Preziveli Deportirci U Severnoj Norveskoj

NA POLARNOM KRUGU

Agočević Dragutin Stubline, Obrenovac
Azirović Boško Krenta, Knjaževac

Aleksić Vuk Banjnca, Čačak

Aleksić Svetislav Niš

Alijević Sefer Kičevo

Andrić Milan Dragodol, Osečina

Andrić Milan Trnovo, Rogatica

Andrić Cvijan Trnovo, Rogatica

Anđelković Krsta Gradašnica, Leskovac

Antić Dušan Grgurevci, Sremska Mitrovica

Antonić Dragan Agići, Bosanski Novi

Apostolović Borće Gostivar

Arnaut Dušan Jošik, Bosanska Dubica

Arsenijević Nikola Čačak

Atanasković Milivoj Slišane, Lebane

Aćimović Radovan Ključ, Mionica

Ašković Milorad Banjani, Ub

Babić Branislav - Branko Azanja, Smederevska Palanka

Babić Živorad Vukićevica, Obrenovac

Babić Ilija Glinica, Velika Kladuša

Babić Miloš Pucari, Bosanska Dubica

Bajalica Mitar Slabinja, Prijedor

Bajić Živorad (Živojin?) Beograd

Bakić Dragutin Bjelajci, Bosanska Dubica

Balaban Dušan Jutrogošta, Irijedor

Balandžić Božo Plužine

Balać Milenko Mlaka, Novska

Balać Nikola Mlaka, Novska

Banjac Dušan Klekovci, Bosanska Dubica

Banjac Marjan Klekovcn, Bosanska Dubica

Banjac Milan Klekovci, Bosanska Dubica

Banjac Rade Vojskova, Bosanska Dubica

Baračkov Ivica Kumane, Novi Bečej

Barbije Pane Vrginmost - kažnjen smrću V

Barošević Nikola Ada, Osijek

Bartula Radovan Grbići, Sokolac

Barudžija Joco Mlaka, Novska

Barudžija Milan Mlaka, Novska

Barudžija Simo Mlaka, Novska
Batić Slavko Jablanica, Bosanska Gradiška

Bašić Nedeljko Ravnice, Bosanski Novi

Beljinac Ljubomir Zvečka, Obrenovac

Bera Božo Ahmetovci, Bosanski Novi

Bera Mirko Vodičevo, Bosanski Novi

Bjelić Miloš Rutoši, Nova Varoš

Bjelić Pero Gornji Sanićl (?), Vrginmost

Bjelotinić Milan Mećeća, Bosanska Dubica

Blagojević Ilija Draksenić, Bosanska Dubica

Blagojević Svetolik Miljakovac, Niš

Bogdanov Milan Perlez

Bogdanović Andrija Užice

Bogojević Milan Bijakovac, Bosanska Dubica

Bogojević Mirko Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi

Bogosavljević Dušan Petrovac

Božić Milisav Rogatica

Božgčić Vito Bosanska Krupa

Božičić Luka Uštica, Novska

Božunović Gojko Tabakilovci (?), Prnjavor

Bojičić Nikola Voćin, Podravska Slatina

Bojković Borislav Leskovac

Bojković Milorad Leskovac

Borišić Borivoj Trbušani, Čačak

Borjanović Mirko Sreflije, Bosanska Dubica

Borovina Mihanlo Dolovi, Sokolac

Borojević Petar

Bošković Živorad Banjani, Ub

Branković Aleksandar Sanda Miljkovac, Niš

Brdar Milan Dragotinja, Prijedor

Brkić Vojislav Derventa

Brkić Ilija Bistrica, Bosanska Gradiška

Budimir Milenko Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi

Budić Svetislav Prokuplje

Bulić Mihajlo Brezičani, Prijedor

Burazor Živko Bjelajci, Bosanska Dubica

Burazor Marko Bjelajci, Bosanska Dubica

Burazerović Mustafa Prijedor

Vajović Nikola Roge, Požega Užička

Vasiljević Živojin Tijovac

Vasiljević Savo Vrnčani, Gornji Milanovac

Vasiljević Slavko Jablanica, Bosanska Gradiška

Vasić Vitomir Veliki Krčimir, Gašga Han

Vasić Svetislav Brodac, Bijeljina

Veljković Radoslav Tijovac

Veselnnović Vukajlo Brežće, Mionica

Veselinović Dragan Karan, Užice

Vila Mile Brezičani, Prijedor

Vitomirović Milan Miloševac, Velika Plana

Vlajinić Blagoje Jošik, Bosanska Dubica

Vlajinić Momčilo Jošik, Bosanska Dubica

Vlajković Vojislav Orašac, Obrenovac

Vojinović Simo Parnice, Bosanska Dubica

