Donji Sjenicak

Drugi svetski rat
Posle progašenja Nezavisne države Hrvatske 1941. godine ustaše pokreću ofenzive na području Korduna. U dve ofanzive selo Sjeničak je krajem 1941. i početkom 1942. godine potpuno spaljeno i porušeno. Najtragičniji dan je bio 18. aprila 1942. godine kada su ustaše iznenada u zoru opkolile selo i pohapsile muškarce. U ovoj akciji su pobili ili poklali 64 civila. U Jasenovac su odveli 357 muškaraca gde su 87 ubili. Ostali su internirani u Norvešku i usput, u Austriji i Nemačkoj, ubijeno devet, a u Norveškoj je umrlo i ubijeno 219. civila. Samo 42 su se uspela vratiti po završetku Drugog svetskog rata.
U toku Drugog svetskog rata u vreme postojanja takozvane NDH od 1941. do 1945. godine živote je izgubilo 1.14 Sjeničaraca. Ustaše su ubile 637 civila, 344 su umrla od bolesti i gladi, a 159 su poginuli kao učesnici NOB-a. U ratu je stradalo više od četvrtina stanovnika. Prema popisu iz 1931. godine ukupno je u Sjeničaku živelo 4.286 stanovnika.
U Gornjem Sjeničaku je 7. novembra 1942. godine formirana 13. proleterska NOU brigada „Rade Končar“.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License