Cast Jugoslavenskim Internircima Iz Buchenvvalda

ČAST JUGOSLAVENSKIM INTERNIRCIMA IZ BUCHENVVALDA
Već je prošlo mnogo godina od kada su se partizani i pripadnici pokreta otpora protiv fašizma iz mnogih zemalja zajednički borili, a ne samo zajednički patili u hitlerovskom paklu Buchenwa!d, kao i ostalim logorima diljem fašističke Njemačke.
Iz ove borbe, na žalost posljednje za tolike naše drugove, rodile su se veze bratstva, koje ništa nije moglo, niti će ikada išta moći izbrisati, pa čak ni okrnjiti.
Kao predstavnik Internacionalnog komiteta »Buchen- wald-Dora«, sretan sam da mogu danas uputiti jugoslavenskim drugovima:
- srdačne pozdrave njihovih drugova, deportiranih antifašista iz svih zemalja,
— srdačne pozdrave pune divljenja njihovih drugova iz Buchenvvalda.
Jugoslavenski je kolektiv u Buchenwaldu uživao veliki ugled kod antifašista svih nacionalnosti.
jugoslavenska narodnooslobodilačka borba predstavljala je primjer borbe za sve narode Evrope i zadavala je ozbiljne udarce izvjesnom broju ponajboljih Hitle- rovih divizija, te ih na taj način udaljila s frontova savezničkih snaga.
Poslije fašističkog napada u travnju 1941. godine, jugoslavenski narodi su među prvima, pod vodstvom komunističke partije digli ustanak. Dedni su od prvih izvukli pouku iz prohitlerovskog i pronjemačkog stava vodećih krugova bivše Jugoslavije.
Prožeti ljubavlju prema slobodi, svi jugoslavenski narodi digli su se da oslobode rodnu grudu svojih predaka i da očiste zemlju od režima koji je doveo do okupacije 1941. godine.
U Buchenvvaldu, već početkom 1944. godine, bilo je jasno svima antifašistima da je samo pitanje kratkog vremena kad će se jugoslavenski narodi sami osloboditi. Tako je jugoslavenska oslobodilačka armija na čelu s maršalom fitom zauzela ravnopravno mjesto uz bok savezničkih armija na frontu antihitlerovske borbe, koja je
9. svibnja 1945. godine uništila fašistički monstrum na razvalinama Berlina.
Jugoslavenski partizani-logoraši u Buchenvvaldu visoko i ponosno su nosili zastavu svoje domovine i ljudskih sloboda. Oni su se vladali u Hitlerovoj robijašnici — unatoč nezamislivo teških uvjeta — kao vojnici solidarni s borbom koju su vodiia njihova braća u domovini. Pokazali su solidarnost s članovima pokreta otpora iz svih zemalja s trupama i narodima uključenim u borbu od koje je zavisila sudbina čitavog čovječanstva.
Članovi Internacionalnog logorskog komiteta u Buchenvvaldu znali su da mogu računati s akcijom Jugoslavena, bilo da se radi o internacionalnoj solidarnosti, o obrani ljudskog dostojanstva, o sabotaži hitlerovske ratne proizvodnje ili o pripremama i sudjelovanju u ustanku oslobađanju logora Buchenvvald 11. travnja 1945. godine. Isključivo zbog takvog jedinstvenog stava na internacionalnom nivou taj logor smo oslobodili vlastitim snagama, a što je najvažnije uz neznatne žrtve.
U Buchenvvaldu, u svim tim okolnostima, Jugoslaveni su dokazali podjednako svoj patriotizam kao i istinski internacionalizam. Jugoslavene smo ubrajali u najodlučnije i najvidovitije u teškoj borbi unutar logorske elektrificirane žice i njihov je udio u toj borbi od izuzetnog značaja.
Marcel Paul

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License