Logor Na Crvenom Krstu I Stratiste Na Bubnju

II

LOGOR NA CRVENOM KRSTU I STRATIŠTE NA BUBNjU

Koncentracioni logor na Crvenom krstu i stratište na brdu Bubanj su mesta velikih stradanja naših rodoljuba i masovnih zločina nemačkih fašista koji su terorom želeli da uguše želju za slobodom u porobljenoj zemlji. Logor i Bubanj su sinonimi nacističke tiranije i masovnih ubijanja, ali i simbol borbe i otpora našeg naroda protiv okupatora. Logor je bio svojevrsno mučilište sa primenom najokrutnijih metoda psihičkog i fizičkog uništenja zarobljenih partizana, ilegalnih partijskopolitičkih radnika, članova KPJ i SKOJ-a, mnogih aktivista i simpatizera NOP-a, koji su svojim primerom i žrtvama podsticali rasplamsavanje borbe protiv neprijatelja zemlje.

Bubanj je masovnl grobnica i završetak revolucionarnog života i rada tih rodoljuba, najplemenitijih ideala. Masovnim dovođenjem u logor, streljanjem i interniranjem po nekom svom diskrecionom pravu, okupator je i u ovim krajevima izaznvao prema sebi i svojim pomagačima veliku mržnju čitavog naroda, što je još više rasplamsavalo narodnooslobodilačku borbu.

U duhu nacističke teorije o rasama, hapšeni su i streljani Jevreji i Romi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License