Internirci Zrtve Logora

ŽRTVE

STRELjANI I UMRLI U PUTU OD ŠTETINA DO ODREĐENIH LOGORA U NORVEŠKOJ

Na brodu pre prispeća u Narvik
6 nepoznatih žrtava

U Bergenu VI 1942.

Arsić Radomir Bujanovac
Babović
Đorđević A. Danilo Mali Krčimir
Milojević Aleksandar Niš
Panić Miodrag Niš
Popović Đorđe Ježevica, Čačak
Ranđelović Dragomir Sopotnica, Gadžin Han
Savić Mihailo Zidarče Brod, Crna Trava
Ćirić Mladen Kmet Kozja, Bela Palanka
21 nepoznata žrtva

U Tromzeu

Arsić Dobrivoj Vranje 19. VII 1942.
Milutinović Stojan Knić 19. VII 1942.
Nakasanda Branko Zdenčac, Garešnica 19. VII 1942.
Pašić Aleksandar Niš 19. VII 1942.
19 nepoznatih žrtava 19. VII 1942.

Na brodu od Štetina do Trondhejma

1 nepoznat umro krajem IX 1942.
U vozu od Trondhejma do Mo-i-Rane
1 nepoznat umro početkom X 1942.

ŽRTVE U LOGORIMA U SEVERNOJ NORVEŠKOJ

U Bejsfjuru

Napomena. - Ustanovljeno je da neki datumi smrti nisu tačni. Pošto se nisu mogli utvrditi tačni datumi ostavljeni su onakvi kakvi su upisani u spisak Crvenog krsta Jugoslavije.