Vojnović Ilija Petrovo, Selo, Bosanska Gradiška

Voš Pavle Mokrin, Kikinda

Vrabec Tomo Veliki Potočec, Križevci

Vranić Vojo Elezagić, Bosanska Gradiška
Vrabec Dušan Jaselje, Bosanska Dubica

Vreljanski Ljubomir Urovci, Obrenovac

Vujanović Dušan Dobrljin, Bosanski Novi

Vukić Slavko Kikinda

Vukić Stanko Gradina, Prnjedor

Vuković Dragutin Donje Vodičevo, Bosanski Novi

Vuković Lazar Zvečka, Obrenovac

Vuković Miodrag Beograd

Vuković Toma Pale

Vukosavljević Miloš Guriševci, Topola

Vukota Burađ Donja Dragotinja, Prijedor

Vukota Savo Tukovo, Prijedor

Vukota Spaso Donja Dragotinja, Prijedor

Vuksanović Dragoljub Užice

Vučić Jovan Donji Milanovac, Majdanpek

Vučković Ljubisav Aleksandrovac

Gavrilović Radojica Ranilović, Arađelovac

Gavrilović Stojša Bradić, Loznica

Gagrčin (Gagrcić?) Steva Slavonska Požega

Gajić Gavro Radomirovac, Bosanski Novi

Gajić Dragoljub Rogolji, Bosanska Gradiška

Gajić Jovan Troješnica - Dvorovi, Bijeljina

Gajić Mihajlo Bijakovac, Bosanska Dubica

Galonja Mihajlo Mećeća, Bosanska Dubica

Gaćeša Simo Gornja Dragotinja, Prijedor

Gačić Joco Mlaka, Novska

Gečević Lazar Petrovac

Gicić Borisav Gornje Dragovlje, Gacin Han

Glamać Nikola Mlaka, Novska

Gligić Boško Kriva Rnjeka, Bosanska Dubica

Gligorijević Ljubisav Kosančić, Bojnik

Gligorić Bogdan Carina, Osečina

Gligorić Čedomir Osečina

Glumac Dušan Bjelonolje, Korenipa

Goga Velimir Gunjevci, Bosanska Dubica

Goga Rajko Gunjevci, Bosanska Dubica

Goja Živa Pančevo

Golubović Boško Slišane, Lebane

Goranović Ostoja Bosanska Dubica

Goronja Nikola Vučari (?), Bosanska Dubica

Grbavac Ilija Draksenić, Bosanska Dubica

Grbić Mile Sokolište, Bosanski Novi

Grbić Spaso Ljubija, Prijedor

Davidović Dragomir Negotin

Davidović Momčnlo Vrbovno, Lazarevac

Danilović Novak Gostivar

Delić Rajko Javorani, Skender Vakuf

Dimitrijević Vladimir Krivelj, Bor

Dimitrijević Vitomir Grbici, Kragujevac

Dimitrijević Milan Pambukovica, Ub

Dimić Milovan Demnrovac, Bosapska Dubica

Dimić Mirko Pucari, Bosanska Dubica

Dinić Dragomir Donje Konjuvce, Bojnik

Dinić Ljubomir Staro Selo, Velika Plana

Dobrivojević Dragutin Šabac

Dojčinović Vidoje Vele Polje, Niš

Domanović Predrag Prislonica, Čačak

Došen Simo Prijedor

Dragaš Branko Klekovci, Bosanska Dubica

Dragaš Simo Klekovci, Bosanska Dubica

Dragić Borće Novi Sad

Dragić Nikola Mlaka, Novska

Dragović Ljubisav Sunja, Sisak

Dragojević Ostoja Mašići, Bosanska Gradiška

Drakulić Svetislav Cikote, Prijedor

Dračić Mehmedalija Brezičani, Prijedor

Drča Slavko Bjelovac, Trnovo

Dujaković Dragutin Brezičani, Prijedor

Đaković Kosta Brezičani, Prijedor

Đaković Stevan Kupljensko, Vojnić

Đapa Dragan Međuvođe, Bosanska Dubica

Đapa Rade Međuvođe, Bosanska Dubica

Đokić Arsenije Mali Vrtop, Gadžin Han

Đomparin Čedomir Kikinda

Đorđević Aleksandar Bela Palanka

Đorđević Dušan Donji Vrtogoš, Vranje

Đorđević Jovan Vranje

Đorđević Milan Krvavica, Prokuplje

Đorćević Milivoj Krupac, Pirot

Đorđević Milorad Dobrič (?), Prokuplje

Đorđević Petar Oreovica, Žabari

Đorđević Slobodan Piskupovo, Leskovac

Đorđević Čedomir Vlahovo, Žitorađa

Đorđević Čedomir Dobrnje, Petrovac

Đorđić Milutin Gunjaci, Osečina

Đorđić Nikola Gunjaci, Osečina

Đukanović Aleksandar Niš (rodom iz Kragujevca)

Đurić Božo Donje Vodičevo, Bosanski Novi

Đurić Dragiša Oraovica

Đurić Marko Vejščica (?)

