Izdaja Mise Obradovica Zorana

Izdaja Miše Obradovića Zorana

Mada pod teškim uslovima, Mesni komitet KPJ u Nišu, radeći u sastavu: Nedeljko Božović, sekretar (posle njegoEe pogibije Miša Obradović Zoran) Bora Dvornić Joška, Danica Nikolić Lala i Aleksandar Stojanović, uspeo je u drugoj polovini 1942. godine da poveže i pokrene na rad partijske i skojevske organizacije, razbijene stalnim hapšenjima. U periodu od septembra 1942. do februara 1943. godine u Nišu je bilo više od desetak članova KPJ i oko 50 skojevaca.

Međutim, ono što je s mukom stvoreno za nekoliko meseci dovedeno je jednim delom u pitanje policijskom provalom krajem februara 1943. godine, koju je izazvao Miša Obradović Zoran, vršilac dužnosti sekretara Mesnog komiteta. Njegov iokušaj da uspostavi vezu sa bugarskim okupatorskim vojnicima završio se hapšenjem. Upao je u zamku agenta bugarske obaveštajne službe, Ivana Marinova Prodanova, koji je sa uspehom obavio špijunski zadatak „povezujući se" sa Mišom Obradovićem, da mu tobože daje oružje i da od njega prima materijal KPJ. „Povezao se" i sa drugim članom komiteta Borom Dvornićem Joškom i obojicu uhapsio 22. februara 1943. godine. Uz pritisak Zoran je otkrio skoro celu partijsku organizaciju i partijske veze, posebno u srezu moravskom.678 Od članova Komiteta jedino se Danica Nikolić Lala izvukla i pobegla. PK KPJ za Srbiju je u ovakvoj situaciji zabranio svaku vezu sa Nišom za izvesno vreme.

U Nišu je uhapšena Jelena Glavaški, učiteljica, u trenutku kad se vratila iz Lužana, gde je preko učiteljice Zagorke Popović uručila letke Dobrivoju Markoviću Briski. Kod nje je nađen partijski materijal i dva revolvera.670 Sa njom je uhapšena devojčica Žani Lebl, Jevrejka koju je ona čuvala pod drugim imenom. Internirana je u Nemačku. Uhapšena je Mila Đorđević, student, koja je ostala u logoru do njegovog rasformiranja, kada je streljana u krugu logora. Kao poznavalac nemačkog jezika radila je prinudno na evidenciji i kargoteci logoraša. Bila je poznata i omiljena drugarica logorašica. Među prvima uhapšen je i član MK KPJ Aleksandar Stojanović Aca, a zatim Ljiljana Marinković, svršena učenica gimnazije, koja je bila povezana sa Danicom Nikolić Lalom i sa Živoradom Latinskim, članom KPJ iz Trnjana. Internirana je u Nemačku. Iz Mostovske radionice uhapšeni su Ljubiša Stojanović, radnik, i Dušan Stanić, članovi KPJ, i JOŠ tri radnika. Bugari su uhapsili i članove KPJ Petra Vulića, radnika Železničke radionice i Branka Milojevića. nadzornika IV sekcije za održavanje pruge.

U Nišu je uhapšeno još nekoliko građana, od kojih je Angel Popov neke pustio za velike sume novca. Uhapšeni su i Dobrivoje Manić, mašinovođa iz Niša i telegrafista na železničkoj stanici u Međurovu Spasoje Prcović Spaske, preko koga su održavane veze između Leskovca i Niša,

679. AS, PKS, Izveštaj Nedeljka Karajičića od 27. V 1943 (kopija u NmN); NmN, izjava Žani Leona Lebl, koja se kao Jevrejka ilegalno krila kod Jelene Glavaški.

a i neke veze sa PK KPJ za Srbiju. Agent Angel Popov, koji je uhapšene saslušavao i iznuđivao priznanja, izjavio je, posle rata u istrazi organima OZNE u Nišu da su lozinku za te veze saznali saslušavanjem u Nišu. Iz Grdelice su u bugarski zatvor, a zatim u logor, doterana tri službenika železničke stanice, Bora T. Pešić, Dimitrije Milosavljević i Radivoje Žunić.680
Izdaja Miše Obradovića Zorana dovela je u logor i mnoge saradnike NOPa iz sreza moravskog. Po preporuci sekretara OK KPJ Desimira Jovića Čiče on i Lala Nikolić su se, zbog ugroženosti bili privremeno sklonili iz Niša, pa se Zoran sa Borisavom Trifunovićem, partijskopolitičkim radnikom u ovom srezu, kretao dvadesetak dana od baze do baze, zadržavajući se u njima po dandva. Tako je upoznao najbolje aktiviste koje je, kad je uhapšen odao bugarskim agentima. U Trnjanu je uhapšen Živorad Latinski, sekretar partijske ćelije, u G. Suhotnu četiri saradnika NOPa u Stublini dva i po jedan u Kamenici i Loznacu. Svi su streljani na Bubnju. Uhapšen je i interniran jedan saradnik NOPa iz G. Adrovca. Uhapšena su četiri člana porodice Lazara Stanojevića Lale iz Kuline, ali su kasnije pušteni.681

Izdajom Miše Obradovića uhapšeno je oko 40 saradnika NOPa, KOJI su nakon 15 dana provedenih u bugarskom zatvoru prebačeni u nemački logor, odakle je većina 24. aprila 1943. godine internirana u koncentracioni logor Mauthauzen, a ostali su streljani na Bubnju.

Iz knjige

Miroslav M. Milovanović, Logor na Crvenom krstu, NEMAČKI KONCENTRACIONI LOGOR NA CRVENOM KRSTU U NIŠU I STRELЈANJA NA BUBNЈU, Institut za savremenu istoriju – Beograd, Opštinski odbor SUBNOR – Niš,IRO „Narodna knjiga“ – Beograd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License