Od Toplice Do Pakla Nacistickog Koncentracionog Logora Mauth

DRAGOLjUB H. POPOVIĆ - OD TOPLICE DO PAKLA NACISTIČKOG KONCENTRACIONOG LOGORA MAUTHAUZEN Prokuplje 2001

Zahvalnice

RECEZENTI Dragan Borisavljević, Aleksandar Černov

LEKTOR Dragan Bor isavljević

KOMPJUTERSKA PRIPREMA Vladan D. Popović

ŠTAMPA Grafiks Prokuplje

TIRAŽ 500


Na početku ove knjige, želim da se zahvalim svima koji su na bilo koji način doprineli da knjiga ugleda svetlost dana, jer bez njihove vere u mene, podsticaja i pomoći, ne bi ni bilo knjige.

Bilo je veliko zadovoljstvo i sreća radšpi knjigu, uz nesebičnu pomoć porodice, prijatelja, rođaka, preživelih logoraša, muzejskih radnika, recezenata i velikog broja donatora.

Za dragocenu pomoć i podršku neizmernu zahvalnost dugujem porodici i to:

- Mojoj supruzi Trajki Popović, za divnu saradnju i razumevanje, za kreativnost, energičnost i istrajnost u poslu. Svoj rad, umeće i učinak, poklonila je stradalnicima pakla Mauthauzen, sa željom da se osirgnu od zaborava. I zato, umesto reči zahvalnosti, za ukupni doprinos, DAMI, veliki buket od najlepših cvetova.

- Svojoj ćerki Snežani Popović, za veliku ljubav, pažnju i brigu za tatu Mauthauzenca.

- Svom sinu Vladanu Popoviću, za maksimalno angažovanje, kvalitetno i znalački izvršenu kompjutersku pripremu ove knjpge i njenu unutrašnju i spoljašnju osmišljenost.
——
DRHTAJI I GRCAJI LOGORAŠA POSLE POLA VEKA

Dragoljub H. Popović: Mauthauzen, iakao logora, od Toplice do Austrije

Rukopis knjige Dragoljuba H. Popovića Mathauzen, pakao logora, od Toplice do Austrije, od prve do poslednje stranice, sav je u grču, u drhtajima i grcajima. I posle više od pola veka, od kad se zavrišo ovaj krug hoda po mukama logoraša Drugog svetskog rata, sve su rane sveže, bolne i potresne, kao da se i sada otvaraju pred iašim očima.
D. H. Popović ne piše lični dnevnik, već iz sećanja izvodi one najvažnije tokove i bitne slike, koje je kao učenik petog razreda gimnazije, tek sedamnaestogodišnjak, imao nesreću da doživi, zajedno sa ostalim zatočenicima, gotovo svih, po zlu čuvenih, logora.

Od zatvora u rodnom Prokuplju, gde su ga, iznenada, smestili bugarski okupatorski vojnici, preko zloglasnog logora na Crvenom Krstu u Nišu, do Logora - čistilišta na Banjici i, na kraju, u samom grotlu zemaljskog pakla, - Mauthauzenu, - razvija se opis stradanja, čija linija dramatičnosti ide gotovo

Dužan sam da izrazim posebnu zahzalnost Sekciji preživelih zitočenika koncentracionog logora Mauthauzen - sapatnicima i saborcima iz Beograda. Sa njima sam, s dubokim pijetetom polagao vence žrtvama nacizma, sa željom da se ovakve tragedije više ne dogode, bilo kad i bilo kom narodu.

Sa Borom Pavlovićgm, Ljubomirom Zečevićem, Jovanom Mitrovićem, Ljubišom Jevtovićem bilo mi je čast da stojim u stroju preživelih.

Na čelu pse dostojanstvene kolone u kojoj su i deca umorenih žrtava i porodice naših radnika u Austriji, vidim Mihajla Đorića, koji čvrsto drži i ponosno nosi Jugoslovensku zastavu;
Jovicu Neškovića, kako gordo korača ispred svih nas, sa transparentom - JUGOSLAVIJA;

Miodraga Milića, pisca kapitalnog dela "Jugosloveni u koncentracionom logoru", "Crveni Trougao", koautor knjige "Jugosloveni u koncentracionom logoru Aušvic 1941-1945", "Poslednja stanica";

Simu Begovića, pisca knjige "Ponesi sve svoje stvari", "Ljudi i psi" i "BeksSpva zapščenika Banjičkog logora";

Dušana Stojiljkovića, pisca knjige "Plava dunavska grobnica"- Mauthauzen 1914-1918, 1938-1945.

Vladu Buljubašu, još uvek krepkog i neumornog;

Ako neko nije pomenut, ne znači da je i zaboravljen.

Njihove brojeve na grudima u logoru nisam zapamtio, ali njihova lica, dela, druženja i prijateljstva, nosim u srcu i nosiću ih, do kraja SZOG života.

Snimio: Vlada Krivokaiić
Stoje, sleva na desno: Mihajlo Đorić, Dragoljub Popović, Sima Begović, Vlada Buljubaša, Ljubomir Zečević, Jevtović , Il… Ljubiša, Jovan Nešković, Miodrag Milić Čuče: Dušan Stojiljković, Desimir Vukašinović, Jovan Mitrović i Bora Pavlović

Posebno se, srdačno i iskreno zahvaljujem, čak i više no što mogu to da izrazim, Dušanu Stojiljkoviću, za svu pomoć i moralnu podršku, da napišem ono što znam, o svojim drugovima iz najtežih dana zajednički provedenih u zloglasnoim nacističkom koncentracionom logoru Mauthauzen.