Đurić Miodrag Lapotince, Bojnik

Đurić Mlaćen Donje Vodičevo, ±>osanski Novi

Đurić Novak Pecka, Osečina

Đurić Pero Gornja Lohinja, Gračanica

Đurić Cvijan Gornja Lohinja, Gračanica

Elez Rade Kalinovik

Ećim Milorad Mirkovac, Bosanska Dubica

Ećim Rade Dvorište, Bosanska Dubica

Živanović Krsta Slatina, Čačak

Živić Slavče Pirot

Živković Nedeljko Gradina Donja, Bosanska Dubica

Živković Radovan Lapotince, Bojnik

Živković Čedomir Niš

Zvečevac Dušan Mlaka, Novska

Zvečevac Savo Mlaka, Novska

Zgonjanin Dušan Gornja Dragotinja, Prijedor

Zgonjanin Pero Gornja Dragotinja, Prijedor

Zdravković Dimitrije Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Zdravković Novica Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Zdravković Simon Donje Krajince, Leskovac

Zeković Azir Novi Pazar

Zec Branko Ušivac, Bosanska Dubica

Zec Mladen Zborište, Velnka Kladuša

Zlatanović Velimir Bela Palanka

Zlojutro Ljubomir Radomirovac, Bosanski Novi

Zmijanac Milovan Mlinarica, Međeđa

Zmijanac Radovan Međeđe

Zubović Osman Bosanska Dubica

Ibrahimović Pelivan Medveća

Ivanov Ivan Mojković, Krupanj

Ivanović Miodrag Gornji Drenovac, Prokuplje

Ivković Dragiša Krnjevo, Velika Plana

Ivković Uroš Bojnik

Ilić Vasilije Klekovci, Bosapska Dubica

Ilić Veljko Bela Palanka

Ilić Dragoljub Prokuplje

Ilić Dragoljub Cvetovac, Lazarevac

Ilić Maksim Gornja Lohinja, Gračanica

Ilić Milojko Parcani, Sopot

Ilić Nikola Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Ilić Nikola Drčevac, Leskovac

Ilić Pero Gornja Lohinja, Gračanica

Ilić Radisav Donji Dušnik, Gadžin Han

Javoršek Dušan Užice (rodom iz Ljubljane)

Jakovljević Čedomir Gornja Trnova, Ugljevik

Janaćković Svetomir Beli Potok

Janković Aćim Rogatica

Janković Ljubomir Rogatica

Janković Najdan Mali Krčimir, Gadžin Han

Janković Nikola Mojković, Krupanj

Janković Radivoj Žnvaljevina, Rogatica

Janković Stanoje Krastavče, Gadžin Han

Japković Stanojlo Požarevac

Janković Toma Konjava, Lebane

Janjoš Božo Kriva Rijeka, Bosanska Dubica

Jarić Miloš Drvar

Jevremović Miloš Bogojevići, Arilje

Jevtić Aleksandar Kosjerić

Jevtić Manojlo Rosovci (?)