Alba Žarko Pančevo 5. VII 1942.
Alibegović Muharem Zenica 17. VII 1942.
Andrejević Grga Pančevo 10. VIII 1942.
Araćanski Slavko Kikinda 5. VIII 1942.
Arsenov Milorad Kikinda 17. VII 1942.
Ašanja Manojlo Rogatica
Balać Buro Mlaka, Novska
Balać Obrad Mlaka, Novska
Balać Pavle Jasenovac, Novska
Balać Stevo Mlaka, Novska
Balaš Pavle Sevojno
Banović Mile Rogatica
Batak Mile Mlaka, Novska
Batak Milutin Mlaka, Novska
Batak Ostoja Mlaka, Novska
Batak Pero Mlaka, Novska 17. VII 1942.
Batanjski Bura Melenci, Zrenjanin
Batanjski Ivan Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Bašević Miladin Rogatica 17. VII 1942.
Bezuljev Jovan Pančevo 17. VII 1942.
Belobrk Jovan Pančevo 8. VIII 1942.
Belobrk Stevan Pančevo 17. VII 1942.
Belčin Mirko Pančevo 17. VII 1942.
Bengin Ivan Melenci, Zrenjanin 12. VII 1942.
Benđenskov Kosta Kikinda 12. IX 1942.
Berar Milorad Melenci, Zrenjanin 4. VII 1942.
Bjelić J. Gligorije Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Matije Gligorije Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić M. Buro Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić P. Buro Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić G. Jovan Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić N. Jovo Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić M. Marko Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić St. Matija Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Burđa Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Bure Mile, ml. Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić S. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić B. Miloš Gornji Sjeničak Karlovac
Bjelić P. Miloš Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić R. Miloš Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Mila Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Milića Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Pavla Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Petra Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Rada Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić M. Pavao Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Milića Pavao Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić N. Pavao Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić J. Pavle Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić V. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Sime Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić A. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Mila Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Miloša Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić P. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić S. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Pante Simo Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić Petra Simo Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić G. Stanko Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić B. Stevan Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić G. Stevo Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić P. Stojan Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić S. Stojan Gornji Sjeničak, Karlovac
Bjelić R. Teodor Gornji Sjeničak, Karlovac
Bogaroški Dušan Kikinda 21. VII 1942.
Bogojević Dragoljub Mlaka, Novska
Božičić Živko Uštica, Novska
Božičić Stevo Uštica, Novska
Božović Ivan Sevojno, Užice
Borovina Mitar Sokolac
Borcijan Mirko Crvena Crkva, Bela Crkva 17. VII 1942.
Bosančić Milan
Boškov Laza Melenci, Zrenjanin 6. VII 1942.
Brgulja Šemso Rogatica 17. VII 1942.
Brkić Muhamed Sarajevo
Bulbulović Džavid Sarajevo 17. VII 1942.
Bulić Branko Mlaka, Novska
Bulić Ivan Mlaka, Novska
Bulić Joco Mlaka, Novska
Bulić Ostoja Mlaka, Novska
Bulić Stevo Mlaka, Novska
Buljan Nikola Beograd
Bursać Miloš Melenci, Zrenjanin
Bućan Milan Svinica, Vojnić
Bućan Miloš Svinica, Vojnić
Bućan Petar Svinica, Vojnić
Bućan Petar, ml. Svinica, Vojnić
Bućan Rade Svinica, Vojnić
Vlaisavljević Jovo Uštica, Novska
Vlaisavljević Mile Uštica, Novska
Vlajinić J. Buro Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajinić Janka Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajinić Jovana Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajinić J. Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajinić J. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajinić J. Stojan Gornji Sjeničak, Karlovac
Vlajnić Požega Užička
Vujin Rada Mokrin, Kikinda 17. VII 1942.
Vujkovac Buro Uštica, Novska
Vukašinović Petar Rogatica 17. VII 1942.
Vukašinović Radovan Mlaka, Novska
Vukmanović Aran Mlaka, Novska
Vukmanović Ljuboja Mlaka, Novska
Vukmanović Ostoja Mlaka, Novska
Vukmanović Stevo Mlaka, Novska
Vukobratić Nikola Sjeničak, Karlovac
Vukšić T. Teodor Slavsko Polje, Vrgin Most
Vučićević Vaso Uštica, Novska
Gabrić Miloš Slavsko Polje, Vrginmost
Gavrilović Milivoj Crvena Crkva, Bela Crkva
Garabija Zdenko Osijek
Gareša Dušan Sarajevo
Glazer Aleksandar Sarajevo
Glamać Dragoja Mlaka, Novska
Gligorin Buka Kikinda
Govedariia Krsto Sarajevo
Golić Nnka Mokrin, Kikinda
Goreta Franjo Sarajevo
Grbić Milan Verije, Bosanska Dubica
Grgić Mile Visoko
Grgić Milutin Sarajevo
Grgić Tomislav Sarajevo
Grebo Adil Sarajevo
Grmanović Đuro
Grubišić M. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Grubješić N. Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Dabić Velemir Melenci, Zrenjanin
Davidović Dragan Beograd
Davidović Žika Beograd
Davidović Mika Beograd
Davidović Milan Beograd
Dakić Desimir Sarajevo
Dančula P. Marko Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula N. Mićo Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula J. Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula St. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula M. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula Stanko Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula J. Stevan Gornji Sjeničak, Karlovac
Dančula N. Stojan Gopnji Sjeničak, Karlovac
Delić Blagoje Rogatica 17. VII 1942.
Delić Đuro ili Dušan Božići, Bosanska Dubica
Delić Krsto Rogatica 17. VII 1942.
Delić Nikola Božnći, Bosanska Dubica
Delić Radoje Rogatica 17. VII 1942.
Dizdar Akmet Mostar
Dokić Živica Knknnda 2. VII 1942.
Dokić Nikola Iz Korduna
Dragan JBuban Iz Korduna
Dragić Živko
Đomparin Slavko Kikinda 18. VII 1942.
Đukić Dušan Kinjačka, Sisak
Đukić Mićo Kinjačka, Sisak
Đurić Ilija Šljivovac, Vrginmost
Đurčić Živa Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Đurčić Čeda Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Erdelj M. Mile Stipić Donji Sjeničak, Karlovac
Žalica Rajko Visoko
Zavišić Mile Mlaka, Novska
Zadravac Zvonko Zagreb
Zvečevac Branko Mlaka, Novska
Zvečevac Dragutin Mlaka, Novska
Zvečevac Dušan Mlaka, Novska
Zvečevac Joco Mlaka, Novska
Zvečevac Joco, ml. Mlaka. Novska
Zvečevac Savo Mlaka, Novska
Zvečevac Filip Mlaka, Novska
Zdjelar Milivoj Svnnica, Vojnić
Zimić Ibro Rogatica 17. VII 1942.
Zovko Andrija Sarajevo 17. VII 1942.
Zoranović Milan Srmac, Rogatica 1. IX 1942
Ivanišević Stjepan Gračanica
Ikonić Branko Beograd
Ilijin Radojica Ban. Aranđelovo, N. Kneževac 17. VII 1942.
Ilijić Svetozar Ban. Aranćelovo, N. Kneževac 17. VII 1942.
Jakovljević Dušan Uštica, Novska
Tankov Milan Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Janjetić Vojislav Visoko
Jerenić Božidar Crvena Crkva, Bela Crkva 17. VII 1942.
Jovanović Bojan Lohinja, Gračanica
Jovanović Rajko Lohinja, Gračanica
Jovičin Milorad Kikinda 8. IX 1942.
Juga Živa Crvena Crkva, Bela Crkva 17. VII 1942.
Juras N. Buro Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Juras N. Dragan Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Juras N. Ljuban Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Juras M. Mnlić Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Jurić R. Branko Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić M. Vid Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić R. Buro Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić J. Ilija Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić R. Jovan Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić A. Jovo Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić M. Jovo Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić V. Marko Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić B. Milan Gornji S.jeničak, Karlovac
Jurić P. Milić Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić J. Milovan Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić M. Nikola Gornji Sjennčak, Karlovac
Jurić R. Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić P. Petar Donji Sjeničak, Karlovac
Jurić R. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Jurić M. Rade Gornji Sjennčak, Karlovac
Kajganić Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Kajganić Stanko Kirin, Vrginmost
Kamenica Milan Sarajevo 17. VII 1942.
Kapić Šefkija Sarajevo
Kartalija Ilija Kirin, Vrginmost
Katić N. Buro Gornji Sjeničak, Karlovac
Katić R. Ignjatije Donji Sjeničak, Karlovac
Katić N. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Katić G. Snmo Donji Sjeničak. Karlovac
Kačarac Dušan Sarajevo 17. VII 1942.
Kisić Dušan Sarajevo 17. VII 1942.
Klajin Veselin Kikinda 4. IX 1942.
Kljajić M. Dmitar Gornji Sjeničak, Karlovac
Kljajić B. Mils Gornji Sjeničak, Karlovac
Kljajić M. Miloš Gornji Sjeničak, Karlovac
Kljajić P. Miloš Gornji Sjeničak, Karlovac
Kovačević Mirko Jasenovac, Novska
Kovačević Ostoja Pančevo 8 VII 1942.
Kovačić Ivan Zagreb
Kovljanin Jovo Mlaka, Novska
Kovljanin Momčilo Mlaka, Novska
Kovljanin Pero Mlaka, Novska
Kolarić Gojko Beograd
Kolić Sreten Jasenovac, Novska
Kolušinac Ivan Osijek
Korkut Dušan Ostrožin, Vrginmost
Krajnović Buro Uštica, Novska
Krkljuš M. Ilija Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Krkljuš M. Mile Lasinjskn Sjeničak, Karlovac
Krkljuš M. Nikola Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Krlić Buka Mlaka, Novska
Krlić Ilija Mlaka, Novska
Krlić Joca Mlaka, Novska
Krlić Joca, ml. Mlaka, Novska
Krlić Milan Mlaka, Novska
Krlić Nikola Mlaka, Novska
Krlić Ostoja Mlaka, Novska
Krlić Stanko Mlaka, Novska
Krlić Stevo Mlaka, Novska
Krlić Stevo, ml. Mlaka, Novska
Krnjajić Jovo Uštica, Novska
Krnjajić Mile Uštica, Novska
Kupusović Pero Zenica 17. VII 1942.
Lapčević Mile Uštica, Novska
Latinović Pero
Lašić Radisav Sarajevo Rogatica 17. VII 1942.
Limić Pero Rogatica 17. VII 1942.
Linta M. Dušan Donji Sjeničak, Karlovac
Linta J. Petar Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar M. Adam Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar R. Dragan Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar M. Dušan Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar N. Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar S. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar J. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar J. Nikola, ml. Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar S. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar St. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar Radan Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar J. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar M. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar N. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Lončar T. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Lončarski Živa Žarko Melenci, Zrenjanin
Lončarski Paja Melenci, Zrenjanin
Lužajić Nenad Jasenovac, Novska
Lukin Miloš Kikinda
Lukov Mile iz Korduna
Lukov Nikola iz Korduna
Lunava Ljubomir Sarajevo
Lješević Mile Rusko Selo, Kikinda 9. VII 1942.
Maglajić Stanko Osijek
Malbaša Dragi Mlaka, Novska
Malbaša Dragutin Mlaka, Novska
Malbaša Josip Mlaka, Novska
Malbaša Mile, st. Mlaka, Novska
Malbaša Mićo Mlaka, Novska
Malobabić Gnjatije Slavsko Polje, Vrginmost
Malobabić I. Buro Slavsko Polje, Vrginmost
Malobabić Rade Slavsko Polje, Vrginmost
Mamula R. Pavao Slavsko Polje, Vrginmost
Manojlović B. Dušan Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović P. Dušan Donji Sjeničak, Karlovac
Manojlović P. Marko Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović T. Milan 289. Sjeničak, Karlovac
Manojlović B. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović N. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović P. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović B. Milovan Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović N. Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović R. Nikola Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović Ninko Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović S. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Manojlović M. Teodor Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović N. Teodor Gornji Sjeničak, Karlovac
Manojlović N. Teodor, ml. Gornji Sjeničak, Karlovac
Marnnčić M. Jovo Gornji Sjeničak, Karlovac
Marinčić J. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Marjanović Simo Sarajevo 17. VII 1942.
Markov Boža Melenci, Zrenjanin 4. VII 1942.
Markov Sava Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Marković Aleksandar Pale, Sarajevo
Marković Lazar Pale, Sarajevo
Marković Milivoj Dren, Obrenovac 6. VII 1942.
Markuš Cveta Rusko Selo, Kikinda
Martinović Gojko Pančevo
Martić Duško Pančevo
Maslek N. Đuro Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek P. Đuro Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek R. Jovo Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek V. Marko Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Milića Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Miloša Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Đ. Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Đ. Milić Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Maslek N. Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek R. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek A. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek Lj. Nikola Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Maslek S. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek S. Pavao Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek B. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Maslek B. Rade Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Matanić Jozo Zagreb
Matijašević iz Korduna
Matošić Jozo Zagreb
Macut N. Savo Mala Trepča, Vrginmost
Mačkić Vaso Uštica, Novska
Mačkić Buro Uštica, Novska
Mačkić Stevo Uštica, Novska
Mešeg Otmar Sarajevo 17. VII 1942.
Mijatov Paja Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942.
Mikalački Dragan Rusko Selo, Kikinda 9. VII 1942.
Milavić Ismet Mostar 17. VII 1942.
Miletić Spasa Crvena Crkva, Bela Crkva 9. VIII 1942.
Milivojević Nedeljko Melenci, Zrenjanin 8. VIII 1942.
Milić Živko Rusko Selo, Kikinda 14. VIII 1942.
Milosavljević Borisav Crvena Crkva, Bela Crkva 17. VII 1942.
Mirković Nikola Mlaka, Novska
Mirković Stevo Mlaka, Novska
Mitrović Jovo
Mitrović Mile Gornji Skugrić, Gračanica
Mitrović Mirko 17. VII 1942.
Mišanović Dragutin Sarajevo
Molan Drago Zagreb 7. VIII 1942.
Momirov Branko Ićoš
Motika Milivoj Rogatica 17. VII 1942.
Mrvaš Stevan Beograd
Mrkalj M. Dmitar Donji Sjeničak, Karlovac
Mrkalj J. Ilija Donji Sjeničak, Karlovac
Mrkalj I. Mile Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Mrkalj M. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Mrkalj Nikola Lasinjski Sjeničak, Karlovac
Mrkalj M. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Mrkalj St. Petar Donji Sjeničak, Karlovac
Mudrin Ljubomir Pančevački rit
Munižaba Lazo Uštida, Novska
Muratović Mujko Zvornik
Narančić Mišo Sarajevo 17. VII 1942
Negovanović iz istočne Bosne
Negovanović … šumar iz istočne Bosne
Nedić Radivoje Rogatica 17. VII 1942.
Nedić Sredoje Rogatica \U, VII 1942
Nelović Dimitrije Osijek
Nikić Pero Gornji Skugrić, Gračanica
Nikoliš M. Adam Gornji Skugrić, Gračanica
Nikoliš Jovo Gornji Skugrić, Gračanica
Nikoliš B. Rade Gornji Skugrić, Gračanica
Nikoliš M. Ranko Gornji Skugrić, Gračanica
Nikšić Mirko Sarajevo 17, VII 1942
Nogić Zdravko Sarajevo p. VII 1942.
Obradović Dušan Uštica, Novska Obradović Buro Uštica, Novska
Oreščanin Mane Gornji Sjeničak, Karlovac
Oreščanin M. Milan Gornji Sjeničak, Karlovac
Oroz Gojko Mlaka, Novska
Oroz Milan Mlaka, Novska
Oroz Pero Mlaka, Novska
Oroz Pero, ml. Mlaka, Novska
Oroz Savo Mlaka, Novska
Ostojin Laza Rusko Selo, Kikinda 15 VIII 1942
Otoranov Zaharije Rusko Selo, Kikinda 2. VIII 1942.
Pavlović Jovan Kirin, Vrginmost
Pavlović Marko Kirin, Vrginmost
Pavlović Srećko Beograd
Padrežanin L. Stanko Donji Sjeničak, Karlovac
Pajić Milivoj Mlaka, Novska
Palić Nedeljko Zvornik 17 VII 1942
Panas Mišo Sarajevo 17' VII 1942
Pandurov Aca Pančevo 17' VII 1942
Panić Jovo Topolje, Slavonski Brod
Papučić Ilija Uštnca, Novska
Pačkić Mile Uštica, Novska
Pašić Ismet Mostar
Peleš V. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Peleš M. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Perenčevnć Dragan Bestrma, Sisak
Perenčević Petar Ostrožin, Vrginmost
Perišić Čeda Rusko Selo, Kikinda 10 VIII 1942
Petkov Kosta Rusko Selo, Kikinda 8. VIII 1942
Petrov Bura Pančevo 9 VIII 1942
Petrović Ivan Beograd VI 1942
Petrović Milan Rusko Selo, Kikinda b. IX 1942
Petrović Stevo Mlaka, Novska
Pečenica Mile Rogatica 17 VII 1942
Pešikan Sretko Malešići, Tuzla
Peškir Dragan Kinjačka, Sisak
Peškir Stojan Kinjačka, Sisak
Pinjagić Šefka Visoko
Planojević Milivoj Rogatica 17 VII 1942
Planojević Neđo Rogatica 17 VII 1942]
Pozdanović Matija Uštica, Novska
Popić Simo Visoko
Popov Arsa
Popov Živa Melenci, Zrenjanin 10. IX 1942.
Popović Adam Gejkovac, Vojnić
Popović Nikola Svinica, Vojnić
Popović Stanko Gejkovac, Vojnić
Poe Franjo Zagreb
Pržulj Velimir Sokolac
Pržulj Drago Sokolac
Pržulj Stevo
Pržulj Todor
Protić Rada Melenci, Zrenjanii 17. VII 1942.
Protić Slavko Melenci, Zrenjanin 17. VII 1942
Pruginić M. Marko Gornji Sjeničak, Karlovac
Pungartnik Viktor Sarajevo 17. VII 1U4/.
Putnik Veselin Melenci, Zrenjanin 6. IX 1U4/.
Radanović M. Buro Šljivovac, Vrginmost
Radanović V. Mile Šljivovac, Vrginmost
Radanović P. Mile Šljivovac, Vrginmost
Radanović M. Rade Šljivovac, Vrginmost
Radić Vitomir Visoko
Radović Marinko Sokolac
Radović Marko Ostrožin, Vrginmost
Radulović Đuro Uštica, Novska
Radusinović Marko Gejkovac, VoJnić
Radusinović Stevo Gejkovac, Vojnić
Rajak Aleksa Rogatica 1/. VII 194/.
Rajak D. Dmitar Ostrožin, Vrginmost
Rajak J. Dmitar Ostrožin, Vrginmost
Rajak Dragiša Rogatica 17. VII 1942.
Rajak Dragomir Rogatica 17. VII 1942.
Rajak Rade Rogatica 17. VII 1942.
Rajak Svetozar Rogatica 17. VII 1942.
Rakić Cvetko Melenci, Zrenjanin 18. VII 1942.
Rankov Sava Rusko Selo, Kikinda 4. IX 1942.
Rastovac Bogdan Uštica, Novska
Rastovac Stevo Uštica, Novska
Ratarov Radivoj Rusko Selo, Kikinda 14. VII 1942.
Rackov Vasa Rusko Selo, Kikinda 26. VII 1U4/.
Ristić Nikola Uštica, Novska
Ristić Stevan Pančevo 17. VII 1U42.
Rokić Buro Uštica, Novska
Roknić A. Vaso Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić Jandra Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić Marko Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić V. Marko Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić St. Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić A. Milić Mićo Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić Mat. Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić Milića Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić St. Milić Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić M. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić R. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić J. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić P. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić J. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić T. Rade Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić P. Simo Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić R. Stanko Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić M. Stevo Donji Sjeničak, Karlovac
Roknić P. Timo Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan B. Adam Gornji Sjeničak, Karlovac
Rudan M. Buro Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan St. Ljuban Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan St. Marko Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan St. Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan St. Mile, ml. Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan Petar Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan Radan Donji Sjeničak, Karlovac
Rudan L. Stojan Donji Sjeničak, Karlovac
Ružičić Nikola Uštica, Novska
Sabovljev Dušan Pančevo 6 IX 1942.
Savanović Vojin Mlaka, Novska
Savanović Dušan, st. Mlaka, Novska
Savanović Ilija, st. Mlaka, Novska
Savanović Mile Mlaka, Novska
Savanović Obrad Mlaka, Novska
Savić Borivoj Beograd,
Savić Janko
Savić Milorad Sarajevo 17. VII 1942
Savičin J. Desančić Melenci, Zrenjanin 5 VII 1942
Samardžija Dragutin Mlaka, Novska
Samardžija Joco Mlaka, Novska
Samardžija Milan Mlaka, Novska
Samardžija Pane Mlaka, Novska
Samardžija Stojan Mlaka, Novska
Sarić Borivoj Beograd
Sekulić Vaso Uštica, Novska
Sekulić Lazo Uštica, Novska
Sekulić Nikola Uštica, Novska
Sekulić Tešo Uštidža, Novska
Simić Rajko Sarajevo 17, VII 1942
Siherovski Vlado Travnik
Slijepčević A. Tomo Donji Sjeničak, Karlovac
Srzentić
Stojić Ivica Kikinda 5 VII 1942
Stanivuković Andrija Mlaka, Novska
Stanivuković Božo Mlaka, Novska
Stanivuković Buro Mlaka, Novska
Stanivuković Mile Mlaka, Novska
Stanivuković Mil Mlaka, Novska
Stanivuković Nikola Mlaka, Novska
Stanivuković Pero Mlaka, Novska
Stanivuković Stevo Mlaka, Novska
Stanivuković Stevo, ml. Mlaka, Novska
Stanisavljević Teodor Gornja Pištana, Orahovica
Stanišić Miloš Brćani, Bijeljina
Stankov Dušan Melenci, Zrenjanin 5. VII 1942
Stankov Luka Rusko Selo, Kikinda 14. VII 1942
Stankov Rada Kikinda 11. VIII 1942
Stanković Mihailo Bihać 17 VII 1942
Stančić Milan Kumane, Novi Bečej 17. VII 1942.
Stević Vojin Sarajevo VII 194/.
Stojkov Vesa Melenci, Zrenjanin 17 VII 942.
Stojkov Živa Melenci, Zrenjanin 8. VIII 942.
Subičin Živa Melenci, Zrenjanin 7. VIII 942
Subotički Bura Kikinda 4. IX 942.
Subotički Ozren Kikinda 4. IX 1942.
Suvajdžić Nikola Pakrac
Tarbuk Milan Ostrožin, Vrginmost
Teofanov Miloš Kikinda
Tepšić Dušan Gornji Sjeničak, Karlovac
Tepšić S. Dušan Mala Trepča, Vrginmost
Tepšić V. Buro Gornji Sjeničak, Karlovac
Tepšić Pavao Gornji Sjeničak, Karlovac
Tepšić S. Pavao Mala Trepča, Vrginmost
Terzin Boka Kikinda 25. VII 1942.
Terzin Pera Kikinda 5. VIII 1942.
Todić Petar Pančevo 4. VII 1942.
Todorić Gojko Mlaka, Novska
Todorić Mile Sjeničak, Karlovac
Todorić Stojan Mlaka, Novska
Todorić Stojan, ml. Mlaka, Novska
Tokić Mato Sarajevo 17. VII 1942.
Tomašević M. Savo Gornji Sjeničak, Karlovac
Tomašević Tešo Uštica, Novska
Torbica Buro Ostrožin, Vrginmost
Travljanin Jusuf Sarajevo 17. VII 1942.
Trećakov Obrad Kikinda
Trivunović Gojko Jasenovac, Novska
Trivunović Petar Jasenovac, Novska
Trivunčić Gojko Jasenovac, Novska
Trivunčić Lazo Jasenovac, Novska
Ćorić Radovan UP 1942'
Ćosić Aran Mlaka, Novska
Ćosić Petar Mlaka, Novska
Ćuluman Živa Melenci, Zrenjanin
Ćurić Dušan Zagreb
Ćurulija Božo Mlaka, Novska
Ćurulija Branko, st. Mlaka, Novska
Ćurulija Mićo Mlaka, Novska
Ćurulija Nikola Mlaka, Novska
Ćurulija Ostoja Mlaka, Novska
Ćurulija Savo Mlaka, Novska
Udicki Maksa Kikinda 12. VII 1942.
Udicki Rada Melenci, Zrenjanin 11. VII 194/.
Unčanin Mirko Uštica, Novska
Unčanin Simo Uštica, Novska
Forcan Manojlo Brankovići, Rogatica
Halas Živa Melenci, Zrenjanin 12. VII 1942.
Hanžek Berislav Zagreb
Hinić Stojan Pančevo
Horvat Milan Zagreb
Hrnić Svinica, Vošić
Hrnić Milivoj Svinica, Vojnić
Cvetinović Drago Pilica, Zvornik
Cvijetić Stevan Sokolac
Cigić Petar 18. VII 1942.
Crv Pero Ukva (?)
Čabraja R. Gligorije Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja P. Mile Donji Sjeničak - Starča, Karlovac
Čabraja T. Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja N. Miloš Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja T. Nikola Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja Pajo (Pejo) Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja M. Petar (Pejo) Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja Simo Donji Sjeničak, Karlovac
Čabraja M. Simo Donji Sjeničak - Starča, Karlovac
Čabraja M. Simo, ml. Donji Sjeničak - Starča, Karlovac
Čavić Miloš Kokirevo, Vojnić
Čebić Arsen Rogatica 17. VII 1942.
Čebić Dragomir Rogatica 17. VII 1942.
Čebić Mlađen Rogatica 17. VII 1942.
Čebić Tadija Rogatica 17. VII 1942.
Čikić Voja Kikinda 10. VII 1942.
Čokić Milorad Aranđelovac
Čudić Čeda Jasenovac, Novska
Čukarac Lazo Jasenovac, Novska
Šalindrija Branko Mlaka, Novska
Šalindrija Buro Mlaka, Novska
Šalindrija Žarko Mlaka, Novska
Šalindrija Ilija Mlaka, Novska
Šalindrija Lazo Mlaka, Novska
Šalindrija Milan Mlaka, Novska
Šalindrija Ostoja Mlaka, Novska
Šalindrija Ranko Mlaka, Novska
Šalindrija Savo, st. Mlaka, Novska
Šalindrija Filip Mlaka, Novska
Šašić V. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić M. Mile Kirin, Vrginmost
Šašić P. Mile Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić S. Miloš Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić V. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić M. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić V. Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić Vasilija Rade Gornji Sjeničak, Karlovac
Šašić Simo Kirin, Vrginmost
Šećo
Šekerović Mihajlo Zenica
Šestan V. Mile Donji Sjeničak, Karlovac
Šiljkut Vlado Hadžići
Šimić Ilija Sarajevo 17. VII 1942.
Šipovac Boro Zenica 17. VII 1942.
… Todor iz Bosne
112 nepoznatih žrtava.

