Logori U Kojima Su Toplicani Radili

LOGORI U KOJIMA SU TOPLIČANI RADILI

Mauthauzen je bio matični koncentracioni logor. Odavde su slali u novoosnovane logore, tzv. podlogore ili, za popunjavanje već postojećih. Bilo je i takvih slučajeva, po potrebi, zatočenici su slati u drugi podlogor a po završetku zadatka, vraćani nazad, u matični.

Najveći broj Topličana, radio je i stradao u sledećim logorima:

GUZEN 1. 2. i 3. - u kamenolomu, ratnoj ndustriji i ciglani;
VINER NOJDORF - avio industrija;
MELK - podzemni tuneli, visoke brane;
GROSRAMING - izgradnja hidro centrale;
EBENZE - gradnja podzemnih tunela za potrebe ratne industrije;
REDL CIPF - proizvodnja fau raketa i fab-rika tečnih goriva;
ŠVEHAD - proizvodnja aviona;
ŠTAJER - ratna industrija, izgradnja puteva i bunkera.

Svakako, bilo ih je više ili manje i u drugim podlogorima Mauthauzena.
Jedna grupa zatočenika iz našeg trans-porta, poslata je u KL DAHAU.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License