Jelić Petar Široka Kula, Gospić

Jsminović Rale (Bale?) Balpnovac, Prokuplje

Jerinić Miodrag Skela, Obrenovac

Jerosimić Stanimir Knić

Jovanović Dragiša Donja Vrbava, Gornji Milanovac

Jovanović Živojin Leskovac

Jovanović Milorad Bublica, Prokuplje

Jovanović Pejica Stupnica, Leskovac

Jovanović Radomir Saraorci, Smederevo

Jovanović Svetozar Trbušnica

Jovanović Svetozar Cveja Šimanovci, Pećinci

Jovanović Slavko Jelašnica, Niš

Jović Ilija Medveđa

Jović Nedeljko Batković - Klis, Bijeljina

Jović Simo Tušilović, Karlovac

Jovičić Dušan Rekovac

Jokanović Borđe Bnleća

Joksimović Aleksandar Prokutglje
Jolkić Milorad Novo Selo, Velika Plana
Jocić Krsta Bela Palanka, umro u Švedskoj X
Jugović Milan Pekori (?), Bosanska Dubica
Jugović Nurif Krušev Do, Srebrenica
Kazandžić Srboslav Bijeljina
Kalinčević Branislav Trstenica, Obrenovac
Kapor Lazar Bileća
Karalija Mahmud Visoko
Karalić Miloš Ivanjska, Banjaluka
Karas Ljudevit Pula
Kastratović Ratomir Kragujevac
Katić Božidar Grabovac, Obrenovac
Kelava Bolso Odžak
Kitanović Sibin Gradište, Merošina
Klincov Branko Draksenić, Bosanska Dubica
Kličković Ljubomir Čelebinci, Bosanska Dubica
Knežević Dušan Miska Glava, Ljubija
Knežević Živorad Gornji Milanovac
Kovanović Dragoljub Kragujevac
Kovačević Branko Draksenić, Bosanska Dubica
Kovačević Dušan Demirovac, Bosanska Dubica
Kovačević Milivoj Zvečka, Obrenovac
Kovačević Nedeljko Tarčin, Hadžići
Kovačević Rajko Zenica (rodom iz Nevesinja)
Kovačina Stevan Čikago (SAD)
Ković Hasan Doboj
Kovljanin Buro Mlaka, Novska
Kojić Ivan Tabanovac, Petrovac
Kojić Milan Skipovac, Gračanica
Kolundžija Mirko Donje Vodičevo, BosaNski Novi
Koman Rista Veliko Polje, Obrenovac
Kondić Miloš Aginci, Bosanska Dubica
Kontić Dragiša Nikšić
Končar Vid Veliki Bastaji, Bjelovar
Konjevnć Blagoje Sarajevo
Konjević Cvijo Petrinja
Koraksić Slobodan Gornja Gorevnica, Čačak
Korać Buro Bosanska Dubica
Korica Milan Gradina Donja, Bosanska Dubica
Kos Boško Čelebinci, Bosanska Dubica
Kos Branko Bačvani, Bosanska Dubica
Kostić Borđe Kragujevac
Kostić Sreten Vlasotince
Kocić Nikola Donji Milanovac
Kreiča Snmo Poljavnice, Bosanski Novi
Krličević Ahmed Tešanj
Krnjajić Rajko Međeđa, Bosanska Dubica
Krsmanović Bogoljub Krbići (?), Sokolac (?)
Krstić Vojislav Viševac, Rača Kragujevačka
Krstić Dragoljub Štrbovac, Babušnica
Krstić Milorad Mokra, Bela Palanka
Krstić Panta Cerje, Niš
Kršanin Obrad Brus
Kuzmanović Miloš Belo Polje, Obrenovac
Kukavica Branko Poljavnice, Bosanski Novi

Kumbarić Srboljub Misloćin, Obrenovac, kažnjen smrću U

Kurbagić Ahmed Rogatica

Kurjaković Pašaga Bihać, kažnjen smrću V

Lazarević Radovan Bajina Bašta

Lazić Dragoljub Rel,inac, Prokuplje

Lazić Nikola Gradište, Merošina

Lakić Cvetin Srnice, Gradačac

Latinović Rajko Bosanska Dubica

Lovrenski Ilija Beograd

Lončar Vaso Draksenić, Bosanska Dubica

Lončar Dušan Draksenić, Bosanska Dubica

Lončina Simo Bosanski Novi

Lopatić Pavle Pale

Lukić Dobrosav Kotešica, Valjevo

Lukić Nikola Bresnica, Mrčajevci

Lucić Dragan Rešetarn, Nova Gradiška

Mavričić Tiosav Kruševica, Lazarevac

Magdić Emil Cestica, Varaždin

Maksimović Vladimir Prnjavor, Batočina

Malbaša Gojko Mlaka, Novska

Malbaša Buro Mlaka, Novska

Malbaša Mitar Mlaka, Novska

Malkoč Ibrahim Mostar

Mandić Mile Božići, Bosanska Dubica

Mandić Miloš Visoko

Manojlović Miloš Molnica (?)

Marin Boško Dobrljin, Bosanska Kostajnica

Marin Mirko Čitluk, Bosanska Dubica

Marinković Borisav Trnava

Marinković Vukadin Babin Kal, Bela Palanka

Marinković Marjan Međeća (BiH)

Marinković Milan Žitorađa

Marinković Milan Kostadinovac, Merošina

Marić Dimitrije Beograd

Marić Petar Široka Kula, Gospić

Marić Čedomir Demirovac, Bosanska Dubica

Marjanović Velimir Burakovo, Veliko Gradište

Marjanović Vitomir Beograd

Marković Bogomir Mala Drenova, Trstenik

Marković Branislav Mojković, Krupanj

Marković Danilo Gornji Bunibrod, Leskovac

Marković Dimitrije Izvor Svrljig

Marković Živa Crvena Crkva, Bela Crkva

Marković Živan Baranda, Opovo

Marković Miodrag Vukićevica, Obrenovac

Marković Todor Mikulovac, Prokuplje

Martić Ljubo Sibinj Slavonski Brod

Matijević Jovan Lincići (?)

Matić Ljubomir Trgovište, Bosanski Novi

Matić Rade Brezičani, Prijedor

Međanin Zdravko Bistrica, Bosanska Gradiška

Matić Hasib Bosanska Dubica

Mehinović Fehim Blagaj Rijeka, Bosanski Novi

Mehmedagić Mukdin Bijeljina

Mijatović Milan Žl,ebovi, Sokolac

Mijić Slavko Miljakovci, Prijedor
Miković Miodrag Knić

Miladinović Aleksandar Npš

Miladinović Aleksandar Peć

Miladinović Nenad Kluka

Milanović Ljubomir Kragujevac

Milanović Ranko (Rajko?) Međeđa

Milanović Slavko Mećeća

Milenković Andrija Donje Dragovlje, Gadžin Han

Milenković Vladimir Prokuplje

Milenković Slavko Knjaževac

Miletić Ljubisav Joja Kragujevac (rodom iz Padaveža, Bugarska)

