Ponovo Veliko Hapsenje U Nisu

Ponovo veliko hapšenje u Nišu

Kada je napetost posle feoruarskomartovskih hapšenja i streljanja malo popustila, aktivnost NOPa je ponovo oživela u srednjim školama. u Železničkoj radionici, građanskoj bolnici, fabrici duvana itd. Preko Radoslava Veljkovića, člana KPJ, tekstilnog radnika iz Malče, održavana je veza sa Ozrenskim NOP odredom, dobijeni leci i slati odredu prilozi. Međutim, odao ga je jedan dezerter iz odreda, provokator iz njegovog sela, pa je noću 12/13. jula 1942. godine uhvaćen u svom stanu. Na saslušanju ss loše držao i odao saradiike NOPa iz Kamenice, Malče, Rautova i neke skojevce iz Niša. Uhapšeni su Dragan Milojević, Branislav Vacić i Radomir Arnautović, od kojih Specijalna policija nije dobila podatke za nova hapšenja, pa su prva dvojica oterana početkom 1943. godine na „pre vaspitanje" u Smederevsku Palanku, a Arnautović je pušten posle tri meseca. Radoslav Beljković je sa grupom uhapšenih predat logoru.622

Krajsm jula uhapšena je još jedna grupa aktivista NOPa, pripadnika revolucionarnog radničkog pokreta uoči rata, u kojoj su bili: Zdravka Vučković, službenica Ureda za osiguranje radnika, jedan od osnivača ženskog pokreta, njena drugarica Branislava Branka Jovanović, zatim Mirjana Jocić, student, Dobrila Stamenković, a u Leskovcu Dobrila Trajko vić, koja je, kao i ostale, bila povezana sa Radoslavom Veljkovićem i Stanom Barać Simić, tekstilnom radnicom, dok je ova bila u Nišu. Sa ovom grupom bila je povezana i Ljubica Pavlović Buba, učiteljica, član KPJ iz Mačvanske Mitrovice, koja je došla u Niš po partijskom zadatku i bila na jedna ćelija među oficirima u SDS, da je nekoliko njih uhapšeno i da galce koji dolaze u Niš i da se šalju paketi u logor nekim drugaricama. Prve sastanke sa Dobrilom i Brankom održavala je na bedemu sa ugovorenim znacima za raspoznavanje.623 Sve pohapšene su prebačene u Logor na Crvenom krstu.

Međutim, najveći uspeh policije bio je prodor u obaveštajni punkt NOPa u SDS. U jednom izveštaju Uprave policije o hapšenjima od 5. septembra 1942. godine se kaže da je u Nišu do tog trenutka uhapšeno oko 20 lica i da je preko jednog uhvaćenog partizana bivšeg narednika, otkrivena jedna ćelija među oficirima u SDS, da je nekoliko njih uhapšeno i da su kod jednog nađene falsifikovane policijske legitimacije i pečat.624

Hapšenjsm ranjenog partizana Bore Damnjanovića koji je nedozvoljeno došao u Niš, otkriveni su i uhapšeni oficiri SDS dr Radomir Milutinović, sanitetski kapetan, a posle dandva, kada se vratio sa terena, i sudski kapetan Jovan Tošić. Oni su bili obaveštajci NOPa u neprijateljskim formacijama. Uhapšeni su i kapetan SDS Stariha i avijatičarski oficpr Stevan Stevanović. Kada su agenti Specijalne policije došli u stan Jovana Tošića zatekli su i uhapsili u stanu Leposavu Stamenković, člana Poverenstva PK KPJ za Srbiju, a sa njom i profesora Trgovačke akademije Zagorku Tošić Gorče, suprugu Jovana Tošića. Neznajući za provalu i ovo hapšenje Dušan Puđa, član OK KPJ, a zatim Dragi Stamenković, član Poverenstva PK KPJ, naišli su na policijsku zasedu kod Tošićevog stana, gde je u blizini trebalo dočekati nekog kurira. Dušana Puđu su uhapsili, ali je uspeo da pobegne, a Dragi Stamenković se izvukao iz kritične situacije oko Tošićevog stana u ulici Francuske republike (sada Ive Lole Ribara), otvarajući vatru iz pištolja na agenta i jednog Ne.mca, koga je ubio. Radmila Obradović Gojka se, osetivši opasnost, udaljila iz grada.625

Tada je uhapšen i pečatorezac Vlada Popović, koji je duplikatom pečata, koje je radio za četnike i Specijalnu policiju, overavao objave i utiskivao suvi žig, tako da su terenski radnici imali sve potrebne isprave za kretanje. Uhapšena su i dva njegova učenika, koji su se u policiji dobro držali, zatim Novica Perović, službenik Sreskog načelstva, koji je bio pridodat na rad u Upravu policije. On je u radu za NOP bio povezan sa Jovanom Tošićem i dr Radomirom Milutinovićem. Početkom septembra dovedena je u zatvor Specijalne policije čitava porodica Dušana Puđe. Otac Pantelija je oteran na Banjicu, a ostali su pušteni.626

622. 36. NOR, 1/4-103; izj. Dragana MiloJevića data autoru.
623. IaB, UGB, Specijalna policija 116, dok. br. 15 i 16; 116/6 K 368/12.
624. IaN, Mf. UI/150.
625. Dragi Stamenković, Na jugu Srbije, Zbornik sećalja, knjiga VI, s. 35.
626. NmN, izj. Dušana Puđe, dr Radomira Milutinovića, Vlade Popovića i Novice Perovića, nkl.

Jovan Tošić, dr Radomir Milutinović, kapetani Stariha, Stevan Stevanović i Leposava Stamenković sprovedeni su, posle velikih mučenja u Specijalnoj policiji, na Banjicu. Tošić i Stariha su streljali 2. februara 1943. godine, a Radomir i Stevan su prilikom izvođenja na streljanje uspeli da pobegnu sa strelišta i da se priključe Ozrenskom NOP odredu. Leposava Stamenković je streljana 1943. godine posle porođaja.

Napredni profesor Trgovačke akademije Zagorka Gorče Tošić, poznata po komunikativnosti i drugarstvu, ostala je u trajnoj uspomeni mnogim zatvorenicnma. Streljana je kao zatočenik Logora na Crvenom krstu.

Septembarska hapšenja 1942. godine dovela su u Specijalnu policiju i logor oko 30 saradnika NOPa, od kojih je desetak streljano na Bubnju i u Beogradu. Saslušanja uhapšenih u septembru trajala su 17 dana, iz dana u dan. ProBala se proširila i na bolnički aktiE. Uhapšeni su dr Raša Cvetković. telefonista Desimir Petrović i student Božidar Ristić. Neprijatelj je uzalud stavljao Rašu na najvećs muke da bi iznudio priznanje. Slomljena su mu dva rebra. Zahvaljujući njihovom dobrom držanju sprečeno je dalje hapšenje u bolnici. Raša Cvetković je sa slomljenim rebrima prebačen u pritvoreničko odeljenje bolnice a zatim neizlečen u logor. Početkom septembra policija je uhapsila dr Stojana Janićijsvića, lekara u Žitkovcu i aktivnog saradnika NOPa koji je takođe lečio partizane. I on je kasnije predat logoru.

Policijska septembarska hapšenja su trenutno poremetila rad u NOPu, ali je ubrzo on opet nastavljen.

Iz knjige

Miroslav M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu, NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELЈANJA NA BUBNЈU, Institut za savremenu istoriju – Beograd, Opštinski odbor SUBNOR – Niš,IRO „Narodna knjiga“ – Beograd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License