U Karašoku

Aleksić Jovan Miljkovac, Niš
Aleksić Miodrag Peć
Andrić Dobrivoj Krajnovci (?)
Anđelić Miodrag Užice
Babić Radomir Niš
Besarabić Mihailo Beograd
Bečanović Aleksandar Albe Guncati, Knić
Bogdanović Borđe Razgojna, Leskovac
Branković Todor Banjaluka
Buđevac Dimitrije Vučkovica, Knić
Vajević Vidoje Roge, Požega Užička
Vesnić Ilija Gorjani, Užice
Višnjički Petar Crepaja, Kovačica
Vujić Borisav Dublje, Bogatić
Gucković
Dinić Jovan Džonda Niš
Dinić Sima Niš
Drndarević Dobrivoj Rupeljevo, Užice (Milivoj ?)
Đokić Dragoljub iz Raćevine
Đoković Milenko Ravni, Užice
Đorđević Danilo Draževac, Obrenovac
Đorđević Miladin Sipić, Rača Kragujevačka
Đorđević V. Ratomir Velikn Krčimir, Gadžin Han
Đorđević Stojan Čubura, Merošina
Živanović Miroljub Korman, Kragujevac
Živković MIlinko Kalinovac, Ub
Zarić Vlada Kragujevac (?)
Ilić Živko Čubura, Merošina
Ilić A. Živojin Ličje, Gadžin Han
IlIć S. Živojin Ličje, Gadžin Han
Ilić A. Nikola Veliki Krčimir, Gadžin Han
Icić Slavko Gradašnica, Leskovac
Janković Božidar Bežište, Bela Palanka
Janković Živorad Niš
Janošević Bora (Dobrivoj?) NabrĐe, Požarevac
Jezdimirović Lazar Kalenić, Ub
Jovanović Ljuba Malo Krčmare, Rača Kragujevačka
Jovanović D. Živojin Veliki Krčimir, Gadžin Han
Jovanović Mihailo Kalča Malča, Niš
Jokić Rade Ljubanje, Užice
Joksić Joviša Lipnica
Jocić Mitar Užice
Kaplarević Dobrica Čačak
Karamarković Milić Niš
Karamarković Svetozar Valjevo
Kitanović M. Božidar Ličje, Gadžin Han
Kosjerović Milić Sevojno, Užice
Kovačević Miladin Mlađo Užice
Kovačević Radovan
Krstić Vukašin Mokra, Bela Palanka
Lakićević Blagoje Zorovac, Bojnik
Linca Jovan Uzdin, Kovačica
Lukić Desimir Kožuar, Ub
Luković Života Dragčić (?)
Lupulović Života Jasikovo, Majdanpek
Marić Zlatomir Binća Ušće, Obrenovac
Marjanović Borivoj Babičko, Leskovac
Marjanović Vitomir Leskovac
Marković Borivoj Manić, Barajevo
Marković Đorđe Niš
Marković Živko Skela, Obrenovac
Marković Žika Bela Palanka
Marković Milivoj Beograd
Marković Radomir Niš
Marković Toplica Smederevo
Mandić Miodrag Gornji Milanovac
Masal Tihomir Užice
Meder Franc Beočin
Mijatović Živojin Sevojno, Užice
Mijušković Borđe Ub
Miladinović (Petrović?) Zdravko iz Posavine
Milenković Ljubiša Kragujevac
Milenković Petronije Lužnice, Kragujevac
Milovanović Branko Bela Palanka
Milojković Mirko Štrbovac, Babušnica
Milošević Milovan Šljivovac, Kragujevac
Miljković Jevrem Štrbovac, Babušnica
Mitić Živojin Moklište, Gadžin Han
Mićić Adam Godovik, Požega Užička
Mićić Mićo Godovik, Požega Užička
Mišović Milivoj Zabrežje, Obrenovac
Mladenović Rajko Donji Rinj, Bela Palanka
Mrdalj Ilija Tomingaj, Gračac
Nikolić Vukadin Bela Palanka
Nikolić Strajin Ub
Nišavić Miloje Gubetin, Prokuplje
Novaković Radovan Ševarice, Šabac
Novičić Dobrivoj Neresnica (?)
Obradović Dragomir Gornje Komarice, Kragujevac
Pavlović Aleksandar Manić, Barajevo
Pavlović Milisav Ljubić
Pavlović Miodrag Gola Glava, Valjevo
Panić Dragan Ćuprija
Pantelić Cvetko Brezovica, Kruianj
Pejić Miodrag Niš
Pejić Predrag Bela Palanka
Perić Dobrivoj Čubura, Merošina
Perunović Petar Retkocer, Medveća
Petković Branko Nnš
Petković Vidoje Krupanj
Petrović Vlada Razgojna, Leskovac
Petrović Dragomir Čubura, Merošina
Petrović Milutin Male Pčelice, KraguJevac
Petrović … Vranje
Popović Aleksandar Kršna Glava, Ub
Prvulović … Polorevac
Radeka Petar Kovin
Radivojević Milijan Gorobilje, Požega Užička
Radović Petar Podgorica
Ranisavljević Radojica Kožuar, Ub
Ranitović Ilija Banjani, Ub
Repac Stevan Ub
Rikanović Vučić Gornja Gorevnica, Čačak
Ristić Mića Valjevo
Savić Bogoljub Gornja Gorevnica, Čačak
Savić Radovan Veliki Krčimir, Gadžin Han
Savić Tihomir Dren, Obrenovac
Sevdić Dragoljub Urovci, Obrenovac
Sofranić Aleksandar
Bajiša Banjani, Ub
Sofronić Radomir Brezovica, Ub
Srdanović Ilija Prnjavor
Stanišić Nebojša Sarajevo
Stanković Jevrem Štrbovac, Babušnica
Stanković M. Milija Ličje, Gadžin Han
Stevanović Radojica Prokuplje
Stevanović Todosije Prokuplje
Stoiljković-Marinković S Atanasije Donje Dragovlje, Gadžin Kan
Stojanović Živojin Čubura, Merošina
Sučević Dane Uroševac
Tešić Marko Dragodol, Osečina
Tešić Mitar Dragodol, Osečina
Todorović Vasilije Beograd
Todorović Čedomir Zvečka, Obrenovac
Toplica Milan Beograd
Travica Milenko
Tričković Borisav Babušnica
Tumbac Stevan Mionica
Bosić Slavko Stapari, Užice
Urošević Zlatomir Banjani, Ub
Uskoković Božidar Krcun Niš
Cvetić Radisav Guncati, Knić
Cvetković Boža Veliki Vrtop, Gadžin Han
Cerovina Mirko (Marko?) Metković
Čolović Marinko Čestin, Knić
Šušić Nebojša Sarajevo
… Bora
119 nepoznatih žrtava.

