § 4. iste Uredbe da se dole označeni službenici razreše odmah od dužnosti”. Tri službenika Jevreja i petnaest Roma (“služitelja Tehničkog odeljenja”) izbačeno je s posla.

Ovim rešenjem “razrešeni su od dužnosti” Bukiš Geršon, ekonom Gradskog poglavarstva; Mandilović Nahman, činovnik Uprave trošarine; Haravan Aron, stražar Uprave trošarine; Latifović Trajko, malbaša Gradskog poglavarstva; Hajrić Salija, malbaša; Salijević Jašar, malbaša; Zekić Gane, malbaša; Eminović Arif, malbaša; Agušević Mustafa, malbaša; Ajdinović Salija, služitelj Tehničkog odeljenja; Asanović Šefket, čistač; Kurtić Nezir, čistač; Salijević Numer, čistač; Bajramović Meda, čistač; Alijević Džema, pozivar; Salijević Ašim, pozivar; Suljić Mustafa, pozivar; Osmanović Jašar, čistač dnevničar. Rešenje broj 28199 od 10. 6. 1941. Arhiv grada Niša

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License