Poštovanim recenzentima, Aleksandru Saši Černovu i Draganu Borisavljeviću, izražavam duboku i toplu zahvalnost, za profesionalno, znalačkoi veoma kvalitetno predstavljanje knjige o zverstvima, stradanju i patnjama ljudi u nacističkim koncentracionim logorima četrdesetih godina prošlog veka.

U koloni prognanih i bezimenih rodoljuba, koračali su zajedno sa. svojim Topličanima i sa velikom gorčinom i tugom, urezali u svojim dušama piplanje: zašto, zašto Mauthauzen, Guzen, Crveni Krst, Banjica, Dahau …

Neizmernu i duboku zahvalnost, dugujem brojnim donatorima, koji su imali veliko razumevanje da knjiga stigne do čitaoca, pruživši mi novčanu i moralnu podršku, iako većina od njih nije imala dovoljno sredstava za svoje potrebe.

Bio sam dirnut do srca, a sada veoma radosišn, zbog pažnje koja mi je ukazana od radnika muzeja Toplice, od potomaka splradalih rodoljuba u paklu Mauthauzen, od Kola srpskih sestara - Prokuplje, kao i velikog broja poznatih i nepoznatih donatora.

Donatori sa svojim prilozima, ponovo su upisali imena bezimenih sčpradalnika.

Za knjigu "Od Toplice do pakla nacističkog koncentracionog logora Mauthauzen"', brojni donatori dali su dragocen doirinos i njima za nezaborav, veliko ljudsko HVALA:
- Snežana Popović, Beograd, kći autora knjige;
- Vladan Popović, Prokuplje, sin autora knjige;
- Vlada Krivokapić, Beograd, sin logoraša stradalog u Ebenzeu;
- Dragiša I. Kecojević, Novi Beograd, braišnac Radoša, umorenog u Guzenu;
- Dr inž Čedomir N. Knežević, selo Karađorđevac;
- Vukić Vukosavljević, Kuršumlija, član opštin. odbora Srpske radikalne Stranke;
- Sekcija logora Mauishauzen, Beograd;
- Radnici muzeja Toplice, Prokuplje;
- Narodni muzej Toplice, Prokuplje;
- Narodni muzej Niš;
- Zavod za zašištu spomenika, Niš;
- Topličke novine, Prokuplje;
- Kolo srpskih sestara, Prokuplje;
- Ekonomski fakultet, Blace;
- Gimnazija, Prokuplje;
- Osnovna škola "9.oktobar", Prokuplje;
- Narodna banka Jugoslavije - Zavod za obračun i plaćanja, Prokuplje;
- Organ uprave SO Kuršumlija;
- "7.juli" DP za proizvodnju Građevinskog materijala, Mala Plana;
- DP "Univerzalpromet, Prokuplje;
- "Čelik" MIN - HOLDING, Žitorađa;
- Zanatska zadruga "Napredak", Prokuplje;
- D.o.o. "Jabuka" - mešovito preduzeće za proizvodnju i promet., Prokuplje;
- D.o.o. "Euro-komerc", Prokuplje


S A D R Ž A J:

Hapšenje

Prokupačka apsana

Niški koncentracioni logor

Koncentracioni logor Banjica

Put u neizvesnost

Koncentracioni lsgsr Mauthauzen

Karantin

Viner Graben (Bečki Jarak)

Štrafkompanija

Revir - bolnica

Komanda kartofelšele

Robert Stupa

Kuhinja

Nepoznati pomagači

Izgled logora

Blok smrti

Apelplac

Organizacija ukutar logora

Kolo smrti

Slobodno vreme u Mauthauzenu

Miša Rajšić

Sin nesuđenog prestolonaslednika

Oslobođenje

Povratak


PRILOZI

Statistika mrtvih u KL Mauthauzen

Transporti

Logori u kojima su Topličani radili

Mesta u Toplici iz kojih su internirani ljudi u KL Mauthauzen

Stradali Topličani u KL Mauthauzen

Spisak zatočenika KLM iz Toplice


P E S M E:

Majka

Večni put

Duga

Prozivka

Bezimeni

Samar

U logoru

Krematorijum

Ćelija br. 5


IZVORI I LITERATURA

Arhivska građa:
- Narodni muzej Toplice u Prokuplju;
- Istorijski arhiv Niš, odeljenje u Prokuplju

Knjige:
- Dr Svet. Živković, U MAUTHAUZENU;
- Miodrag Milić, JUG0SL0VENI U K0NCENTRA-CI0N0M L0G0RU MAUTHAUZEN;
- Miodrag Milić, CRVENI TR0UGA0;
- Dušan Stojiljković, PLAVA DUNAVSKA GR0BNI-CA MAUTHAUZEN 1914-1918 1938-1945;
- Sekcija logora Mauthauzen pri SUBNOR-u Srbije, MAUTHAUZEN - PRIČA O ŽIVIM I MRTVIM ZATOČENICIMA;
- Žarko V. Ćorđević, PAKA0, hronika konc-lagera Mauthauzen;
- Predrag Pejić, SRBI U MAUTHAUZENU;
- Miroslav M. Milovanović, LOGOR NA CRVEN0M KRSTU U NIŠU;

Štampa:
- POLITIKA EKSPRES, jul 1965, Ustanak osuđenih na smrt u Mauthauzenu;
- POLITIKA EKSPRES, maj 1975, Golgota zvana Mauthauzen, piše Boško Samardžić.


S1R - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Eeograd

940.547.2 (430)

POPOVIĆ, Dragoljub
Od Toplice do pakla nacističkog logora Mauthauzen / Dragoljub X. Popović. -Prokuplje : D. Popović, 2001 (Prokuplje : Grafiks). - 184 str.: ilustr. ; 21 cm
Tiraž 500. - Bibliografija: str. [18 5] .
15VM 86-902571-1-h
a) Mauthauzen (koncentracioni logor) - u uspomenama
SOV155-10 94905612

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License