Miletić Stevan Beograd

Milidragović Petar Rudine, Sokolac

Milinković Milisav Crnjelovo Donje, Bijeljina

Milisavljević Rade Pucari, Bosanska Dubica

Milić Boško Brekinje, Bosanska Dubica

Milićević Ivan Ub

Milojković Milorad Pajež, Bela Palanka

Milosavljević Živojin Beograd

Milosavljević Ilija Užice

Milosavljević Miajlo Vojska, Svilajnac

Milošević Anćelko Nevesinje

Milošević Vladan Rašković, Knić

Milošević Vojmir Divostin, Kragujevac

Milošević Milovan Toci, Prijepolje

Milošević Stanko Gradašnica, Leskovac

Miljatović Miloš Mećuvoće, Bosanska Dubica

Miljković Borivoj Toponica, Knić

Miljković Vladimir Veliki Krčimir, Gacin Han

Miljuš Ilija Dragotinja, Prijedor

Minić Selimir Stanovo Kragujevac

Mirnć Mile Banski Moravci, Karlovac

Mirić Miloš Orahovo, Bosanska Gradiška

Mirković Aleksandar Miloševac, Velika Plana

Mirković Uroš Miljevići

Mitić Vladimir Sonotnica, Gadžin Han

Mitić Krstonije Ličje, Gadžin Han

Mntrović Borisav Bučić, Merošina

Mitrović Branislav Aleksinac

Mitrović Milentije Ličje, Gadžin Han

Mitrović Nedeljko Ravni, Užice

Mitrović Stevan Veliki Crljeni, Lazarevac

Mihailov Stevan Kikinda

Mihajlović Miloš Prokuplje

Mihajlović Milutin Ravnaja, Krupanj

Mihajlović Nikodije Donji Dušnik, Gadžin Han

Mihajlović Slavko Beli Potok, Niš

Mišić Ilija Pucari, Bosanska Dubica

Mišić Milorad Veliki Krčimir, Gadžin Han

Mišić Svetislav Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Mladenović Dragoslav Užice

Mladenović Živa Petrovac

Mladenović Ilija Veliki Krčimir Gadžin Han

Mladenović Milisav Donji Rinj, Bela Palanka

Mladenović Milutin Donji Rinj, Bela Palanka

Mlaćenović Ljubomir Kruševac

Mlaćenović Radomir Užice

Modronja Sulejman Bela, Prijedor

Mosković Dragoslav Miševine, Rogatica

Mostarica Branko Pazarić, Hadžići

Mrkalj Nikola Donji Sjeničak, Karlovac

Mujić Safet Stari Majdan, Sanski Most

Mumalo Trifko Reljevo, Sarajevo

Negrović Sreten Banja Koviljača

Nedeljković Petar Leskovac

Nedić Milovan Zvečka, Obrenovac

Nešić Dobrosav Ritopek, Grocka

Nikolić Živan Užice

Nikolić Jovan Bela Palanka

Nikolić Marko Berilje, Prokuplje

Nikolić Miljko Pobrđani, Bosanska Dubica

Nikolić Stojan Devča, Merošina

Nikolić Tihomir Vrgudinac, Bela Palapka

Nikolić Todosije Medoševac, Niš

Ninić Krsta Tekija, kažnjen smrću V

Novaković Miodrag Klenje, Bogatić

Novaković Miodrag Beograd

Novaković Teodor Vasnić (?)

Novaković Cvijo Mahovljani, Laktaši

Njegovan Nikola Demirovac, Bosanska Dubica

Njegovan Stanko Demirovac, Bosanska Dubica

Obradović Aleksandar Sarajevo

Obradović Dobrivoje Parcani, Sopot

Obradović JBubisav Žune, Knić

Obradović Nenad Midlend (SAD)

Obućina Borivoj Mećeća, Bosanska Dubiia

Odapić Ljubomir Kumane, Novi Bečej

OklobdžijaBogdan Nebljusi, Donji Lapac

Opačić Jovan Golubinii, Stara Pazova

Oroz Dušan Mlaka, Novska

Oroz Nikola Mlaka, Novska

Pavić Dragoljub Ševarice, Šabac

Pavić Dragutin Donji Volar, Prijedor

Pavić Miodrag Brankovina, Valjevo

Pavlović Bogdan Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Pavlović Velimir Malča, Niš

Pavlović Dragić Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Pavlović Pavle Manić, Barajevo