UMRLI U PUTU OD KARAŠOKA DO USENA

Burović Milorad Leskovac
Cakić Gojko Leskovac

U Usenu

Avramović Cvetko
Alagić Adem Konjic
Alar Ivica Otočac 13. V 1943.
Andrić Branko Prijevor, Čačak
Andrić Radovan Prijevor, Čačak
Anđelković Branislav Prokuplje 27. II 1943.
Arsić Svetomir 7. XII 1942.
Balać Đuro Mlaka, Novska 7. III 1943.
Balać Milan Mlaka, Novska 11. IV 1943.
Banković Miladii 9. II 1943.
Banović Božo Prnjavor
Banjeglav S. Damjan Kinjačka, Sisak
Barać Mirko
Baćević Niko
Bašić Miloš
Beganović Mula Ričice, Zenica
Bekić D. Gojko Velika Kinjačka, Sisak
Bekić V. Dušan Velika Kinjačka, Sisak
Bekić M. Lazo Velika Kinjačka, Sisak
Bekić M. Milan Velika Kinjačka, Sisak
Bekić M. Milovap Kinjačka, Sisak
Bekić Miško 4. XI 1942.
Bekić S. Nikola Velika Kinjačka, Sisak
Benković-Peškir Vaso Blinjski Kut, Sisak
Bjelaš Milan Bioci, Sarajevo
Blagojević Mihailo Bosanski Novi
Blažić Rada Kumane, Novi Bečej
Bogićević Radisav Liso Polje, Ub
Bogosavljević Radojko Prnjevor, Čačak
Bogušić Zdravko Sarajevo
Boksić Bogdan Bestrma, Sisak
Bolf Dragutin Zagreb
Boras Ninko Konjic
Botić Dragutin
Bratić Milan Bakovica
Brborić Rado Konjic
Bujić Mladen Sarajevo
Bunčić Jovan Bestrma, Sisak
Vasić Živko Stubline, Obrenovac
Vasić Živorad 16. II 1943.
Vasić Života Dren, Obrenovac
Vasić Rajko Dren, Obrenovac
Vidaković Vaso 5. XII 1942.
Vidaković Živorad Brgule, Ub
Volf Vlado Zenica
Vrabac Žarko Prnjavor
Vrabac Stevo Prnjavor
Vujičić Nikola
Vukas Buro Jasenovac, Novska
Vukas Stevo Jasenovac, Novska
Vuković Borđe Sarajevo
Vukosavljević Dejan Sarajevo
Vuletić Ilija Jasenovac, Novska
Vuletić Rajko Jasenovac, Novska 5. XII 1942.
Vučićević Branislav
Vučković Branko Čačak
Gabrić Božo Sarajevo (rođen u Metkoviću)
Gajić Tihomir
Garabija Zdenko Osijek
Gvozdenović Borđe Sarajevo
Gemberovski Juraj Komarnica, Nova Gradiška
Gemberovski Roman Komarnica, Nova Gradiška
Glišić Despot Zabrežje, Obrenovac
Govedarica Anđelko Sarajevo
Govedarica Vitomir Sarajevo
Gogić Drago Sarajevo
Gogić Milutin Crnotina (?), Sarajevo
Gostiljac Radenko Lnpnica
Grabicki Albert (Adelbert?) Zagreb
Grgić Veljko Blažuj, Ilnca
Grgić Nikola 15. II 1943.
Grković Jovo Bestrma, Sisak
Grtić Božo Blažuj, Ilica
Grtić Gojko Blažuj, Ilidža
Grubić Bogdan Blinjski Kut, Sisak 19. II 1943.
Grubić J. Božo Blinjski Kut, Sisak
Grubić J. Bojko Blinjski Kut, Sisak
Grubić N. Boško Blinjski Kut, Sisak
Grubić M. Jovo Blinjski Kut, Sisak
Grujičić Gavro Jasenovac, Novska
Grčić Živan Stubline, Obrenovac
Grčić Prodan Stubline, Obrenovac
Gršić Branislav 7. I 1943.
Gunjak Simo Hadžići
Damjanović Milan Rečica, Leskovac poč. 1943.
Delahmetović Ramnz Visoko
Didulica N. Jovo Kinjačka, Sisak
Dodiković Osto.ja Nova Gradnška
Dodiković Ostoja, ml. Nova Gradiška
Dokić Neđo Sarajevo
Dolenc Rudolf SaraJevo
Domba Josif Sarajevo
Dombaj Stjepan Sarajevo
Drabić Živko 21. XII 1942.
Dragić Živko Malešići
Dudić Rade Prnjavor
Đokić Dragomir 22. III 1943.
Đokić Neđo Koševo, Sarajevo
Đorđević Živorad Stubline, Obrenovac
Đukanović Janićije Tavna, Bijeljina
Đukić J. Boro Blinski Kut, Sisak
Đukić Milorad Vidova, Čačak
Đukić Petar Blinjski Kut, Sisak
Đurić Lazar Blinjski Kut, Sisak
Đurić Miloš
Đurić M. Mirko Kinjačka, Sisak
Đurić J. Nnkola Kinjačka, Sisak
Đurić M. Nikola Mala Kinjačka, Sisak
Đurić N. Nikola Mala Kinjačka, Sisak
Đurić S. Nikola Kinjačka, Sisak
Đurić Rajko Kinjačka, Sisak
Đurić M. Ranko Kinjačka, Sisak
Đurić P. Ranko Kinjačka, Sisak
Đurić Cvetko Blinjski Kut, Sisak
Đurišić Vojin Čačak
Ešpek Boško Blažuj, Ilidža
Živanović Miloje
Zarović Živorad Stubline, Obrenovac
Zvečevac Buro (Boko) Mlaka, Novska
Zvečevac Mirko 1. III 1943.
Zvečevac Mitar Mlaka, Novska
Zotović Slavko Konjic
Ilić Budimir
Isić Esad Visoko 6. XII 1942.
Jadrić Mirko (Dalmacija) IV 1943.
Jakovec Rudi Nova Kapela, Nova Gradiška
Jakovljević Vladan Janičićevo 2. XII 1942.
Jakovljević Mirko 5. XII 1942.
Jalovica Jovo Zenica
Janušek Zvonko Nova Gradiška
Jevremović Života Toponica, Knić
Jevtić Dragutin Stubline, Obrenovac
Ješić Dragomir Godovik, Požega Užička
Jovanović Bogoljub Kragujevac
Jovanović Živorad Stubline, Obrenovac
Jovičić Svetomir
Jonaš Jano Kovačica 22. IX 1942.
Jurišić Ivan Brod Varoš
Jurišić Josip Slavonski Brod
Kalaba Stevan Kinjačka, Sisak
Kapetina Vaso Blažuj, Ilidža
Kapor Mirko Pančevo (rodom iz Hercegovine)
Karabin Milan Mokrin
Karlović Jovo Kinjačka, Sisak
Katić Momčilo Kožuar, Ub
Kvaščev Deso Kumane, Novi Bečej
Kentrić Ljubomir Sarajevo
Kentrić Miroslav Sarajevo
Kepdžija I. Ostoja Blinjski Kut, Sisak
Kepdžija S. Pero Blinjski Kut, Sisak
Kešelj Stevo Bakovica
Kikoš Draga Ljubinić, Obrenovac
Kladar Mirko Bestrma, Sisak
Knežević Neđo
Knez Ivan Zeiica
Kovačević Jovica Živčani, Slatina
Kojin Marinko Kumane, Novi Bečej
Kolarić Gojko
Komarica Vojin 27. XII 1942.
Komarica Mišo Sarajevo
Kompoš Ivan 2. III 1943.
Korica Stojan
Krako Jovan
Krišković Zvonko Staro Petrovo Selo
Krkljuš Nikola Pavlovac 10. IV 1943.
Krstić A. Božidar Veliki Krčimir, Gadžin Han
Krstić Mihailo Vidova, Čačak
Krstić V. Mladen Veliki Krčimir, Gadžin Han
Krstić M. Petronije Veliki Krčimir, Gadžin Han
Krstić V. Svetomir Velikn Krčimir, Gadžin Han
Krunić Milan Nova Kapela, Nova Gradiška
Kukšec Stevan Zagreb
Lazić Vaso Rečica, Sarajevo
Lazić Miloš Bestrma, Sisak
Lazić Mirko Bestrma, Sisak
Lazić Petar Bestrma, Sisak
Lazić Ranko Bestrma, Sisak
Lelić Alija Bosanska Gradiška IV 1943.
Lužaić Nenad
Maglajić Stanislav Pakrac
Maletković Ratko Gornja Vrbara, G. Milanovac
Maksimović Dimšo Blažuj, Ilidža
Maksimović Predrag Sarajevo
Malbaša Mile Mlaka, Novska
Manojlovnć Miladin Visoko 20. IX 1942.
Marinković Živorad
Marinković Pera X 1942.
Marinović Josip Sarajevo 6. XI 1942.
Marković Kojo Jasenovac, Novska
Martinovnć Josip Sarajevo
Marušić Vladpmir Pranjani, G. Mnlanovac
Maslek Mile
Matić Mića Stubline, Obrsnovac
Mahić Salem Ljubuški 18. XI 1942.
Mackar Nikola Zvečka, Obrenovac
Milenković Stevan Donja Lakošnica, Leskovac
Milenović Tihomir 28. II 1943.
Milivojević Rajko Teževica
Milićević Čeda Vršac (rodom iz Koceljeva)
Milojković Đorđe 18. XII 1942.
Miloradović Stojan Kušiljevo, Svilajnac
Milosavljević Ljuba Kumane, Novi Bečej
Milosavljević Spasoje 23. III 1943.
Miljković (Milojković) Vitomir 16. XII 1942.
Mitrović Vojin
Mitrović Mika Obrenovac
Mišić Živojin Veliki Krčimir, Gadžin Han 10. IV 1943.
Muždeka Milan Nova Gradiška
Musijović Dejo Konjic
Narančić Buro Kinjačka, Sisak
Nešović Dragoslav 5. II 1943.
Nikolić Dragomir
Nikolić Dušan Stubline, Obrenovac
Nikolić Živorad Veliki Crljeni, Lazarevac
Nikolić Ivanko Trstenšda, Obrenovac
Nikolić Milan Sarajevo
Ninković Milan Prnjavor 8. XII 1942.
Ninović Gavro Sviće, Zenica
Novaković Vitomir
Obrenović Aleksandar Sarajevo 17. X 1942.
Oroz Gojko 20. II 1943.
Oroz Miloš 27. III 1943.
Pavlović Čedomir iz Valjevske podgorine
Pajić Dušan Bestrma, Sisak
Pajić Mirko Bestrma, Sisak
Pajić Nikola Bestrma, Sisak
Pajić Nikola Bestrma, Sisak 1. I 1943.
Pandurov Marinko Melenci, Zrenjanin
Pantelić Miloje Prijevor, Čačak
Pejaković B. Miloš Blnnjski Kut, Sisak
Perenčević Dragan
Perenčević Miloš Bestrma, Sisak
Pest Josip Sarajevo
Petković Jordan 11. XII 1942.
Petrović Vlastimir 6. XII 1942.
Petrović Živko Trstenica, Obrenovac
Petrović Radojko Slatina 24. XI 1942.
Petrović Radojko Slatina 24. IV 1943
Petrović Radojko Stubline, Obrenovac
Pešikan Srećko Bioci, Sarajevo
Peškir P. Miloš Blinjski Kut, Sisak
Pikulić Milan Pofalići, Sarajevo
Pinjagić Munib Visoko 24. XII 1942.
Pleho Jusuf Sarajevo
Podunavac Miloš Kikinda 14. XI 1942.
Podunavac-Lazić Mploš Kinjačka, Sisak
Poe Aleksandar Sarajevo 23. XII 1942.
Polić Ibro Konjic
Popović Vojislav Sarajevo
Popović Buro Blažuj, Ilica
Popović Mirko Parta, Vršac 25. VII 1942.
Popović Radomir Loznica 4. IV 1943.
Popović Stevan 30. XII 1942.
Prlić Živadip Kragujevac
Purlović Čedomir 30. III 1943.
Puškec Josip
Radić Milan Sarajevo
Radić Ostoja Sarajevo
Rajković Milivoj Slatina
Rakić Nikola Bioci, Sarajevo
Ranković Bogoljub Obrenovac
Ranković Bogoljub Prijevor, Čačak
Ranković Mnladin Stubline, Obrenovac
Račević Niko
Rogušić Zdravko Sarajevo
Savić Živorad Stubline, Obrenovac
Savić Miroslav Sarajevo
Savić Tihomir Dren, Obrenovac
Simeunović Branko Sarajsvo
Simeunović Dragomir o. XII 1942.
Simić Svetislav Smoljinan 4. XI 1942.
Sihrovski Adolf Sarajevo
Skoro Mladen Mokrine
Spiridonović L. Petronije Mali Krčimir, Gacin Han
Sredojević Ivan
Srećković Dragoslav Zabrežje, Obrenovac
Stamenić Živko Stubline, Obrenovac
Stamenić Ljubisav Stubline, Obrenovac
Stamenić Slavko Stubline, Obrenovac
Stanimirović Blagoje 18. III 1943.
Stanić Milan
Stanković Dimitrije
Stanković Žnvojin 6. III 1943.
Stanković K. Sava Sopotnica, Gacin Han
Stanojević Momčilo Kožuar, Ub 8. IV 1943.
Stevanović Dragutin Strižil
Stević Jelisav Mojkovac, Krupanj
Stepanović Milosav Draževac, Obrenovac
Stefanović Sava 8. II 1943.
Stojanović Borće Prnjavor 4. XII 1942.
Stojanović Mika
Stojković Milorad Kušiljevo, Svilajnac 18. XII 1942.
Stolić Stevo 2. XII 1942.
Suvajdžić Nikola 3. I 1943.
Tadić Dušan Sarajevo
Tanić Aleksandar
Tatić Toma Kumane, Novi Bečej
Tahmiščija Pašo Zenica
Tešić Radomir Gornji Milanovac 25. III 1943.
Timarac Nedeljko 2. XII 1942.
Todorović Borivoj
Todorović Gligorije Veliki Krčimir, Gacin Han
Torćanski Zdravko Paraš
Tošić Miloš Pilatovići, Požega Užička
Trivunčić Gojko Jasenovac, Novska
Trivunčić Vaso Jasenovac, Novska
Trivunčić V. Kosta Jasenovac, Novska
Trifunjagić Laza Kumane, Novi Bečej
Trkulja Pero Kinjačka, Sisak
Tuba Simo Zenica
Tutunović Tihomir Slatina
Tucaković Dušan Nova Gradiška
Ćeramilac Radenko Čačak
Ćuviz Krsta Živčani, Slatina
Filipović Dejan Zabrežje, Obrenovac
Filipović Lazar Visoko 12. XII 1942.
Hafisbegović Avdo Sarajevo
Hondo Dervo Konjic
Cvetković Milorad Stančići, Čačak
Cvijanović Budimir Bestrma, Sisak
Cvijanović Ranko Bestrma, Sisak
Cicović Mladen Lajkovac
Džakula Dušan
Džeba Vjekoslav Konjic 18. VII 1942.
Džunić Stevan Dren
Šiljak Boško Bosanska Dubica
Šiljkut Drago Pazarić, Hadžići
Šošević Zikrija Foča
Špiljak …
96 nepoznatih žrtava.

