Politicka Aktivnost

POLITIČKA AKTIVNOST
Mnogi logoraši koji su bili dovedeni iz Jugoslavije bili su aktivni u političkom radu u logoru. Njihovi zapisi pokazuju na koji način je stvarana organizacija unutar samog logora i kako je moglo doći do toga da zatočenici Buchenvvalda sami izbore slobodu, ono što nije uspjelo logorašima u ni jednom drugom logoru širom Njemačke i zemalja koje su Nijemci okupirali.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License