Izgradnja Ilegalne Vojne Organizacije U Buchenvvaldu

IZGRADNJA ILEGALNE VODNE ORGANIZACIJE U BUCHENVVALDU od rujna 1944. godine
Organizaciona shema Internacionalni logorski komitet
Vojno rukovodstvo Logorska zaštita Tehnička
Vatrogasci grupa
Nadinstruktor
Instruktor
Rukovodilac
zgrade-barake
Rukovodilac krila Rukovodilac krila
u zgradi u drvenoj baraci
Grupa
Član
— Ilegalni internacionalni logorski komitet 18 članova
— Vojno rukovodstvo ilegalne vojne
organizacije 3 člana
— Nadinstruktora 3 člana
Na svakog nadinstruktora dolazilo je Na svakog instruktora
Svakom rukovodiocu kamene zgrade po
Svakom rukovodiocu drvene barake po
Grupa je imala
4 instruktora 4 rukovodioca zgrada (baraka)
4 rukovodioca krila
2 rukovodioca krila
3 — 6 članova

Bilo je formirano 178 grupa s oko 850 članova, a svaka je grupa imala u svojoj nadležnosti dvadesetak ljudi, koji nisu pripadali vojnoj organizaciji, ali se na njih pokušalo odgojno djelovati. Budući da je u logoru bio velik broj Francuza, kod njih su formirane dvostruke grupe. Jedan instruktor obučavao je 3 —5 grupa. Sovjetske grupe ratnih zarobljenika bile su razvrstane u čete, bataljone i brigade.
Vojno rukovodstvo je formiralo 4 operativna sektora i to:

1. CRVENI SEKTOR
2. ZELENI SEKTOR
3. PLAVI SEKTOR
4. ŽUTI SEKTOR
sovjetski ratni zarobljenici
Jugoslaveni i Poljaci
Francuzi, Talijani, Španjolci i Belgijanci
Nijemci, Austrijanci i Nizozemci

Svaki sektor je imao svog vođu, svaka nacija također, a isto tako i grupe.
Vojno rukovodstvo je davalo naređenja preko ljudi za vezu na sektore, nacionalne štabove, grupe. Radi konspiracije je svaki član organizacije poznavao osobno samo mali broj ljudi, najčešće iz svoje grupe. Na periodičnim tajnim sastancima rješavana su i usklađivana sva pitanja, pa tako i organizaciona, pri čemu se izuzetna pozornost pridavala borbenoj taktici.

Zajednički rad je uglavnom tekao dobro. Nije bilo bitnih razmimoilaženja ili de-konspiracije. Rezultat zajedničkog rada bio je kompletno formiranje vojnog kadra, uključujući i vojnu obuku od mjeseca ožujka 1945. godine, kada smo bili potpuno spremni za vojni otpor i željeli što skuplje prodati naše kože.
Glavna zadaća čitave organizacije je od samog početka bila usmjerena na ostvarivanje ideološko-politič- kih ciljeva rada, stvaranje širokog antifašističkog fronta, podizanje svijesti i morala, kako bi naša konačna borba za oslobođenje urodila što boljim rezultatima.
Pored provjerenih antifašista svih nacija, u logoru je bilo desetak tisuća neopredijeljenih ljudi, koje su fašisti, u svom prvobitnom osvajačkom zanosu, iz bilo kojeg razloga dopremili ovdje. Ti apolitični logoraši (koji su ujedno trebali biti protuteža političkim) nisu odmah bili uključeni u politički rad i borbu za oslobođenje, nego je organizacija malo po malo pokušala stvoriti neke dodire, u svrhu pridobivanja za borbu protiv fašizma uopće. Rješavanje ove teške zadaće imalo je rezultata i tako je antifašistička jezgra bila svakim danom sve jača i brojnija.
U ideološkom radu s aktivistima, pa i s ostalima, vojno rukovodstvo i kadar su igrali također značajnu ulogu, jer je postojala vrlo dobra povezanost između političkog i vojnog djelovanja.
Specijalna zadaća vojnog školovanja i tehničke naobrazbe sastojala se u svladavanju strategije i taktike. Kako se malo koristio pisani materijal (osim nekoliko brošura s opisom oružja i rukovanja njime), obuka se vršila na tajnim sastancima, gdje se moralo puno toga pamtiti. Čak su se povremeno vršila nišanjenja i gađanja s pištoljem i to u podrumu praonice rublja gdje je bila izolacija,
i prilična buka zbog rada strojeva. Međutim, dosta je drugova radilo i u tvornicama oružja oko Buchenvvalda kako na svim poslovima tako i na kontroli kvalitete oružja, pa je to bila nezvanična obuka, od koje je bilo najviše koristi. Osobito su bile važne vježbe u disciplini kod izvršavanja zadataka za grupe pojedinih nacija, sektore i naravno, za cjelokupnu organizaciju. Prva disciplinska vježba je bila povodom dana Crvene armije u veljači 1944. godine, a zatim kad se dogodilo ubojstvo druga Magnusa Posersa (srpanj 1944) i Ernsta Thalmanna (kolovoz 1944). Za ove vježbe dat je i pismeni nalog preko štaba.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License