U Korgenu

Ananić Pavle Trnjani, Slavonski Brod 1. I 1943.
Andrić Života Osladić, Valjevo 24. XII 1942.
Andrić Nikola Osladić, Valjevo 17. VII 1942.
Anteljević Živorad Loznica 27. XI 1942.
Antić Milosav Binovac, Smederevo 16. III 1943.
Balać Kosta Mlaka, Novska 13. XI 1942.
Bjelić St. Jovan Gornji Sjeničak, Karlovac 26. I 1943.
Bjelić D. Simo Gornji Sjeničak, Karlovac 14. X 1942.
Bjeličić Radojko Sirogojno, Čajetina 28. XII 1942.
Blagojević Savo Brenica, Niš 17. VII 1942.
Blažić Rada Kumane, Novi Bečej 21. II 1943.
Bogdanović Dragoljub Komarica, Vlasotince 3. I 1943.
Bogojević Pero Gornja Pištana, Orahovica 11. III 1943.
Božović Milosav Borač, Knić 1. XI 1942.
Bosančić Mirko Svodna, Bosanski Novi 6. I 1943.
Branković Stratimir Pirot 14. X 1942.
Vasiljević Andon Prokuplje 20. X 1942.
Vasić Miodrag Požarevac 24. VIII 1942.
Vidaković Miloš Ravnaja, Krupanj 4. XII 1942.
Vićentić Bogoljub Brštica, Krupanj 31. X 1942.
Vukanović Stojan Vlasina 21. IX 1942.
Vuković Vukašin Smederevo 8. X 1942.
Vučićević Velimir Ovsište, Topola 21. IX 1942.
Vučković Dušan iz Korduna 17. VII 1942.
Gajić Vladimir Gunjaci, Osečina 17. VII 1942.
Gajić Dušan Tolisavac, Krupanj 13. IX 1942.
Gajić Milorad Golobok, Smed. Palanka 1. II 1943.
Gamanović Vojislav Jabukovac, Petrinja 8. IX 1942.
Gligorić Miomir Rujevac, Ljubovija 8. IV 1943.
Gradina Milan Banjaluka 15. VIII 1942.
Grujić Dragomir Darosava, Aranđelovac 8. XI 1942.
Grujić Živorad Darosava, Aranđelovac 4. I 1943.
Grujić Radovan Darosava, Aranđelovac 5. I 1943.
Dimitrijević Stanko Gornje Krajince, Leskovac 14. X 1942.
Dimitrijević Čedomir Gradac, Valjevo 17. VII 1942.
Dramlić Milorad Guča 8. IX 1942.
Dursun Ratko Zenik, Ilidža 29. I 1943.
Đorđević Bogoljub Prnjavor, Batočina 13. II 1943.
Đorđević Radomir Lunjevica, Gornji Milanovac 4. X 1942.
Borđić Savo Gunjaci, Osečina 17. I 1943.
Đurić Lazar Šljivovac, Vrginmost 14. X 1942.
Erić Milorad Sokolac
Živić Božidar Moklište, Bela Palanka … XI 1942.
Živković Dušai Kikinda 27. III 1943.
Živković Živojin Obrenovac 17. VII 1942.
Zahsek Ivan iz Slovenije 17. VII 1942.
Ivanović Dragiša Sepci, Rača Kragujevačka 17. X 1942.
Inđić Radomir Klašnić, Mionica 25. I 1943.
Isailović Radovan Zvečka, Obrenovac 8. IX 1942.
Janjić Bogdan Vrbić, Krupanj 30. I 1943.
Janjić Stanoje Vrbić, Krupanj 18. VIII 1942.
Jeftić Bogoljub Beograd 17. VII 1942.
Jovanović Borisav Piskupovo, Leskovac 8. XI 1942.
Jovanović Branislav Miloševac 3. XII 1942.
Jovanović Velimir Miloševac 25. IX 1942.
Jovanović Dragoljub Pusa Orašac, Obrenovac 17. XII 1942.
Jovanović Lazar Obrenovac 8. IX 1942.
Jovanović Živko Mila Lapotince, Bojnik 17. VII 1942.
Jovanović Ljubisav Baćevac, Barajevo 16. II 1943.
Jovanović Radomir Prokuplje 16. X 1942.
Joksić Miladin Zvečka, Obrenovac 8. XI 1942.
Kvasnica Hinko Beograd (rodom iz Lugnje, ČSSR) 17. II 1942.
Kobas Jan Bela Palanka (rodom iz ČSSR) 13. VIII 1942.
Kojić Dragomir Veliko Polje, Obrenovac 14. IV 1943.
Komušanac Ivan Zagreb 8. IV 1943.
Kremić Simo Bajina Bašta 17. VII 1942.
Krstić Branislav Beograd 17. VII 1942.
Kulišić Radojica Godovik, Požega Užička 17. VII 1942.
Lazarević Miladin Milatovac, Batočina 6. XI 1942.
Lazić Mateja Azanja, Smed. Palanka 17. VII 1942.
Lazić Miloje Vrbić, Krupanj 19. X 1942.
Lazić Milutin Vukićevica, Obrenovac 24. X 1942.
Lukić Dragomir Sarajevo 10. IV 1943.
Magdinović Filip Tetovr 17. VII 1942.
Maksimović Milan Murgaš, Ub 10. IX 1942.
Malešević Bogdan Carina, Osečina 14. VIII 1942.
Malošić Ivan iz Slovenije 18. VIII 1942.
Marinković Živorad Ravnaja, Krupanj 24. XII 1942.
Marić Gojko Bačka Topola 2. VIII 1942.
Marić Miloš Dren, Obrenovac 2. XII 1942.
Marjanović Dobrivoj Požega Užnčka 21. XII 1942.
Marković Dragutin Lozničko Polje, Loznica 12. X 1942.
Marković Milan (Miodrag?) Viševac Rača Kragujevačka 17. X 1942.
Marković Milovan Brzan, Batočina 4. I 1943.
Marković Miodrag Skela, Obrenovac 2. I 1943.
Matić Miodrag Vukićevica, Obrenovac 10 IX 1942.
Matić Miodrag Milatovac 15. VIII 1942.
Mnladinović Dragoslav Bare, Požarevac 5. I 1943.
Milanović Buro Suvaja, Bosanski Petrovac 28. X 1942.
Milenković Petar Ratare 29. I 1943.
Miletić Božidar Veliki Popovac, Petrovac 22. XII 1942.
Milić Momir Špaj, Bela Palanka 5. XI 1942.
Milovanović Marinko Ljubnnić, Obrenovac 20. I 1943.
Milunović Miodrag Viljuša, Čačak 10 X 1942.
Miljković Vojnslav Veliki Krčimir, Gacin Han 6. IV 1943.
Mirković Spasoje Orašac, Obrenovac 10. X 1942.
Mitić Bogdan Danko Golubac 28. X 1942.
Mihajlović Rista Jelošnik, Tetovo 31. XII 1942.
Mišić Jevrem Veliki Krčimir, Gadžin Han 11. II 1943.
Mišić Milisav Veliki Krčimir, Gašš Han 15. I 1943.
Mladenoiić Dušan Prokuplje 17. VII 1942.
Negovanović Mihailo Grabovac, Obrenovac 11. IX 1942.
Nedeljković Radivoj Saraorci, Smederevo 15. I 1943.
Nešić Aleksandar Pirot 8. XI 1942.
Nikolić Borivoj Ravnaja, Krupanj 25. X 1942.
Nikolić Dragoljub Veliki Krčnmir, Gašš Hap 24. I 1943.
Nikolić Dragoljub Sirdija, Koceljevo 10. X 1942.
Nikolić Milivoj Veliki Krčimir, Gadžin Han 5. IX 1942.
Nikolić Milisav Veliki Krčimir, Gadžin Han 12. IX 1942.
Nikolić Slobodan Niš 8. IX 1942.
Novaković Dušan 17. VII 1942.
Novaković Ivan iz Korduna 11. VIII 1942.
Novaković Mile Kupljensko, Vojnić 16. II 1943.
Novaković Slobodan Brale Čačak 5. I 1943.
Ostojić Đorđe Bajina Bašta 26. X 1942.
Pavić Bogoljub Ševarice, Šabac 17. VII 1942.
Pavlović Velimir Blaznava, Topola 6. XI 1942.
Pavlović Ranisav Obrenovac 17. VII 1942.
Pajević Aleksandar Pljevlja 9. X 1942.
Panić Živko Koprivka (?), Tuzla 2. XII 1942.
Pantić Radosav Radovanje, Velika Plana 26. X 1942.
Perdić Marko Lećevica, Split 10. III 1943.
Perišić Jovan Stapari, Užice 12. X 1942.
Petrović Vlastimir Vidova, Čačak 3. I. 1943.
Petrović Ljubomir Ušće, Obrenovac 17. VII 1942.
Petrović Radovan Gostilje, Čajetina 17. VII 1942.
Petrović Stojan Vrhovine, Ub, 14. VIII 1942.
Pešić Aleksandar Leštane, Grocka 6. II 1943.
Pešić Vladislav Milatovac, Batočina 31. I 1943.
Pirić Jovan Čubukovac, Kraljevo 17. VII 1942.
Popović Velizar Orašac, Obrenovac 15. XI 1942.
Popović Dragomir Mihajlovac 21. X 1942.
Popović Mirko Orašac, Obrenovac 17. VII 1942.
Popović Svetislav Prnjavor, Šabac 15. X 1942.
Popović Stepan Beloljnn, Prokuplje 17. VII 1942.
Preradović Petar Kragujevac 3. IX 1942.
Pržulj Veljko Žljebovi, Sokolac 12. X 1942.
Prodanović Radonja Čestin, Knić 20. I 1943.
Radivojević Pavle Rošci, Čačak 12. X 1942.
Radovanović Živorad Kumane, Novi Bečej 18. II 1943.
Radojčić Vladislav Raduša, Ub 27. VII 1942.
Radojčić Vojmnr Vukićevica, Obrenovac 21. I 1943.
Radojčić Žarko Vukićevica, Obrenovac 19. I 1943.
Radulović Živorad Komirić, Osečnna 17. VII 1942.
Ranđelović Borće Ovsinjac, Gacnn Han 17. VII 1942.
Ranković Živojin Stubline 14. X 1942.
Redaj Nikola Obrenovac 5. I 1943.
Repac Nikola Široka Kula, Gospić 28. X 1942.
Romić Buro Obrež, Daruvar 24. XI 1942.
Savić Ilija Bela Palanka 17. VII 1942.
Savić inž. Siniša Čačak (rodom iz Niša) 17. VII 1942.
Samardžija Branko Vraneši, Sarajevo 14. II 1943.
Svoboda Karlo Kraljevo 17. VII 1942.
Simeunović Milivoj Golubac 9. V 1943.
Simić Mladen Cerovac, Smederevska Palapka 17. VII 1942.
Skorić Mnlosav Mojković, Krupanj 3. IV 1943.
Stamenić Dragoslav Stubline, Obrenovac 17. X 1942.
Stamenić Mirko Stubline, Obrenovac 17. VII 1942.
Stamenković Miroslav Zaglavica Jagodina 6 X 1942.
Stanković Vojislav Veliki Krčimir, Gadžin Han 15. III 1943.
Stanković Dragutin Veliko Trnjane, Leskovac 15. XI 1942.
Stanković Živojin Prokuplje
Stanojlović Milutin Darosava, Aranđelovac 1. X 1942.
Stanojlović (Stanojević?) Milorad Darosava, Aranđelovac 29. X 1942.
Stanojlović Svetislav Darosava, Aranđelovac 1. X 1942.
Stevanović Milentije Tijovac, Svrljig 1. XII 1942.
Stepanović Dragoljub Radvinci (?) 10. XII 1942.
Stefanović Živan Lukovica, Svilajnac 17. VII 1942.
Stefanović Ivan Mojković, Krupanj 21. II 1943.
Stojadinović Boris Obrenovac 12. XII 1942.
Stojanović Aleksandar Veliki Krčimir, Gadžin Han 16. I 1943.
Stojanović Jefto Lokanj, Zvornik 12. XII 1942.
Stojanović Svetozar Donje Krajince, Leskovac 1. X 1942.
Stojčev Panta Dobrinja, Gornji Milanovac 10. X 1942.
Stošić Milorad Brezovice, Krupanj 17. VII 1942.
Subotić Špiro Lešane, Knin 5. III 1943.
Telišman Štefan Zagreb 27. X 1942.
Timić Dobrosav Požarevac 10. X 1942.
Todorović Vukašin Knjaževac 3. IV 1943.
Todorović Žika Grajevce, Leskovac 17. VII 1942.
Todorović Petar Grajevce, Leskovac 17. VII 1942.
Todorović Radomir Kovači 21. XI 1942.
Todorović Slobodan Niš 17. VII 1942.
Topalović Dušan Gorobilje, Požega Užička 12. XII 1942.
Trifunović Svetislav Štitar, Šabac 17. VII 1942.
Ćirović Dragoslav Gornja Gorevnica, Čačak 8. IX 1942.
Ćuruvija Borđe Sremska Mitrovica 14. X 1942.
Udovica Rudolf Banatski Karlovac 17. VII 1942.
Urošević Miroslav Gunjaci, Osečina 17. XII 1942.
Ferjančić Viktor Celje (?) 9. X 1942.
Filimonović Bogoljub Grabovac, Obrenovac 4. IV 1943.
Fodor Marko Beograd (rodom iz Temišvara) 17. VII 1942.
Forcan Manojlo Rogatica 4. X 1942.
Hladni Ferdinand Irig 21. IX 1942.
Cvetićanin Vojo Visuć, Udbina 28. X 1942.
Cvetković Mihailo Žaca Štulac, Medveća 11. V 1943.
Cvijetić Uroš Sokolac
Čokić Milorad Mladenovac 16. X 1942.
Šuvaković Spasoje Belo Polje, Obrenovac 5. II 1943.
2 nepoznate žrtve.

