Knjiga Logor Crveni Krst

INSTITUT ZA SAVREMENU ISTORIJU - BEOGRAD OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR - NIŠ

Redakcija rukopisa: DUŠAN TOMOVIĆ, predsednik, NOVKA VUKSANOVIĆ, SRETEN VUČKOVIĆ, DRAGOLjUB DEJANOVIĆ, VLADA JOVANOVIĆ, DR DRAGUTIN JOVIĆ, ZORAN MILENTIJEVIĆ, DRAGOLjUB MIRČETIĆ, BRANKO NOŽICA, DR JORDAN PETROVIĆ, DRAGOLjUB POPOVIĆ, MIROSLAVA POPOVIĆ, Ing. MIRKO POTIĆ, HRANISLAV RAKIĆ, MIROSLAVA SAVIĆ-VUKIĆEVIĆ, ĐORĐE STAMENKOVIĆ, NADA STANISAVLjEVIĆ, ALEKSANDAR STEVANOVIĆ

Recenzenti:
DR VENCESLAV GLIŠIĆ DR DIMITRIJE KULIĆ DR NIKOLA ŽIVKOVIĆ
Redaktor: MILOŠ BAJAGIĆ
MIROSLAV M. MILOVANOVIĆ

NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELjANjA NA BUBNjU

INSTITUT ZA SAVREMENU ISTORIJU - BEOGRAD
OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR - NIŠ
IRO „NARODNA KNjIGA" - BEOGRAD

SADRŽAJ

PREDGOVOR

SKRAĆENICE

UVOD

APRILSKI RAT 1941. GODINE

Logor ratnih zarobljenika

NEMAČKE OKUPACIONE USTANOVE I VOJNE FORMACIJE

Feldkomandantura 809 i krajskomandanture

Obaveštajna i policijska služba

Vojne jedinice

KVISLINŠKA VLAST I VOJNE FORMACIJE

Banska uprava, okružna i sreska načelstva i opštine

Specijalna policija i Ljotićev Narodni pokret „Zbor"

Nedićeve vojne formacije i ljotićevski dobrovoljački odredi

Četnički odredi Koste Pećanca i Draže Mihailovića

PRVI DEO

I PRVA HAPŠENJA, STRELJANJA I ZATVORI

Nemački zatvor u Tvrđavi

Kvislinški zatvori

Streljanja na Deliskom Visu

II LOGOR NA CRVENOM KRSTU I STRATIŠTE NA BUBNJU

Važnije naredbe za hapšenja i streljanja

Formiranje logora i njegova uprava

Organizacija logorskog kompleksa

Stratište na Bubnju i svedoci streljanja

III DRUŠTVO CRVENOG KRSTA I LOGOR

IV MASOVNA HAPŠENJA KRAJEM 1941. GODINE

Hapšenje Jevreja

Hapšenje talaca i napredne omladine

Provala u Nišu decembra 1941. godine

Dovođenje u logor zarobljenih partizana

V GESTAPOVSKA TIRANIJA I OTPOR

Režim u toku dana

Eriho i vodiči policijskih pasa

Saslušanja i ubijanje ljudi u logoru

Zatvorenici u samicama

Prozivanje i odvođenje na streljanje

Otpor i borba za ljudsko dostojanstvo

VI PROBOJ LOGORA 12. FEBRUARA 1942. GODINE

VII STRELJANJA NA BUBNJU FEBRUARA 1942. GODINE I DEPORTOVANJE JEVREJSKIH ŽENA I DECE

DRUGI DEO

VIII TEROR U PRVOJ POLOVINI 1942. GODINE

Prodor Specijalne policije i Gestapoa u partijske i skojevske organizacije u gradovima

Provala tehnike OK KPJ u Nišu

Prvi bugarski okupacioni korpus i bugarski zatvori

Februarsko-martovska ofanziva i potere neprijatelja u proleće 1942. godine

Teror bugarske okupatorske vojske juna 1942. godine

Streljanja i interniranja od marta do juna 1942. godine

IX AĆIMOVIĆEVA OFANZIVA I NJENE POSLEDICE

Ponovo veliko hapšenje u Nišu

Masovno hapšenje Roma

Streljanje zarobljenih partizana

X PROGONI KRAJEM 1942. I POČETKOM 1943. GODINE

Izdaja Miše Obradovića Zorana

XI BEKSTVO IZ LOGORA 2. DECEMBRA 1942. GODINE I NOVE ODMAZDE

XII TEROR NAD STANOVNIŠTVOM OD MARTA DO KRAJA 1943. GODINE

Interniranja i streljanja

XIII POSLEDNJA HAPŠENJA, INTERNIRANJA I STRELJANJA

Likvidacija Logora na Crvenom krstu i kvislinških zatvora

PRILOZI

INTERNIRANI U OSTALE NEMAČKE LOGORE

DEPORTOVANI U LOGOR BANJICA

DEPORTOVANI U LOGOR SAJMIŠTE

DEPORTOVANI U LOGOR U SMEDEREVSKOJ PALANCI

DEPORTOVANI U MAUTHAUSEN

UČESNICI PROBOJA LOGORA

STRELjANI NA BUBNjU I OKO NIŠA

INTERNIRANI U NEMAČKE LOGORE U NORVEŠKOJ

REGISTAR LIČNIH IMENA

REGISTAR IMENA NASELJA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License