STRANICA POSVEĆENA ŽRTVAMA LOGORA “CRVENI KRST”

Ova stranica sadrži informacije o "Logoru Crveni krst". Na njoj ćeš naći i delove koji su posvećeni zatvorima u Nišu tokom perioda 1941-1945, spiskove zatočenika i žrtava, saznaćeš i o detaljima borbi oko Niša, kao i o nemačkim, kvislinškim i partizanskim jedinicama južne Srbije. Stranica sadrži i detalje nemačke i bugarske okupacije ovog područja.

Septembra 1941. u Nišu je otvoren prvi nacistički koncentracioni logor u Jugoslaviji u kasarnskim objektima jugoslovenske vojske. Feldkomandatura 809 je
formirala koncentracioni logor na Crvenom krstu u Nišu (Das Anhalterlager – Nisch). Logor i stratište na Bubnju neposredno je formirao šef Gestapa u Nišu SS kapetan Hamer, Nemac iz Štetina.

Kroz logor je prošlo preko 30.000 logoraša. Iz logora je na Bubnju streljano od 5.000 do 12.000 logoraša. Utvrđeno je samo 1910 imena streljanih. Nemački koncentracioni logor na Crvenom krstu likvidiran je 14. septembra 1944. godine.

PRIDRUŽI SE NAŠIM FACEBOOK GRUPAMA:

NAJNOVIJE NA STRANICI:

POTRESNA PRIČA Guslao na dvoru Karađorđevića, streljan na niškom Bubnju

Pd logora mnogo teže pada prevara


ISTINA O BUCHENWALDU - Jurica Kerbler, Tomislav Novak


Oskrnavljen spomenik srpskim internircima

JOŠ JEDNA OSVETLJENA SUDBINA: Filipović Tihomir Brestovac

JOŠ JEDNA OSVETLJENA SUDBINA: Branković Todormauthausen24.jpg Pred zidom - Slavoljub Ivanović-PuraU našoj ulici više nema mojih drugova. Pisaće na nekoj ploči, ili na nekom spomeniku:
Tanasković Radivoje, "Raka", sedamnaest godina. Učenik VI razreda gimnazije. Streljan u krugu logora Crveni krst, 14. septembra 1944. godine.
Milić Živojin, Žika "Ćule", osamnaest godina. Učenik V razreda gimnazije. Ubijen u Mauthauzenu, 1945. godine.
Milojković Branislav, "Bil", devetnaest godina, učenik V razreda gimnazije. Poginuo kod Zvornika, 3. januara 1945. godine.
Alijević Jašar, "Jaško", dvadeset godina, radnik. Streljan na Bubnju, juna 1944. godine.
Živković Živojin, Žika "Tinta", sedamnaest godina. Učenik VI razreda gimnazije. Poginuo 1944. godine, kod Soko Banje.
I još jedno ime.
I još jedno ime…


"Politika", 17. septembra 1995. godine


INTERNIRCI JUGOISTOČNE SRBIJE U NORVEŠKOJ


STRELjANI, UBIJENI I UMRLI


UMRLI PO POVRATKU U DOMOVINU


PREŽIVELI INTERNIRCI IZ NORVEŠKIH LOGORA


Nemački logori sa jugoslovenskim deportircima 1942-1945 - norveška lista


Nemački logori sa jugoslovenskim deportircima 1942-1945 - lista Mlađenović


yugnor3.jpg Iz knjige "Pod šifrom Viking" Ljube Mlađenovića

yugnor3.jpg POGINULI I STRADALI JUGOSLOVENSKI INTERNIRCI U LOGORIMA U NORVEŠKOJ 1942-43

yugnor3.jpg PREŽIVELI JUGOSLOVENI U LOGORIMA NORVEŠKE

yugnor3.jpg SPISAK INTERNIRACA PREBEGLIH U ŠVEDSKU

yugnor3.jpg SPISAK INTERNIRACA VRAĆENIH U NDH


JEDNO OBJAŠNJENJE I RAZJAŠNJENJE:

Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License