U Botnu

Ustanovljeno je da naznačeni datum smrti nekih žrtava nije tačan- ali pošto u nekim slučajevima tačan datum nije mogao biti utvrđen ostavljen je onaj koji je naveden u „Knjizi bolesnika" deportirca Aleksandra

Aleksić Petar Bratmilovce, Leskovac 25. I 1943.
Andrejević Borivoj Majur, Šabac 26. XI 1942.
Andrejević Živorad Beograd 4. XII 1943.
Andrijević Živorad Kragujevac 4. X 1942.
Andrić Kosta Dragodol, Osečina 29. XI 1942.
Anđelić Svetomir Lopatanj, Osečina 26. XI 1942.
Antonić Blagoje Urovci, Obrenovac 26. XI 1942.
Antonić Dragomir Ponikovica, Užice 26. XI 1942.
Antonović Borivoj Bela Crkva 15. V 1943.
Aranđelović Radomir Ovsinjinac, Gadžin Han 5. XI 1942.
Atanacković Ratomir Kučevo 1. XII 1942.
Ahmetović Hasan Gnjilane 23. III 1943.
Babić Slavko Zasavica (Mačva.)
Bakić Ilija Mećeća 21. VI 1943.
Banjac Miloš Klekovci, Bosanska Dubica 14. VII 1943.
Banjac Stevo Jablanica, Bosanska Gradiška 30. IX 1943.
Bjelić Miloš Kostajnica 20. VII 1943.
Bjelotomić Simeun Mećeća 6. XII 1943.
Božić Slobodan Valjevo 13. III 1943.
Bošković Živorad Ježevica 26. XI 1942.
Branković Krstivoj Lajkovac 26. XI 1942.
Brusić Sima Lazinac, Golubac 17. XI 1942.
Varničić Dragoslav Gorobilje, Požega Užička 3. I 1943.
Vasiljević Milosav Stančići, Čačak 4. XI 1942.
Vasić Svetislav Orašac 9. XI 1942.
Veković Ilija Danilovgrad 9. X 1942.
Vesić Ljubomir Ub 25. X 1942.
Vilić Sulejman Mutnik, Cazin 3. XII 1942.
Vlahović Branko Leskovac 25. I 1943.
Vojnović Dragoljub Koraćica, Mladenovac 23. VIII 1942.
Vojnović Mihailo Mazin, Gračac 26. XI 1942.
Vraneš Ljubomir Beograd 26. XI 1942.
Vranjevac Milovan Kruščica, Arilje 17. X 1942.
Vukomanović Ivan Radovanje, Velika Plana 21. I 1943.
Vukadinović Radosav Bogatić 26. XI 1942.
Vuković Bogomir Jelen Do, Požega Užička 19. XII 1942.
Vukosavljević Mlaćen Ježevica 10. XI 1942.
Vukosavljević Radoš Ljubić 11. I 1943.
Vuksan Buro Počitelj 26. XI 1942.
Gajić Vladimnr Crnjelovo, Bijeljiia 14. IX 1943.
Gajić Marko Raduč, Gospić 22. X 1943.
Galijan Milan Žirovac 25. I 1943.
Gačić Sreten Bratmilovac, Leskovac 25. I 1943.
Glišić Dragomir Brćani, Gornji Milanovac 25. X 1942.
Glišić Petar Bela Crkva 25. I 1943.
Glišić Slavko Jajce 26. X 1942.
Goga Mirko Gunjevci, Bosanska Dubica 6. VIII 1943.
Golubović Milosav Novo Selo, Velika Plana 5. XI 1942.
Grozdanović Velimir Ličje, Gadžin Han 20. VI 1943.
Davidović Radisav Osladić, Osečina 26. XI 1942.
Dalipanović Mladen Zaječar 28. IX 1942.
Damjanović Radisav Vrtiglav, Mionica 25. I 1943.
Damnjanović Vojislav Požarevac 21. III 1943.
Damnjanović Momčilo Užice 13. III 1943.
Dejanović Dušan Ostrvica 25. I 1943.
Dejović Buro Beograd 12. X 1942.
Dejović Luka Sevojno, Užice 20. X 1942.
Dešović Mnrko Novi Pazar
Diković Dragan Rupeljevo, Požega Užička 15. V 1943.
Dišić Miloš Koraćica, Mladenovac 3. XI 1942.
Dodić Čeda Leskovac 5. XI 1942.
Dragojlović Živorad Skela, Obrenovac 26. XI 1942.
Dragutinović Budimir Prekonoga, Svrljig 4. VIII 1942.
Dugić Miladin Natalinci, Rača Kragujevačka 26. XI 1942.
Dudić Bogdan Klinci, Valjevo 19. X 1942.
Đokić Živko Grabovac, Obrenovac 27. II 1943.
Đokić Ranđel Piskupovo, Leskovac 26. XI 1942.
Đorćević Danilo Devča, Merošina 6. XI 1942
Đorđević Žarko Donji Rinj, Bela Palanka 25. I 1943.
Đorđević OOrad Ljubinić, OOrenovac 23. IV 1943
Đorćević Obrad Paune, Valjevo 2. IV 1943.
Đorđević Prvoslav Aranćelovac 16. III 1943
Đorđević Cvetin Mojkovnć, Krulanj 3. XII 1942
Đurić Božndar Javor Prokuplje 28. VI 1943!
Đurić Lazar Bratiševac, Babušnica 11. XII 1942
Đurić Cvetko Leskovac 2 V 1943
Đuričić Savo Međeđa 13. V 194z!
Erović Milutin Boljkovci, Gornji Milapovac 21. XII 1942.
Živanović Jezdimir Orašac 26. XI 1942.
Živković Vojislav Niš 26. XI 1942.
Živković Dragoljub Žirovnica, Batočnna 16. XII 1942
Živković Mihailo Leskovac 26. XI 1942.
Živković Sava Požarevac 26. XI 1942.
Živković Svetozar D. Korignica, Bela Palaika 25. I 1943.
Žigić Snma Beograd 26. XI 1942.
Župić Branko Zagreb 15. X 1942.
Zdravković Krsta Crkovnica, Leskovac 8. XII 1942.
Zurovac Jovan Beograd 26. XI 1942.
Ivanković Petar Beograd 25. I 1943.
Ivanović Stojan Gornji Drenovap, Žitorađa 18. XII 1943.
Ivković Božpdar Gradašnica, Pirot 25. I 1943.
Ivković Borivoj Venčane, Aranćelovac 29. X 1942.
Ignjatovnć Miodrag Boljkovci, Gornji Milapovac 25. I 1943.
Ilić Vukašin Galibabinac, Svrljig 19. VI 1943.
Ilić Dragomir Nnš 30. IV 1943.
Ilić Dragutin Donje Krajince, Leskovac 21. XII 1942.
Ilić Živojin Ličje, Gadžin Han 18. XII 1942.
Ilić Svetislav Leskovac 1. IV 1943.
Ilić Sredoje Rastište, Bajina Bašta 31. III 1943
Ilić Srećko Pecka, Osečina 26. XI 1942.
Jakšić Relja Bijeljina 14. XII 1942.
Janković Živojin Kumane, Novi Bečej 15. X 1942
Janković Rade Demirovac, Bosanska Dubica 16. VII 1943!
Janković Stannmir Veliki Vrtop, Gadžin Han 25. I 1943.
Jevtić Ljubinko Brezovica, Ub 25. I 1943
Jevtić Milan Matijevac, Vladimirci 24. X 1942!
Jevtović Miloš Leušić, Gornji Milanovac 19. X 1942.
Jevtović Radomir Leušić, Gornji Milanovac 11. XI 1942
Jeković Dragan Bosanski Novi
Jelovac Lazar Mošorin, Titel 9. III 1943
Jerković Dušan Beograd 26. XI 1942
Jovanović Aleksandar Ostatovica, Babušnica 25 I 1943
Jovanović Bogosav Manić, Barajevo 28. X 1942
Jovanović Božidar Požarevac 14 h 1942
Jovanović Vasilije Mojković, Krupanj 7 XI 194^
Jovanović Dragan Valjevo 23 V 1943
Jovanović Dušan D. Krajince, Leskovac 24. X 1942.
Jovanović Žipadin Veliki Vrtop Gadžin Džan
Jovanović Ljubomir Veliki Vrtop, Gadžin Han 26 XI 942.
Jovanović Milorad Manić, Barajevo 2. X 942.
Jovanović Radomir Urovci, Obrenovac 26. XI 1942.
Jovanović Sima Gradašnica, Pirot 24 X J42
Jovanović Sreten Veliki Vrtop, Gadžin Han 4. III 943.
Jovović Mnlan Zabrće 30. IV 943.
Josipović Ivan Veliševac, Ljig 26 XI 1942.
Jocić Vitomir Ličje, Gadžin Han 25. 1 1943.
Karapandžić Milorad Pirot 12. XI 1942.
Kecojević Kosta Kragujevac 26. XI 194^.
Kitić Miodrag Niš 26. XI 1942.
Kovandžić Slavko Trstenica, Oorenovac 26. XI 1942.
Kozomarnik Valentin Ljubljana 15. IX 1J42.
Kozomora Lazar Beograd 5. XII 1942
Kondić Petar Prijedor 29. 111 1943.
Kostić Aleksandar Strožovce, Leskovac 29 XI 1942.
Kostić Božidar Zasavica, Mačva 7. II 1943
Kostić Vladimnr Malo Crniće 20. VIII 942.
Kostić Svetozar Stajkovce, Surdulica 25. 1 1943.
Kocić Borisav Pečenjevac, Leskovac 1. VI 1943.
Kocić Dragoljub Pečenjevac, Leskovac 9. IV 1943.
Kocić Petar Bučumet, Lebane 12. IV 1943.
Krljić Milan Mlaka, Novska 16. X 1942.
Krstić Božndar Gornji Prisjan, Vlasotince 10 X 943.
Krstić Vojislav Kec Lapovo, Batočina 13. III 1943.
Krstić Stevan Lelić, Va.ljevo 5. XI 1942.
Kujundžić Vladan Prijevor, Čačak 22. XI 1942.
Kukavica Ostoja Bosanska Gradiška 25. V 1943.
Kusurović Janko Banjani, Ub 25. I 1943.
Lazarević Milap Zabojnica, Knić 26. XI 1942.
Lazarević Nikola Donja Leskovica(?) 28. XI 1942.
Lazarević Čeda Jarušica (?) 6 XI 1942
Lazić Vojislav Konatica, Obrenovac 1. X 1942.
Lončar Marko Bosanska Dubica 5. VII 1943.
Ljubenović Krsta Gornji Dušnik, Gadžin Han 23. IX 1943.
Maksimović Nikola Leskovpca 2.1X 1942.
Mamutović Husein Drinjača, Zvornik 8. VIII 1942.
Manić Jovan Moklište, Bela Palanka 25 1 1943.
Manojlović Momčilo Pecka, Osečina 3. VI 1943.
Mančić Sreten Pirot 9. IV 1943.
Marinković Veljko Šabac 9. XI 942.
Marinković Vlastimir G. Crnuća (?), G. Milanovac 26. XI 1942.
Marinković Dragiša Šutci, Ljig 26. XI 1942.
Marinković Milan Bosanska Dubica 22. IX 1943.
Marinković Radisav Drežnik, Užice
Marinović Dragutin Miloševo 8. VIII 1942.
Marić Svetolik Mionica 26. XI 1942.
Marjanović Branko Bačvani (?) 1. VI 1943.
Marjanović Dragiša Ivanovci, Ljig 26. XI 1942.
Marković Dojčin Drajinac, Svrlltg 26. XI 1942.
Marković Milutin Velikn Krčnmir, Gadžin Han 22. IX 1943.
Marković Mitar Sr. Mitrovnca
Marković Nedeljko Rašanac, Petrovac 25. I 1943.
Marušić Vladan Pranjani, G. Milanovac 22. X 1942.
Marušić Mileta Pranjani, G. Milanovac 26. XI 1942.
Matić Borisav Vlasotince 26. XI 1942.
Matić Buro Bjelovar 26. XI 1942.
Matić Prvislav Viševac, Rača Kragujevačka 25. I 1943.
Mašović Murat Novi Pazar 6. V 1943.
Miladinović Vladimir Zelenik, Kučevo 30. X 1942.
Miladinović Vlajko Ostrovica, Niš 23. VIII 1942.
Milaković Dimitrije Lička Jesenica, Ogulin 26. XI 1942.
Milanović Prvislav Banjani, Ub 26. XI 1942.
Milenković Lazar Lunjevica, Gornji Milanovac 14. XI 1942.
Milenković Sima Gabrovac, Niš 8. VIII 1942.
Milenković Trojan Velika Kopašnica, Leskovac 26. XI 1942.
Milić Vlajko Gornji Mušić, Mionica 25. I 1943.
Milovanović Dragomir Dučić 25. I 1943.
Milojević Dimitrije Mramor, Merošina 22. XI 1942.
Milojević Dobrivoj Niš 29. III 1943.
Milojković Živadin Marina Kutina, Gadžin Han 29. IV 1943.
Milojković Pavle Sremska Mitrovica 6. V 1943.
Milosavljević Mnlan Kučevo 22. XI 1942.
Milošević Borisav Sepci, Rača Kragujevačka 20. IV 1943.
Milošević Milivoj Veliki Krčimir, Gadžin Han 22. IX 1942.
Milošević Nenad Periš, Svrljig 4. VIII 1942.
Milošević Čeda Vasilj, Knjaževac 31. V 1943.
Miljanović Ranko Međeđa 8. VII 1943.
Miljković Dobrivoje Štrbovac, Babušnica 9. XI 1942.
Mirić Mirko Demirovac, Bosanska Dubica 15. V 1943.
Mirković Dimntrije Knjaževac 25. I 1943.
Misirača Milutin Bosanska Dubica 14. VII 1943.
Mitić Božidar Grajevce, Leskovac 26. XI 1942.
Mitić Borće Leskovac 15. I 1943.
Mitić Živorad Tulare 8. X 1942.
Mitrović Božidar Korenica 26. XI 1942.
Mitrović Žarko Divljana, Bela Palanka 21. IV 1943.
Mitrović Stevan Prilipac 26. XI 1942.
Mihajlović Živorad Tvrdojevac, Ub 26. XI 1942.
Mihajlović Negovan Gornji Mušić, Mionica 23. II 1943.
Miculović Žnvojin Aleksandrovac 8. VIII 1942.
Mišljenović Gligo Dubica 12. IX 1943.
Mladenović Božidar Leskovac 15. I 1943.
Mladenović Dobrosav Popovac, Niš 26. XI 1942.
Mladenović Dragoljub Donja Rečica, Prokuplje 7. VIII 1943.
Mladenović Dragomir Stapari, Užice 8. VIII 1942.
Mladenović Stevan
Mladenović Tihomir Donji Rinj, Bela Palanka 21. XII 1942
Mokraček Matija Fabijan, Bela Crkva 1. I 1943
Muratović Mujko Zvornik 21. X 1942.
Najdanović Vitomir Pirot 1. XII 1942.
Nedeljković Svetislav Donja Šatornja, Topola 14. II 1943.
Nestorović Ratomir Kostajnik, Krupanj 25. I 1943.
Nikolić Milić Dučić, Mionica 22. XI 1942.
Nikolić Stojadin Ravnaja, Krupanj 26. IV 1943.
Nikitović Desimir Godovik, Požega Užička 21. III 1943.
Novakov Milorad Čurug, Žabalj 28. III 1943.
Novaković Ljubodrag Besno Polje (?) 8. XI 1942.
Novaković Mileta Besno Polje (?) 26. XI 1942.
Orjaća David Bosanski Novi
Ostojić Adam Agić - Čelopek
Ostojić Milomir Lunjevica, Gornji Milanovac 2. VIII 1942.
Pavlović Borisav Beograd 26. XI 1942.
Pavlović Gradimir Crna Trava
Pavlović Dragoljub Kozak Leskovac 25. 1 1943.
Pavlović Milorad Beograd E'
Pavlović Svetozar Ravnaja, Krupanj 26. XI 1942.
Palić Redžo Zvornik 30. IX 1942.
Panić Milorad Ćuprija
Panović Tihomir Kragujevac 15. IX 1942.
Pantelić Živko Kršina Glava, Ub 26. XI 1942.
Pantelić Pavle Valjevo 21. X 1942.
Pantić Srećko Beograd 14. II 1943.
Paunović Dragoljub Kučevo 14. VII 1943.
Paurić Josip Cernik 14. XI 1942.
Petković Dobrosav Cerovo, Ražanj 25. I 1943.
Petković Dragi Veliki Vrtop, Gadžin Han 22. IV 1943.
Petković Milivoj Gornji Milanovac 26. XI 1942.
Petković Milivoj Donji Dušnik, Gadžin Han 27. X 1942.
Petrović Branko Gornji Mušić, Mionica 5. IX 1942.
Petrović Živorad Beljin, Vladimirci 1. X 1942.
Petrović Živojin Baćevac, Barajevo 16. XI 1942.
Petrović Jovan Beljin, Vladimirci 21. I 1943.
Petrović Milorad Beljin, Vladimirci 1. XII 1942.
Petrović Radojko Donja Sabanta, Kragujevac 26. XI 1942.
Pešić Milić Čačak 25. I 1943.
Pešterac Slavko Prijevor, Čačak 2. I 1943.
Popović Mihailo Beograd 11. XII 1942.
Popović Petar Čačak 26. XI 1942.
Popović Radovan Režići (?) 25. I 1943.
Protić Aleksandar Sarajevo 25. I 1943.
Pupavac Petar Kozarac, Prijedor 30. VII 1943.
Radaković Bogdan Udbina (Lika) 27. IX 1942.
Radišić Mirko Poljavnice, Bosanski Novi 2. XI 1943.
Radović Obrad Rečice 11. V 1943.
Radojević Milan Lunjevica, G. Milanovac 19. XI 1942.
Radojčić Dušan Beograd 25. I 1943.
Radosavljević Stevan Salaš Crnobarski (Mačva) 16. I 1943.
Rajković Stanoje Manojlica 29. IX 1942.
Ranđelović Božidar Ličje, Gadžin Han 26. XI 1942.
Ranđelović Vido.je Tijovac, Svrljig 24. X 1942.
Ranđelović Ratomir Ovsinjinac, Gadžin Han 26. XI 1942.
Ranđelović Sibin Ličje, Gadžin Han 27. X 1942.
Ristanović Milorad Grabovica 26. XI 1942.
Rodić Dragan Drvar 7. XII 1942.
Rosulić Dušan Mrčići 21. VIII 1943.
Savić Aleksandar Jelašnica 1. XII 1942.
Savić Dušan Dren, Obrenovac 8. III 1943.
Siđak Stevo Brezičani, Prijedor 14. VII 1943.
Simekić Kosta Beograd 1. XII 1942.
Simić Petar Moravci, Ljig 27. II 1943.
Simić Radosav Crljenac, Malo Crniće 8. X 1942.
Simonović Milisav Veliki Vrtop, Gadžin Han 17. III 1943.
Spasić Miodrag Beograd 24. XII 1942.
Stavratijev Nikola Izjum (SSSR) 15. V 1943.
Stamenković Blagoje Jarsenovo, Leskovac 25. I 1943.
Stamenković Milutin Semče, Gadžin Han 23. V 1943.
Stamenković Miodrag Ličje, Gadžin Han 25. I 1943.
Stanić Dušan Gorobilje, Polsega Užička 21. XII 1942.
Stanić Spasoje Pridoli, Bajina Bašta 1. XII 1942.
Stanković Milorad Velika Plana 23. V 1943.
Stanković Mihailo Doljani, Bihać 28. IV 1943.
Stanković Stamenko Stokus (?)
Stanković Todor Mrštane, Leskovac 4. IX 1943.
Stanković Toma Donja Slatina, Leskovac 26. XI 1942.
Stanojević Vojislav Sirakovo, Ueliko Gradište 25. I 1943.
Stanojević Dragoljub Ualjevo 14. XI 1942.
Stanojlović Pantelija Družetić, KoceJvevo 25. I 1943.
Stevanović Vladimir Devča, Merošina 14. VI 1943.
Stevanović Dušan Raštanac (?) 16. II 1943.
Stevanović Miloš Užice 23. III 1943.
Stević Svetomir Rabrovo, Kučevo 26. XI 1942.
Stefanović Dobrisav Lipovac 26. XI 1942.
Stefanović Milosav Vrtiglav, Mionica 25. I 1943.
Stefanović Stevan Tref Niš 28. VI 1943.
Stišović Slobodan Čačak 20. I 1943.
Stojanović Dobrivoje (Dobrosav) Babičko, Leskovac 31. V 1943.
Stojanović Đorđe Moklište, Bela Palanka 1. III 1943.
Stojanović Živojin Manojlovac 1. J,H 1942.
Stojanović Radisav Donja Lakošnica, Leskovac 26. XI 1942.
Stojanović Toma Piskupovo, Leskovac 1. XII 1942.
Stojanović Čedomir Kozare, Leskovac 30. IX 1943.
Stojiljković Slavko Babičko, Leskovac 22. XI 1942.
Stojiljković Sreten Ostatovica, Babušnica 25. I 1943.
Stojković Isidor Petrovac 18. III 1943.
Stojković Radivoje Stojkovce, Leskovac 25. I 1943,
Stojković Stanislav Babičko, Leskovac 25. I 1943.
Stokić Momčilo Batuša, Malo Crniće 11. III 1943.
Stublinčević Radovan Zvečka, Obrenovac 26. XI 1942.
Subotić Dragor Dubica 23. IX 1943.
Tadić Nedeljko Mojković, Krupanj 25. I 1943.
Tanasijević Živadin Erdeč, Kragujevac 26. XI 1942.
Tešić Stojadin Ravnaja, Krupanj 25. I 1943.
Todić Sreten Plutac (?) 25. I 1943.
Todorović Lazar Bajina Bašta 25. I 1943.
Topalović Miljko Bogojevići, Arilje 26. XI 1942.
Topalović Petar Pecka, Osečina 19. III 1943.
Tošić Miroslav Solotuša, Bajina Bašta 25. I 1943.
Trifunović Aleksandar Rečica, Prokuplje 6. X 1942.
Trifunović Vladan Vrtiglav, Mionica 26. XI 1942.
Trifunović Laza Kumane, Novi Bečej 28. IV 1943.
Trkulja Luka Račić, Bihać 26. XI 1942.
Ćirković Tihomir Sepci, Rača Kragujevačka 15. XII 1942.
Ćosić Dragomir Užice 26. XI 1942.
Ćosić Mihailo Ražanj 26. XI 1942.
Ćurčić Milivoj Brćani 4. XII 1942.
Umetić Boško Laćarak 17. III 1943.
Urošević Đorđe Požarevac 25. I 1943.
Uskoković Dragiša Užice 26. XI 1942.
Filipović Krsta Šabac 12. X 1942.
Filipović Ranisav Dren, Obrenovac 29. III 1943.
Filipović Tanasije Grabovica 25. I 1943.
Hadžić Velija Pljevlja 26. XI 1942.
Cakić Svetozar Štrbovac, Babušnica 25. I 1943.
Cvetković Dragić Ličje, Gadžin Han 2. I 1943.
Cvetković Miodrag Pridvorica 17. XI 1942.
Cerić Esad Miljakovci, Prijedor 5. XI 1942.
Cigić Vladimir Kikinda
Conić David Toponica 25. I 1943.
Čikić Radovan Ravnaja, Krupanj 31. I 1943.
Džemajlović Sakib Gostivar 26. XI 1942.
Džuvić Mirko Donje Vodičevo, Bosanski Novn 23. V 1943.
Šipka Mile Bosanska Dubica 31. X 1943.
Škorić Jovan Mećeća 20. VII 1943.
Šorga Stevan Prijedor 19. VI 1943.
Šugić Vladimir Kikinda 13. III 1943.
… Svetozar Toza … 28. VI 1943.