Pajer (Grbić) Dragutin Dobrljin, Bosanski Novi

Pajić Ilija Banjica, Bijeljina

Palija Dušan Slabinja Petrinja

Panić Petar Jezera, Teslić

Panović Jezdimir Brzan, Batočina

Paunović Dragoljub Beograd

Paunović Previslav Stanković Mionica

Pejić Ranko Liješanj, Zvornik

Pejica Ratko Mećuvglije, Čačak

Pejčić Radomir Bela Palanka

Penlić Marko Rogolji, Bosanska Gradiška

Penčić Bogosav Gnjilan Pirot

Perić David Burić, Vojnić

Perić Rajko Bijeljina

Perić Savo Bibica (?), Zvornik

Pegković Aleksandar Balajinac, Merošina

Petković Budimir Moklište, Bela Palanka

Pstković Luka Petrovac

Petković Ljubomir Donji Dušnik, Gadžin Han

Petković Milutin Petrovac

Petković Miodrag Knjaževac

Petrović Bogosav Sićevo, Niš

Petrović Bogosav Sole Dulene, Kragujevac

Petrović Dimitrije Požarevac

Petrović Dimitrije , Prokuplje

Petrović Živorad Orašac, Obrenovac

Petrović Jovan Niš

Petrović Ljubomir Dobrnje, Petrovac

Petrović Milan Mlaka, Novska

Petrović Milojko Parage, Bačka Palanka

Petrović Mirko Mlaka, Novska

Petrović Niko Donja Lohinja, Gračanica

Petrović Paja Pilica, Bijeljina

Petrović Radivoj Rašanac, Petrovac

Pešić Veličko Drčevac, Leskovac

Pešić Milutin Orane, Bojnik

Peškir Teodor Blinjski Kut, Sisak

Pištšnjat Stjepan Trebinje

Pjotrovski Feliks Kutno (Poljska)

Plavšić Radivoj Sombor

Poznanović Sima Kosjerić

Ponjavić Lazar Nikojevići, Užice

Popović Vojislav Zvečka, Obrenovac

Popović Danilo Užice

Popović Mile Jazovac, Bosanska Gradiška

Popović Trivun Sremska Mitrovica

Potić Mirko Pirot

Protić Milomir Osečina

Prohić Ismet Konjic

Prpoš Simo Lomovita, Prijedor

Puvača Dušap Donje Vodičevb, Bosanski Novi

Puđa Janko Gradina Donja, Bosanska Dubica

Puđa Savo Gradina Donja, Bosanska Dubica

Punoš Marko Golubić, Knin

Purić Ljubomir Užice

Radenković Milisav Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Radić Gavro Novi Varoš, Stara Gradiška

