Politicka Aktivnost

POLITIČKA AKTIVNOST
Mnogi logoraši koji su bili dovedeni iz Jugoslavije bili su aktivni u političkom radu u logoru. Njihovi zapisi pokazuju na koji način je stvarana organizacija unutar samog logora i kako je moglo doći do toga da zatočenici Buchenvvalda sami izbore slobodu, ono što nije uspjelo logorašima u ni jednom drugom logoru širom Njemačke i zemalja koje su Nijemci okupirali.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.