U Krokstranu i Bjelonesu

Batak Milan Mlaka, Novska
Gajić Vlajko Pilice (?)
Gajić Ostoja Krćina, Ugljevik
Gajić Srećko Krćina, Ugljevik
Zvečevac Milan Mlaka, Novska
Ibrahimović Riza Bijeljina (?)
Kostić Stojan Gornji Bunibrod, Leskovac
Krljić Gavro Mlaka, Novska
Lazić Milutin
Malbaša Dušan Mlaka, Novska
Malbaša Ostoja Mlaka, Novska
Malbaša Petar, st. Mlaka, Novska
Malbaša Stevan Mlaka, Novska
Mesjek Otmar
Pavković Sava Mlaka, Novska
Petrović Dragoljub Mlaka, Novska
Radić Uglješa Sarajevo
Stanivuković Ostoja Mlaka, Novska
Stanić Ilija Mlaka, Novska
Stanković Srećko
Todorić Mile Mlaka, Novska
Šalindrija Veljko Mlaka, Novska
2 nepoznate žrtve.

U Potusu

Konstantinović Vladimir Prokuplje 2. VI 1944.
Lazarević Dragiša Polorevac 23. VII 1944.
Šener Artur Brestanica, Krško 2. VI 1944.

Na Ilvingenu
Bjelić Petar Gornji Sjeničak, Karlovac 25. X 1943.
Gabrić Adam iz Slovenije 11. III 1944.

Na Polarnom krugu

Jovanović Vladimir Leskovac 6. X 1944.
Jugović Petar Bijeljina 24. VIII 1944.
Kostić Milorad Leskovac 6. X 1944.
Radunović Nikola Dubica 6. V 1945.
Cvejić Radoslav Požarevac 6. X 1944.

ŽRTVE U LOGORIMA U SREDNjOJ NORVEŠKOJ

U Stenvikholmu

3 nepoznate žrtve.

U Troli

Damjanović Dragan Kadina Luka, Ljig
Đerić Anđelko Sokolovići, Sokolac 11. I 1943.
Knežević Ante Sisak
Maćešić Dragić Kupljensko, Vojnić 11. I 1943.
Petrović Ignjo Gornja Pištana, Orahovica
Stojanović Sava Prokuplje 11. I 1943.
Stojanović Stojan nz okoline Prokuplja
Urošević Slavko Grajevce, Leskovac
Šuka Milorad Sijerci, Sokolac 11. I 1943.