Radić Ljubisav Beograd

Radovanović Dragoljub Tijovac, Svrljig
Radojević Nikola Vojišnica, Vojnić

Radojković Sretei Okruglica, Svrljig

Radomirović Stojan Staro Selo, Sisak

Radosavljević Borće Razgojna, Leskovac

Radulović Ilija Sip, Kladovo

Radulović Npkola Ličani, Bosanska Dubica

Radulović Jovan Dubica, Kostajnica

Rađević Ljubo Romanovci, Bosanska Gradiška

Rađenović Adam Donja Oraovica, Dvor

Rakić Dragoljub Mokra, Bela Palanka

Rakić Slobodan Prokuplje

Raletić Nikola Srbobran
Ranđelović Živojin Krastavče, Gadžin Han

Ranđelović Ljubomir Gornji Rinj, Bela Palanka

Ranđelović Ranđel Gornje Dragovlje, Gadžin Han

Ranđelović Ranko Donji Rinj, Bela Palanka

Ranđelović Cvetko Krastavče, Gadžin Han

Ranković Branislav Sirakovo, Veliko Gradište

Rastovac Živko Uštica, Novska

Rastovac Kosta Uštica, Novska

Ratković Dragutin Beograd, kažnjen smrću V

Rauš Branko Brezičani, Prijedor

Rašić Borđe Draksenić, Bosanska Dubica

Reljan Pero Međeđa, Bosanska Dubica

Reljić Marjan Mećeća, Bosanska Dubica

Reljić Milovan Mećeća, Bosanska Dubica

Repija Janko Otoka, Bosanska Krupa

Repović Kosta Mostar

Ristić Vojislav Zabrežje, Obrenovac

Ristić Glišo Nova Varoš

Ristić Dobrivoj Brijanje, Bojnik

Ristić Miodrag Bujanovac

Ristić (Ristović) Pavle Obilić, Bojnik

Rodić Milorad Čirkin Polje, Prijedor

Rokić (Rodić?) Petar Jutrogošta, Bosanska Dubica

Roknić Petar Gornji Sjeničak, Karlovac

Rosić Tihomir Užice

Savanović Gojko Gornja Dragotinja, Prijedor

Savanović Dušan Mlaka, Novska

Savanović Zdravko Mlaka, Novska

Savanović Nikola Mlaka, Novska

Savanović Petar Mlaka, Novska

Savić Branislav Dren, Obrenovac

Savić Vladimir Skugrić Gornji, Modriča

Savpć Vlajko Sopotnica, Gapin Han

Savić Vojislav Prokuplje

Savić Milan Nakrivanj, Leskovac

Savić Milan Poljavnice, Bosanski Novi

Savić Miloš Sarajevo

Savić Rads Draksenić, Bosanska Dubica

Savić Radovan Skočić, Zvornik

Savić Tomislav Belogoš, Prokuplje

Savković Ljubomir Draksenić, Bosanska Dubica

Savović Jovan Berilje, Prokuplje

Sakić Ninko Donja Badanja, Loznica

Samardžija Janko Pazarić, Hadžići

Samojlov Živa Vršac

Sekulić Slavko Sreflije, Bosanska Dubica

Selimagić Ismail Blagajrijeka, Bosanski Novi

Selić Bego Doboj

Simić Miodrag Radovanje, Velika Plana

Simonović Slavoljub Niš

Sinadinović Vojislav Pridvorica, Bojnik

Sinćelić Milan Užice

Sirbubalo Ramiz Sarajevo

Sirčo Halid Visoko

Sirčo Šefkija Visoko, kažnjen smrću V

Skendžić Stevo Gornja Dragotinja, Prijedor

Sokolović Aleksandar Lapotince, Bojnik

Solar Rajko Klekovci, Bosanska Dubica
Sofrenić Slobodan Puračić, Lukavac
Spaić Milan Rogatica
Spasić Milan Glasovik, Prokuplje
Srdić Borće Vrhovine, Otočac
Srebrić Vladiša Staro Selo, Velika Plana
Srećković Milisav Kadina Luka, Ljig
Stamenković Dušan Orane, Bojnik
Stamenković Milorad Bela Palanka
Stamenković Petar Ponor, Pirot
Stamenović Spasoje Bujkovac, Vranje
Stanivuković Ostoja Mlaka, Novska
Stanimirović Bogdan Carina, Osečina
Stanisavljević Miodrag Sokobanja
Stanić Ljubomir Gorobilje, Požega Užička
Stanić Miloš Kragujevac
Staničić Milan Darosava, Aranđelovac
Staničić Nebojša Darosava, Aranđelovac
Stankov Veselin Melenci, Kikinda
Stanković Dimitrije Prokuplje
Stanković Milisav Krastavče, Gacin Han
Stanković Miroslav Miljkovac, Gapin Han
Stanković Petar Veliki Krčimir, Gacin Han
Stanković Stojan Stajkovce, Surdulica
Stanojević Milorad Krenta, Knjaževac
Stanojević Slobodan Grabovac, Obrenovac
Stanojlović Dragomir Staro Selo, Velika Plana
Stevanović Aleksandar Zuba Niš (rodom iz Užica)
Stevanović Velibor Leskovac
Stevanović Živan Hase, Bijeljina
Stevanović Milija Devča, Merošina
Stevanović Srećko Ugljevik
Stević Vladan Mojković, Krupanj
Stegić Milan Trebovljani, Bosansta Gradiška
Stepanović Milan Binovac, Smederevo
Stefanović Aleksaidar Brenica Niš
Stefanović Ilija Devča, Merošina
Stefanović Milan Prokuplje
Stefanović Milan Čačak
Stefanović Milivoj Dop,a Toplica, Mioniia
Stefanović Svetislav Lonja Koritnica, Bela Palanka
Stoiljković Dobrosav Šarlinac, Doljevan
Stoiljković Takov Krastavče, Gadžin Han
Stoiljković Miloš Leskovac
Stojadinović Slavko Miljkovac, Gadžin Han
Stojanović Borivoj Sokolnica (?)
Stojanović Borko Babičko, Leskovac - poginuo u saobraćajnom udesu
Stojanović Boško Babičkr, Leskovac
Stojanović Vasilije Babičko, Leskovac
Stojanović Vladimir Špaj, Bela Palanka
Stojanović Vladislav Špaj, Bela Palanka
Stslanović Dragomir Gornji Bunibrod, Leskovac
Stojanović Dušan Kijevac
Stepanović Kostadin Gorić, Valjevo
Stojanović Mirko Bogojevce, Leskovac
Stojanović Pejča Sopotnica
Stojkov Žarko Kikinda

Stojković Đorđe Umčari, Grocka

Stojković Stanko Lapotince, Bojnik

Stokić Živan Mrkovica, Leskovac

Stokrp Mile Gejkovac, Vojnić

Strelo Radoslav Split

Sujić Živorad Stubline, Obrenovac

Sulejmanović Daut Klotjevac, Srebrenica

Surla Milan Šodolovci, Osijek

Tambić Uroš Saničani, Prijedor

Tanić Vujo Aginci, Bosanska Dubica

Tanić Dušan Agići, Derventa

Tapić Milosav Beograd

Tarbuk Mile Bračevci, Bakovo

Tasić Milosav Ribare Svetozarevo

Tasić Stevan Ravni Do, Niš

Tafro Nurija Foča

Teodorović Živadin Salaš Crnobarski, Bogatić

Tepić Mirko Pucari, Bosanska Dubica

Tepić Mirko, ml Pucari, Bosanska Dubica

Terzić Nikola Sokolac

Terzić Hilmija Bosanska Krupa

Tešanović Mile Sarajevo

Tizić Gojko Gornja Dragotinja, Prijedor

Tica Branko Dvorište, Bosanska Dubica

Tišma Vojislav Bileća

Todić Dušan Bogatić

Todorović Vaso Kalotinac (?)

Todorović Predrag Stari Banovci, Stara Pazova

Todorović Radomir Brestovac, Bor

Tokić Antonije Kosjerić

Tolić Petko Žntorađa

Tolj Rajko Sarajevo

Toman Stevan Kovačica

Tomić Vladislav Beranje, Požarevac

Tomić Danilo Sarajevo, kažnjen smrću V

Tomić Milorad Petrov Gaj, Prijedor

Tonković Nikola Ličko Lešće, Otočac

Topalović Mnodrag Užice

Topalović Nedeljko Caripa, Osečina

Topalović Radisav Carina, Osečina

Topić Slavko Omarska, Prijedor

Torbica Blagoje Miljakovci, Prijedor

Torbica Nikola Živaja, Kostajnica

Torćanski Aleksandar Kumane, Novi Bečej

Toroman Branko Gradina Donja, Bosanska Dubica

Toškov Nikola Zrenjanin

Travljanin Jusuf Bosanska Dubica

Trajković Radomir Grajevce, Leskovac

Tramošljanin Nikola Cikote, Prijedor

Trbojević Marko Vojnić

Trifunović Vukan Kladanj

Trifunović Najdan Ličje, Gadžin Han

Trifunović Slobodan

Trkulja Milenko Međuvođe, Bosanska Dubica

Trkulja Stevan Međuvođe, Bosanska Dubica

Trkulja Stojan Jutrogošta, Bosanska Dubica

Trpković Ljubompr Niš

Turudija Savo Marinci, Vinkovci

Ćirić Vujica Divljana, Bela Palanka

Ćirić Lazar Podgradci, Bosanska Gradiška

Ćirić Nedeljko Kozja, Bela Palanka

Ćorović Mile Sarajevo

Ćosić Bokan Semizovac, Sarajevo

Ćurić Stanko Mećuvoće, Bosanska Dubica

Ćurulija Branko Gornji Rajić, Novska

Ćurulija Milan Šakanlija, Dvor

Ćurčić Svetozar Kumane, Novi Bečej

Ugrenović Milivoj Devča, Merošina

Urošević Bogoljub Bresnica, Čačak

Urošević Dragoslav Poturi (?)

Urošević Miloš Sevojno, Užice

Filimonović Božidar Grabovac, Obrenovac

Filimonović Milomir Grabovac, Obrenovac

Filimonović SreteN Grabovac, Obrenovac

Filipović Cvetko Drčevac, Leskovac

Forcan Petko Brankovići, Rogatica

Frid Vladimir Zagreb

Fuks Franjo Zenica, kažnjen smrću V

Halilović Ibrahim Doboj, kažnjen smrću V

Haračić Našid Travnik

Hadžić Ramo Devetak, Tuzla

Hrnjak Buro Klekovci, Bosanska Dubica

Hrubik Miša Krčedinsko Polje, Inćija

Cvetković Aleksandar Bela Palanka

Cvetković Bogosav Donji Rinj, Bela Palanka

Cvetković Božo Rogolji, Bosanska Gradiška
Cvetković Vasilije Vranje
Cvetković Dragoljub Milatovac, Batočnna
Cvetković Todosije Ličje, Gadžin Han
Cenić Sreten Bela Palanka
Cerovac Dragai Mlaka, Novska
Cucić Borđe Šabac
Čakić Avdo Visoko
Čaprić Milan Han Pijesak
Čikarić-Gavrić Dmitar Dubica, Kostajnica
Čikić Milan Bosanska Gradiška
Čolić Dimitrije Sevojno, Užice
Čupić Radoslav Rekovac
Čupić Stojan Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica
Šabić Trajko Nerodimlje
Šakota Jevto Sarajevo
Šalindrija Branko Mlaka, Novska
Šarkan Živojin Bosanska Dubica
Šarkan Ilija Gunjevci, Bosanska Dubica
Šašić Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Švraka Slavko Bistrica (BiH)
Šekerović Tihomir Kovačići, Zenica
Šip Franja
Šipka Božo Kriva RiJeka, Bosanska Dubica
Šipka Milan Jutrogošta, Bosanska Dubica
Škorić Buro Jazovac, Bosanska Gradiška, poginuo u saobraćajnom udesu VI
Škorić Radivoj Mojković, Krupanj
Škrgić Buro Toponica
Šljivić Aleksandar Donja Bresnica, Prokuplje
Šljokavica Jovo Donje Vodičevo, Bosanski Novi
Šol Velimir Miljevci, Podravska Slatina
Šurlan Milan Svodna, Bosanski Novi
Šparavalo Miodrag Novo Selo, Lebane
Štrbac Ilija Jugovac, Ozalj
8 nepoznatih deportiraca koji su u vreme popisa lutali po Norveškoj

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License