U Rotvolu

Bačković Nikola Kukar (?), Knin 13. XII 1944.
Dikosavić Milan Prnjavor, Šabac 9. XII 1944.
Dupljanin Petar Sokolac
Marinković Jovan Dobrnje, Petrovac 22. VI 1944.
Miljković Borisav
Mrkalj Dmitar Conji Sjeničak, Karlovac 18. IX 1944.
Nikitović Radiša Živkovci, Ljig 29. XI 1944.
Ostojić Buro Žmirovac (?), Bosanski Novi 27. III 1945.
Pajić Milivoj Svinica, Vojnić 15. VI 1944.
Petrović Kosta
Popović Nikola Knjaževac 12. II 1944.
Popović Nikola Gornji Dušnik, Gacin Han 26. VII 1944.
Strajić Boško Dragsanić, Bosanska Dubica 9. VII 1944.

U Hovdeu

Batar … … Bosanski Novi (?) IV 1945.

U Erlandu

Banović Mile Rogatica
Begić Rašid Rogatica II 1943.
Bogdanović Marko Rogatica
Veličković Stanko Gornje Krajince, Leskovac
Vidović Luka Kutovo, Orahovica
Vukolić Vid Krajna, Orahovica
Grujić Dragomir Gornje Konjuvce, Bojnik 6. II 1943.
Dimić Pajo Veliko Nabrće, Bakovo
Duraković Alija Luka, Srebrenica
Đorđević Dragutin Gorina, Leskovac
Đorđević Milan Bučje, Bakovo
Đorđević Petar Bučumet, Lebane
Đuraković Alija Srebrenica II 1943.
Zarić Miloljub Seča Reka, Kosjerić
Janković Dušan Kovanj, Rogatica 8. II 1943.
Jovanović Miloljub (Milutin?) Kadina Luka, Ljig
Jovanović Milutin Vrtiglav, Mionica
Jozanović Ilija Sarajevo
Jugović Boško Sokolac
Knežević Mićo Vojišnica, Vojnić
Kojić Rogatica
Kolenko Ivan Zagreb
Kostić Svetozar Donje Krajince, Leskovac
Kocić Jovan Donje Krajince, Leskovac
Kulovac Nezir Rogatica
Nedeljković Božo
Omanović Ago Rogatica
Omanović Hamid Rogatica
Osmanović Hamid Žepa, Rogatica
Papaz Ratko Sarajevo
Pejić Dragomir Gornje Konjuvce, Bojnik
Radosavljević Dušan Veliko Orašje, Velika Plana 8 II 1943
Ranđelović Božidar Ovsinjinac, Gadžin Han
Sokolović Novica Rogatica
Stevanović Jelisije Gradište, Slavonska Požega
Stefanović Ljubo Tuzla
Todorović Novak Sevojno, Užice
Ćebić Vojin Brankovići, Rogatica
Filipović Mladen Bučumet, Lebane
Filipović Stanimir Petrovac, Lebane
Hodžić Mustafa Žepa, Rogatica
Hodžić Rašid Rogatica
Cakić Josif - Bogdan Vučje, Leskovac
Cvetković Dragutin Gorina, Leskovac
Čavić Vid Kokirevo, Vojnić
Čavčić Meho Rogatica
Čavčić Salko Žepa, Rogatica
18 nepoznatih žrtava.

U Drevjamuenu

Jovanović Stavra Gornji Prisjan, Vlasotince
Puđa Mirko radina Donja, Bosanska Dubica
Rade (Bundaš) Kraljevo
Stefanović Dragi Beograd
2 nepoznate žrtve.

U Ejzanu

Acan Pavle Branešci, Pakrac
Bakamović Muhamed Muhamed
Barudžija Stevo Mlaka, Novska
Bjelić Petar
Budiša O. Vaso
Buša
Veljović Boško Beljina, Čačak 12. V 1943.
Veselinović Petar Gobelinci, Benkovac 9. V 1943.
Vidaković Siniša Ravnaja, Krupanj 22. V 1943.
Vidović Mirko Mašić, Nova Gradiška 7. I 1944.
Vlajnić Buro Draksenić, Bosanska Dubica 3. IV 1945.
Gajić Branko Orlovača, Prijedor 18. XII 1943.
Gojković Bariša Rogatica 10. IV 1943.
Damjanović Milorad Leskovac 30. VII 1943.
Diab Rifat Ključ 5. V 1943.
Dodić Lazar Pavliš, Vršac 31. V 1943.
Đoković Branislav
Đorđević B. Jevrem Ličje, Gadžin Han 29. IV 1943.
Đuričić Miloš Gornja Šatornja, Topola 16. VII 1943.
Živković K. Mladen Gradašnica, Leskovac 29. IV 1943.
Žrvnar Mojsije Novo Selo, Vojnić 24. IV 1943.
Zaklan Bogdan Demirovac, Bosanska Dubica 21. X 1943.
Ilić Milan Ostatovica, Babušnica 4. V 1943.
Jeković Dragomir Krstac, Lučani
Jeremić Kosta Sviloš, Beočin 28. VIII 1943.
Jovanović Ostoja Kadina Luka, Ljig 5. VIII 1943.
Jovanović Pantelija Dvorovi, Bijeljina 21. VII 1943.
Jurić Milovan
Kecman Mihailo Orlovača, Prijedor 18. XII 1943.
Kljajić M. Petar Gornji Sjeničak, Karlovac 19. IV 1943.
Kovljanin Marko Mlaka, Novska 19. VI 1943
Kovljanin Milač Mlaka, Novska 9. IX 1943.
Kojić Nikola Skipovac, Gračanica 23. VI 1943
Kostić Dragoljub Babičko, Leskovac 6. VII 1943.
Krneta Božo Sreflije, Bosanska Dubica 20. VI 1943.
Kuzmanović Dragomir Venčane, Aranđelovac, 21. VI 1943.
Kunić Aleksandar Zasavica (Mačva) 28. II 1943.
Labus Mladen Prusci. Bosanski Novi 2. IX 1943.
Lazarević Dobrivoje Gornje Dragovlje, Gacin Han 10. VII 1943.
Lakić Branko Lokanj, Zvornik 19. II 1944.
Lukić Jordan Zminjak, Šabac 22. IV 1943.
Marković D. Budislav Kragujevac 3. V 1943.
Macut Buro Cerovac (Cerova?) 21. V 1943.
Milanović Vojislav Burćevo, Rača Kragujevačka 6. VIII 1943.
Miletić Vladimir Mrčkovac, Golubovac 21. V 1943.
Miletić Jovan Čeminac, Beli Manastir 5. V 1943.
Miličević Milan Gornja Pištana, Orahovica 9. VIII 1943.
Milosavljević Petar Kravlji Do, Malo Crniće 24. III 1944.
Miljković Živojin Niš 5. VIII 1943.
Mitrović Danilo Mislovo, Rogatica 23. V 1944.
Mitrović Mirko Lohinja, Gračanica 28. IV 1943.
Nikolić Predrag Natalinci, Topola 11. V 1943.
Novak Vlado Zagreb
Novaković Milić Vojišnica, Vojnić 18. IV 1943.
Novaković Miloš Vojnić 18. IV 1943.
Oslahović Mirko Osijek 18. V 1943.
Pavlović Aleksandar Sijerač, Bajina Bašta 25. IV 1943.
Pejica Dragoslav Banjica, Bijeljina 19. VI 1943.
Petković Radivoj Lanište, Jagodina 18. VI 1943.
Petrović Živorad Parmenac, Čačak 28. VII 1943.
Puškec Franjo Zagreb
Radaković Savo Otoka, Bosanska Krupa 1. VII 1943.
Radulović Marko Kupljensko, Vojnić 10. V 1943.
Ranđelović Stanimir Ovsinjinac, Gadžin Han 10. III 1944.
Ratković Vladimir Beograd 5. V 1943.
Rokić Milan Draksenić, Bosanska Dubica 6. V 1943.
Savić Dragan Dren, Obrenovac 30. V 1943.
Savić K. Čedomir I 1944.
Slavković Mirko Sepcn, Rača Kragujevačka 18. IV 1943.
Sokolović Sreten Sjeversko, Rogatica 4. VI 1943.
Solar Vaso Klekovci, Bosanska Dubica 11. III 1944.
Stanivuković Jevto Mlaka, Novska 27. IV 1943.
Stanišić Miloš Banjica, Bijeljnna 19. VI 1943.
Stankov Dragan Crvena Crkva, Bela Crkva 12. X 1943.
Stanković Siniša
Stanojević Aleksandar Saraorci, Smederevo 5. V 1943.
Tepčević Rajko Prislonica, Čačak 29. VII 1943.
Tešić Božidar Joševa, Obrenovac
Todić Drago Bosanska Dubica 2. V 1943.
Todorinović Gajo Šargovac, Banjaluka 4. IX 1943.
Tomašević Nikola Miholjsko, Vojnić 4. IX 1943.
Trubarac Savo Demirovac, Bosanska Dubica 2. XI 1944.
Ćurčić Darnje Gornji Milanovac 22. IV 1943.
Černiš Mihail
Čolić Obrad Skipovac, Gračanica 2. V 1943.
Čolić Rado Sknpovac, Gračannca 21. V 1943.
Džebo Meho Žepa, Rogatica 28. II 1944.
Šalindrija M. Nikola Mlaka, Novska 1. V 1943.
Šašić Stevan Gornji Sjeničak, Karlovac
Šćurić Ivan Švrljkovac, Krapina 22. III 1943.

U Falstatu1)

1) Podaci za 32 žrtve u kažnjeničkom logoru Falstat uzetn su iz osnovu „Spiska lica Jugoslovena streljanih u Falstatu", koji je sačinjen na
a) liste dobijene od zubnog tehničara Erlinga Nilsena (Erling Nielsen);
b) liste dobijene od ing. Arnea Stavanga (Arne Stavang)
v) ostatka kartoteke zatvora Volan;
g) izjave deportirca Ljubana Vukovića iz Donjih Babina kod Sokolca, i
d) izjava sovjetskih zarobljenika Mihaila Moskina i Alekseja Postonova a za 10 žrtava od bivših deportiraca Branislava i Dragana Babića, Spasoja Petrušića, Svetislava Budića i Antonija Tokića.

Banović Aleksandar 23. IV J943.
Borović (?) Mijo 22. VIII 1942.
Bulić Anton 21. I 1943.
Vajohović (?) 21. I 1943.
Vovrović (?) Jan 17. III 1943.
Vostanović (?) 21. I 1943.
Vujović Aleksandar 30. X 1943.
Grozdanović Bogosav Sopotnica, Gadžin Han 23. IV 1943.
Grozdanović Trajko Veliki Krčimir, Gadžin Han 21. I 1943.
Dragojlović Dragojlo Prokuplje
Dutina Milan 30. I 1943.
Đukanović Bukan KosJerić 26. III 1943.
Živojinović Bogoljub Kumodraž, Beograd
Janošević Lazar 21. I 1943.
Julić (?) Bogdan 21. I 1943.
Kano (?) Lazar 30. I 1943.
Kijesević (?) 26. III 1943.
Kisić Petar Sarajevo 22. VIII 1942.
Kojić Miloš
Krasdović (?) Kurt 26. III 1943.
L (?) Mijan 26. III 1943.
Marinković Dragan Adrani, Kraljevo 30. X 1943.
Marković Milivoj Kumodraž, Beograd
Matejić Nikola 30. X 1943.
Milanović Milan 30. I 1943.
Milošević Radisav iz Metohije poč. 1943.
Mihajlović Stanko 21. I 1943.
Nedliko (?) Tavoras (?) 26. III 1943.
Nikić Jurem 26. III 1943.
Obradović Živorad 21. 1 1943.
Perović Jovan Obilić, Vojnik 30. X 1943.
Pešić Slavko Bunuša, Leskovac poč. 1943.
Reljić I 1943.
Rosić (?) Radan 30. I. 1943.
Sirevković (?) Milenko 26. III 1943.
Stamenković Dušan Beograd
Stanković Svetozar Sarajevo 22. VIII 1942.
Stefanović Stojan Prokuplje 20. X 1943.
Stojanović iz okoline Svilajnca 26 III 1943
Todorović Radivoj 2b III 1943
Trivunović Vladislav 23 IV 1943
Filipović Jusuf Jezerce, Jajce 19 XII 1943
42 nepoznate žrtve.

ŽRTVE U JUŽNOJ NORVEŠKOJ

U Lilehameru

Vidović Stanko Donja Motičina, Našice V 1944.
Vilotić Siniša Knić I 1944.
Gojan Božin 1944
Grčić Aleksandar Obrenovac š 1944!
Danić Stojan Ćuprija š 1944.
Zvečevac Duka X 1943.
Ivanović Mladen Jablanica, Leskovac c 1944
Ilić Živko Obrenovac h 1943!
Jeftović Mileta Mrčajevcn, Čačak h 1943.
Ljumović Dušan Obrenovac IX 1943.
Milanović Milun Mladenovac VIII 1943.
Podunavac Mile iz Korduna
Stišić Dobrivoj Velika Plana IV 1944
Stojković Jaćim Sopotnica, Gadžin Han
Cvejanović Svetozar IV 1944
Šipčić Borivoj Ub 1944
Mandić Petar Čačak VII 1942

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License